Valtuustoaloite 15.11.2010 / Tiina Elo + 37 muuta allekirjoittajaa, Espoo

Kuntalain uudistustarpeita valmistelemaan on asetettu virkamiestyöryhmä ja uuden kuntalain odotetaan valmistuvan siten, että se voisi tulla voimaan vuonna 2017.  Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet ja niiden julkistaminen on yksi asia, johon lain valmistelussa joudutaan ottamaan kantaa.

Päätöksenteon läpinäkyvyyden parantamiseksi on ehdotettu, että kunnallisissa luottamustoimissa toimivat ja niihin pyrkivät henkilöt julkistaisivat omat yhteiskunnalliset ja taloudelliset sidoksensa. Kuntaliitto on evästänyt kuntia erilaisista malleista, joilla kuntapäättäjien sidonnaisuuksia voisi ilmoittaa ja julkistaa. Ilmoitustauluna voisivat toimia kunnan omat verkkosivut.

Luottamushenkilöiden sidonnaisuuksien ilmoittaminen kaupungin nettisivuilla lisäisi poliittisen päätöksenteon avoimuutta, kun kytkökset olisivat julkisesti kaikkien arvioitavina. Asia on laajasti tiedostettu, mutta tiettävästi sidonnaisuuksia ei vielä ole systemaattisesti kerätty ja julkaistu missään kunnassa.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Espoo toimii visionsa mukaisesti edelläkävijänä selvittämällä mahdollisuuden julkaista luottamushenkilöiden sidonnaisuudet kaupungin verkkosivuilla.

Jaa sivu:
Tilaa vihreä lanka