Kuntien hometalkoot Kuntien hometalkoot

Vihreän eduskuntaryhmän avaus 1.4.2017

Korjataan homekoulut, päiväkodit ja -sairaalat. Taataan ihmisille oikeus asua, oppia ja työskennellä terveellisissä rakennuksissa.

Sisäilmaongelmat sairastuttavat lähes jokaisessa kunnassa. Home- ja kosteusvaurioisille tiloille altistuu jopa 800 000 henkeä. Suuri osa on lapsia ja nuoria. Päiväkodeista kahdessa kolmesta on kosteusvaurioita ja joka neljännessä koulussa on koulutyötä haittaava sisäilmaongelma. On kohtuutonta, että homekoulua voi joutua käymään vuosia ja sairastua loppuiäkseen.
 
Sisäilmaongelmat ovat olleet tiedossa jo yli kaksikymmentä vuotta, mutta korjausvelan määrä on tänä aikana tuplaantunut ja lähenee jo viittä miljardia euroa. Jos korjausvelkaa ei aleta maksaa nyt, tulevaisuuden lasku on vielä suurempi. Sairauksien ja menetettyjen työvuosien hinta on suurempi.
 
Kuntapäättäjien on usein vaikeaa hahmottaa, mistä sisäilmaongelmat johtuvat ja miten saada kiinteistöt kuntoon. Tässä Vihreiden työkalupakki kuntapäättäjille, jotka ovat vastuussa koulujen, päiväkotien ja muiden laitosten terveellisyydestä.

1. Tartutaan ongelmiin ennen kuin ihmiset sairastuvat vakavasti

 • Tunnistetaan ongelmia mahdollisimman varhain ottamalla käyttöön kattavat sisäilman oirekyselyt. Säännöllisillä kyselyillä ongelmat voidaan havaita ennen kuin ne kärjistyvät.
 • Jos kyselyissä käy ilmi, että oirehtivia ihmisiä on enemmän kuin terveissä rakennuksissa, ryhdytään välittömästi toimiin. Jos toksisuus- tai kosteusmittauksin tai muin menetelmin ilmenee, että rakennuksessa on ongelma, etsitään ongelmakohdat esimerkiksi kosteus- tai mikrobipesäkkeet.
 • Julkisten rakennushankkeiden budjetista 1% pitäisi varata sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn. 
 • Koulutetaan kouluterveydenhuollossa työskentelevät tunnistamaan sisäilmaoireita ja varmistetaan, että eteenpäin raportointi toimii.
 • Edistetään kouluissa ja työpaikoilla sisäilmaongelmien avointa käsittelyä. Pidetään huolta että oppilaat, vanhemmat ja työntekijät tulevat kuulluksi ja saavat avoimesti tietoa tehdyistä tutkimuksista ja niiden perusteella suunnitelluista toimenpiteistä.

2. Pidetään parempaa huolta julkisista rakennuksista

 • Kiinnitetään huomio siivouksessa käytettäviin kemikaaleihin: yksi sisäilmaongelmien aiheuttaja ovat siivouksessa käytettävät voimakkaat mikrobeja tappavat desinfiointiaineet, joita ei huuhdella pinnoilta pois. Normaalisiivouksessa on vältettävä voimakkaita biosideja ja hengitettynä myrkyllisiksi tiedettyjä aiheita.
 • Käytetään ilmanvaihtoa oikein. Suodattimet pitää vaihtaa ja kanavat nuohota säännöllisesti. Ilmanvaihdon säätämisessä on siirryttävä on/off-säädöstä ohjaukseen, joka säätää ilmanvaihtoa esimerkiksi kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden mukaan siten, että homeille otollisia olosuhteita ei muodostu.
 • Ollaan tarkkana koulujen ja päiväkotien materiaalivalinnoissa. Lattioiden, muiden pintojen ja huonekalujen materiaalien pitää olla lapsille turvallisia. Tiloissa tulee välttää materiaaleja, jotka sisältävät leluissa kiellettyjä aineita.

3. Vauhditetaan koulujen, päiväkotien ja hoitolaitosten korjausrakentamista

 • Tartutaan sisäilmaongelmiin heti. Ihmisten terveyden ja kustannusten kannalta on parempi korjata viat nopeasti, kun ne ovat vielä pieniä, eikä odottaa ongelmien pahenemista.
 • Tehdään homeremontit kerralla kunnolla niin ettei samaa rakennusta tarvitse korjata uudelleen heti muutaman vuoden päästä. Lopetetaan yritykset ratkaista home- ja mikrobiongelmia kemikaaleilla ja sen sijaan kuivataan ja korjataan ongelmapesäkkeet.
 • Vauhditetaan korjausrakentamista kunnissa valtion tuella. Ehdotamme, että valtio tukee oppilaitosten ja päiväkotien sekä sosiaali- ja terveysalan toimintayksikköjen korjausrakentamishankkeita seuraavan kolmen vuoden aikana 100 miljoonalla eurolla vuosittain. Tästä  hallituksen tulisi päättää jo puoliväliriihessään huhtikuussa 2017.

4. Rakennutetaan laatua, ei anneta vain hinnan ratkaista

 • Siirretään kilpailutuksessa huomio hinnasta siihen, että saadaan terveitä rakennuksia. Määritetään hankkeille aikataulut, jotka eivät pakota tinkimään laadusta. Rakentajalta tulee vaatia takuut siitä, että kosteusvaurioita ei ole, eikä sisäilmaongelmia muodostu.   
 • Huolehditaan rakentamisessa kuivuudesta. Rakennusajan sääsuojauksen on oltava pakollista. Betonin pitää kuivua kunnolla ennen pinnoitusta. Jokaisessa rakennus- ja remonttihankkeessa pitää olla kosteudenhallintasuunnitelma. Nämä asiat pitää kirjata yksiselitteisesti urakkasopimuksiin.
 • Annetaan riittävät resurssit kunnalliselle rakennustarkastukselle. Tarkastajien on tehtävä paikan päällä rakennustyömailla pistokokeita.
 • Nimetään kaikkiin kuntiin sisäilmaryhmä tai -vastuuhenkilö. Näillä tulee olla kokonaisvastuu siitä, että rakennukset tehdään, korjataan ja huolletaan ja niitä käytetään tavalla, joka turvaa terveellisen sisäilman.
 • Kokeillaan leasing- ja elinkaarimalleja, joilla voidaan edistää rakentajan sitoutumista rakennusten terveellisyyteen.

5. Suositaan terveellistä hirsi- ja puurakentamista

 • Edistetään kunnissa hirsi- ja puurakentamista kilpailumenettelyillä ja kaavoituksella. Rakennusmateriaalina puu tasaa kosteus- ja lämpöolosuhteita, minkä johdosta puurakennukset ovat vähemmän alttiita sisäilmaongelmille. Rakennusmateriaalina puu on jo valmiiksi kuivaa, toisin kuin betoni.
 • Rakennetaan suurempiin kuntiin puusta terveellisiä väistötiloja hyvien kulkuyhteyksien äärelle. Tiloihin voidaan sijoittaa esimerkiksi vakavasti sairastuneet oppilaat ja näin turvata kaikille terveellinen oppimisympäristö.

Lataa tulostettava versio täältä.

Jaa sivu: