Ohje lehtimainonnasta ehdokkaille 2006-2007


Vihreä liitto ja mediatoimisto Carat ovat sopineet yhteistyöstä, jonka avulla kaikkien piirien ehdokkaat saavat lehtimainonnassaan 12 % mediatoimistoalennuksen. Lisäksi lehdet antavat yleensä vaalialennuksen (eli yhteiskunnallisen mainostamisen tuen), jonka suuruus vaihtelee.

Ilmoituskertaveloitus yhdestä ilmoituksesta on 3,00 euroa Caratille.

Osa lehdistä ei anna mediatoimistoalennusta, vaan vain vaalialennuksen, joten niiden laskut ehdokas tilaa itselleen suoraan, ei Caratin kautta. Tämä kannattaa medioilta aina tarkistaa varatessa ilmoitustilaa itse.

Jotta järjestely toimisi ja alennus olisi saatavissa, tulee ehdokkaiden sitoutua seuraavien ohjeiden noudattamista.

1. Tehdessään varausta lehdestä ehdokas ilmoittaa olevansa Vihreän liiton XX piiriyhdistyksen ehdokas ja mainostavansa Mediatoimisto Caratin kautta ja ilmoittaa myös Caratille tehdystä varauksesta. Varaus ilmoitetaan sähköpostilla birgitta.josefsson@carat.com tai faxilla (09) 6220 2344 oheista lomaketta käyttäen (imuroi ilmoituslomake). Mikäli ehdokas ei ilmoita tekemäänsä varausta Caratiin, ei Carat ole velvollinen toimittamaan tarkistuskappaletta ilmoituksesta. Carat ei myöskään ota ostolaskua maksettavakseen, jos ehdokas ei ole siitä tietoa Caratiin ilmoittanut.

2. Laskut tulevat Caratiin, joka laskuttaa edelleen ehdokasta Vihreän liiton antamien osoitetietojen perusteella. Vihreä liitto luovuttaa myös muut yhteystietonsa ehdokkaista mahdollisia, ei toivottavasti tarpeellisia perintätoimia varten. Ehdokkaat sitoutuvat maksamaan laskunsa eräpäivään mennessä.

3. Laskun maksaja on aina ilmoitustilan varaaja, ellei toisin sovita. Yhteisilmoituksissa, mikäli tilaajaa ei tiedetä, laskun maksaja on aakkosten ensimmäinen ehdokas.

4. Carat voi jakaa usean ehdokkaan yhteisen ilmoituksen hinnan samansuuruisiin osiin ja laskuttaa nämä edelleen kultakin ehdokkaalta. Tällöin kuitenkin laskun jakamisesta tulee ilmoittaa sähköpostitse tai faxitse jo ilmoitusta varatessa, ks kohta 1. Puhelimitse sopiminen ei ole mahdollista.

Koska lisälaskut aiheuttavat kuluja, peritään jaetusta laskuista 10 euro/lasku.

5. Tämän yhteistyön kautta ei ole mahdollista jakaa laskua kohdassa 4. kuvatulla tavalla toisen kaupunkien vihreiden tai toisten puolueiden ehdokkaiden kanssa. Ainoastaan Vihreän liiton ehdokkaan maksaessa yksin koko ilmoituksen hän voi tehdä varauksen yhteisilmoituksesta Caratin kautta.

6. Carat ja Vihreä liitto eivät vastaa ilmoitusaineistojen toimituksista eikä aineistossa olevista virheistä. Ehdokas toimittaa itse aineiston suoraan lehteen. Jos lehti joutuu korjaamaan tai latomaan ilmoituksen, tulee siitä jälkikäteen laskutettava lisäkustannus. Lehdillä on hinnastot lisätöistä.

7. Väärinkäytöksen  tai maksuhäiriön tapahtuessa henkilö menettää oikeuden mediatoimistoalennuksen saamiseen Carat Finlandian kautta. Mikäli maksussa esiintyy viivästymistä tai ongelmaa, tulee siitä ilmoittaa etukäteen Carat Finlandialle Terttu Vihersaarelle, puh (09) 6220 2393. Maksamattomat ilmoitukset aiheuttavat uusien ilmoitusten välityksen katkeamisen.

8. Vihreä liitto ei lähetä laskuja edelleen ehdokkaiden puolesta, lähetä mainoksia tai tee muitakaan ehdokkaiden lehtimainostöitä. Vihreä liitto tarjoaa ekstranetissä tekijäpankin taitto- ja skannaustaitoisista henkilöistä ehdokkaille. Liitto ei vastaa näiden henkilöiden työstä.
Jaa sivu: