Vihreän liiton matkantasausrahaston ohjesääntö

Linkki: matkustussääntö

Hyväksytty Vihreän liiton hallituksessa 23.3.2002.

1. Vihreän liiton budjettiin varataan vuosittain vahvistettava rahasumma käytettäväksi matkantasausrahastoon, josta myönnetään tukea vihreiden aktiivien tai luottamushenkilöiden matkoihin. Tuki koskee alueita, joissa maantieteelliset etäisyydet paikallistoimijoiden kesken ovat pitkät ja joissa toiminnan resurssit ovat vähäiset.

2. Matkantasausrahastosta voivat anoa tukea vihreissä luottamustehtävissä toimivat tai aktiivisesti vihreiden toiminnassa mukana olevat henkilöt osallistuakseen Vihreän liiton, piirijärjestön tai vastaavan järjestämään tilaisuuteen, johon ko. henkilöllä on perusteltu syy osallistua. Tukea voi saada piirin sisäisiin matkoihin, piirin ulkopuolella pidettäviin koulutuksiin ja tilaisuuksiin sekä näihin liittyvään majoitukseen. Harkinnanvaraisesti tukea voidaan myöntää muuhunkin kuin vihreiden järjestämään tilaisuuteen. Samoin tukea voidaan myöntää alustajan tai puhujan kutsumiseksi.

3. Matkustuslupa on pyydettävä etukäteen puoluetoimistolta. Lupa-anomusta ei tarvitse etukäteen kuitenkaan tehdä kirjallisena. Jos henkilö anoo matkantasausrahastosta korvausta matkan jälkeen eikä hän ole pyytänyt etukäteislupaa, voidaan korvausta maksaa enintään puolet siitä summasta, joka normaalisti olisi korvattu.

4. Kulujen korvauksissa noudatetaan Vihreän liiton matkustussääntöä.

5. Matkoissa on omavastuu, joka on 50 euroa ja vähävaraisilta (työtön, opiskelija, hoitovapaalla olevat) 17 euroa. Puoluesihteerin päätöksellä tästä omavastuusta voidaan perustellusta syystä poiketa.

 

Jaa sivu: