13 Aho, Hanne
ammatinopettaja, agrologi(AMK)-opiskelija

14 Hankonen, Sakari
maanviljelijä

Maatilani tuotantosuuntana on luomulypsykarjatalous sekä pohjoissuomenkarjan kasvatus. Erikoiskiinnostuksena talousmetsien hoidon luonnonmukaistaminen. Erirakenteinen metsänhoito on paitsi ekologisesti, myös sosiaalisesti sekä taloudellisesti kannattavampaa metsänomistajalle kuin avohakkuuseen johtava jaksollinen metsänkasvatus.

Ilmastomuutosta vastaan toimittaessa on Siikalatvan kunnalla erityinen vastuu soiden käytöllä koska Siikalatva on Suomen suovaltaisinta aluetta. Vähät ojittamattomat suot tulee säilyttää ojittamattomana. On myös arvioitu että jopa kolmannes 1960-70-luvuilla tehdyistä  suo-ojituksista epäonnistui, koska puuston kasvu ei elpynyt.

Tulevalla vaalikaudella olisi kunnassa luotava suostrategia, jossa kartoitettaisiin mitkä ojitetut suot voitaisiin ennallistaa soistumaan uudelleen lisäämään luonnon monimuotoisuutta sekä toimimaan hiilinieluina. Lisäksi ennallistettuja soita voitaisiin käyttää luonnonmukaisina tulvavarastoina sekä suodatusalueina johdattamalla yläpuolella olevien alueiden kuivatusvedet näiden kautta vesistöihin.

Jaa sivu: