Vihreän liiton maaseutuohjelmassa on haluttu nostaa esiin maaseudulla elämisen mahdollisuuksia ja edellytyksiä. Tarkastelemme asiaa eri maaseututyyppien näkökulmasta, koska se on realistinen ja muissa yhteyksissä jo vakiintunut lähestymistapa. Jaottelua on käytetty jo Vihreän liiton vuoden 1997 maaseutuohjelmassa. Kuitenkin on muistettava, että eri maaseututyyppien rajat ovat veteen piirrettyjä viivoja ja sekamuotoja löytyy.

Maaseutupolitiikka on valtava kirjo, johon liittyvät kaikki ihmiselämän tärkeät elementit. Maaseutu on mosaiikki, joka voi tarjota hyvät edellytykset elää, mikäli siihen annetaan mahdollisuus poliittisin keinoin. Kyse on arvovalinnoista.

Elämä maaseudulla tarjoaa vaihtoehdon, joka houkuttelee yhä useampia. Ihmiset kaipaavat uutta yhteisöllisyyttä ja myös yhteyttä luontoon, jonka osa itsekin olemme.

Suomalaisille arvokkaan maaseudun elinvoimaa ja kestävää kehitystä tulee vahvistaa. Erityisen tärkeää on säilyttää lähipalvelut ja kyläkoulut. Työllisyyttä lisätään edistämällä monipuolista yrittäjyyttä ja etätyömahdollisuuksia, tukemalla bioenergiatuotantoa ja pienimuotoista maaseutumatkailua sekä vahvistamalla maatalouden kannattavuutta erikoistumista ja liitännäiselinkeinoja tukemalla. Maakunnallista ja kutsuohjattua joukkoliikennettä tulee lisätä, ja nopeat laajakaistayhteydet on taattava kaikille. Maalaismaisemaa, monimuotoista luontoa ja maaseudun kulttuuriperintöä tulee vaalia ja hoitaa jälkipolville.

Elinvoimainen maaseutu on meidän kaikkien etu.

Jaa sivu: