1. Suomen metsiä on hoidettava kestävästi

Pääosa Suomen uhanalaisissa lajeista asuu metsissä. Uudessa Suomessa on siirryttävä kestävämpään metsien hyödyntämiseen. Kestävyys tarkoittaa laajempia suojelualueita ja metsälain uudistamista sellaiseksi, että se sallii monimuotoiset metsienhoitotavat. Metso-ohjelman rahoitusta on vahvistettava.

2. Suot suojeltaviksi, loppu turpeenpoltolle

Soiden suojelua lisätään ja soita ennallistetaan. Suomen on lopetettava turpeen energiakäytön tukeminen ja nostettava sen verotus asteittain vastaamaan päästöjä. Vähenevä turpeennosto rajoitetaan jo ojitetuille soille, eikä uusia suoaloja oteta käyttöön. Pitkällä aikavälillä turpeen energiakäytöstä on luovuttava kokonaan.

3. Puhdas Itämeri, kirkkaat järvet

Maatalouden päästöt on saatava laskuun niin Suomessa kuin muissakin Itämeren rantavaltioissa. Kalankasvatuksen ravinnepäästöt on minimoitava. Fosfaatteja sisältävien pesuaineiden käyttö on kiellettävä. Öljyntorjunnan resursseja on kasvatettava.

4. Enemmän luomua, vähemmän ympäristöhaittoja

Maataloudessa luomutuotannon osuus on nostettava 25 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Kasvispainotteiseen ruokaan siirtyminen on tehtävä aiempaa houkuttelevammaksi. EU:n maataloustukia ollaan uudistamassa, ja nyt on pitää vaikuttaa tukien muuttamiseksi niin, että ne kannustavat ympäristön, etenkin vesistöjen, tilan parantamiseen.

5. Eläinsuojelulainsäädäntö uusiksi ja valvonta kuntoon

Eläinsuojelulain tulee taata eläinten hyvinvointi ja mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Uudessa Suomessa annetaan eläimille paremmat olot kuin mitä EU:n minimitaso edellyttää: mm. enemmän tilaa ja kivunlievitys kivuliaissa toimenpiteissä. Lain noudattamista tulee valvoa entistä tehokkaammin.

6. Parempi elämä tuotantoeläimille

Myös tuotantoeläimille, kuten lehmille, kanoille ja sioille, kuuluu hyvä elämä. Se tarkoittaa riittävää elintilaa, sopivaa ravintoa ja mahdollisuutta elämästä nauttimiseen. Luomueläintuotantoon siirtyminen on tehtävä houkuttelevammaksi. Pitkällä aikavälillä kaiken suomalaisen kotieläintuotannon tulee olla luomun kaltaista.

7. Susi, ahma ja saimaannorppa kuuluvat suomalaiseen luontoon

Suomen noin 1500 uhanalaista lajia tarvitsevat erityisiä suojelutoimia. Uhanalaisten luonnonvaraisten eläinten kantoja tulee kasvattaa kestävälle tasolle. Tämä edellyttää niiden elinympäristöjen säilyttämistä ja suojelua. Verkkokalastuksen kielto saimaannorpan lisääntymisalueilla on konkreettinen keino sen pelastamiseksi.

8. Turkistarhaus kiellettävä

Turkistarhauksessa on mahdotonta tarjota eläimille mahdollisuus hyvinvointiin ja lajityypilliseen käyttäytymiseen. Monilla tarhoilla on rikottu nykyisiäkin säädöksiä räikeästi eikä rikkeisiin ole kyetty puuttumaan. Turkistarhauksesta on luovuttava vaiheittain siirtymäajalla.

9. Eettisemmät vaihtoehdot eläinkokeille

Tuetaan eläinkokeille vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien ja -strategioiden kehittämistä. Laaditaan kansallinen ohjelma vaihtoehtoisten menetelmien edistämiseksi ja koe-eläinten käytön vähentämiseksi.

10. Vahva ympäristönsuojelu edellyttää vahvaa ympäristöministeriötä

Jos ympäristönsuojelun asemaan halutaan vahvistaa, Suomeen tarvitaan vahva ympäristöministeriö. Eri ministeriöissä hajallaan olevat ilmastopolitiikkaa, luonnon virkistyskäyttöä ja eläinsuojelua koskevat asiat on koottava ympäristöministeriöön. Alueellisen ympäristöhallinnon itsenäisyys ja toimintaedellytykset on turvattava.

Tutustu myös Vihreiden uuteen ympäristöohjelmaan (pdf) >

Jaa sivu: