En human kultur innebär att man inte nöjer sig bara med att hållas vid liv. I ett samhälle som stöder kultur hör kreativitet, upplevelser och yttrandefrihet till allemansrätten.

För De Gröna är utbildning och bildning grundrättigheter som ska vara tillgängliga för var och en. Var och en ska ha rätt att utveckla sig själv och utbilda sig till ett yrke oberoende av bakgrund, boendeort och förmögenhet.

Den gröna visionen av kunskapssamhället är inte ett samhälle som struntar i grundrättigheterna utan kreativt och pluralistiskt, ett samhälle där utgångspunkten är jämställdhet, medborgarrättigheter, gemenskap, växelverkan och hållbar utveckling.

Bild: Samuli Lintula / Wikimedia Commons. Licens: CC Attribution ShareAlike 3.0

Jaa sivu: