Anmälan om rösträtt och instruktioner gällande röstningen

De gröna ordnar en medlemsomröstning gällande val av partiordförande. Enligt partiets stadgar måste valdeltagande vara minst 50 % för att resultatet räknas.

Eftersom föreningslagen inte tillåter bindande medlemsomröstningar är valet officiellt rådgivande. Det slutliga beslutet gör partikongressen 17.6. Det är i alla fall klart att partikongressen kommer att stå bakom ett klart medlemsomröstningsresultat.

Ordförandekandidaterna är Touko Aalto, Mika Flöjt, Emma Kari, Krista Mikkonen, Maria Ohisalo och Olli-Poika Parviainen.

Röstningen tar slut tisdagen 13 juni klockan 16. Försenade röster räknas inte med i resultatet. För att poströsterna hinner i tid bör de skickas in senast onsdagen den 7 juni.

Hur röstar jag?

Du har fått ett brev där du finner allt du behöver för att rösta:

1. En valsedel. På valsedeln finner du siffrorna från 1 till 6. Skriv in kandidaterna i den ordning du vill rösta på dem. Ditt första val på plats ett, andra på andra plats och så vidare. Du behöver inte skriva in alla kandidater om du inte vill. Du kan till exempel skriva in endast de två bästa, ettan och tvåan.

2. Valkuvertet. När du har fyllt din valsedel, vik den in i valkuvertet som är det blanka lilla vita kuvertet du finner med detta brev. Slut kuvertet.

3. Svarskuvertet. Stoppa lilla vita kuvertet in i svarskuvertet. Slut kuvertet och för det till posten. Partiet betalar postavgiften. Skicka endast valkuvertet som innehåller din valsedel i svarskuvertet. Svarskuvertet är personligt. Du kan inte skicka in flera röster från samma hushåll i samma kuvert. Varje röst skickas in individuellt.

Hur räknas resultatet?

Medlemsomröstningens resultat räknas som sk. enkel överförbar röstning. Var och en kan rangordna alla kandidater i preferensordning. När rösterna räknas gäller första valet. Om nån av kandidaterna får mera än hälften av rösterna på första räkningen (är som etta i över hälften av valsedlarna) blir han/hon direkt vald.

Om ingen får majoriteten på detta sätt, faller den som fått minst röster bort. De röster som den bortfallande kandidaten fått räknas till godo för andra platsens kandidat. Räkningen fortsätter på detta sätt så länge att nån av kandidaterna fått över 50 % av rösterna. På detta sätt utförs alltså en enkel överförbar röstning – om din första kandidat faller bort överförs din röst till din andra kandidat och så vidare.

Hur vet jag att min röst har kommit fram?

Alla svarskuvert är numrerade. Numret avslöjar inte vems kuvert det är men säkrar att endast de som har rösträtt kan rösta och att ingen kan ge flera röster. Före rösträkningen börjar tas alla valkuvert ut ur numrerade svarskuverten. Din valhemlighet är alltså tryggad.

 

Mera information om medelemsomröstningen på nätet (på finska): www.vihreat.fi/jasenaanestys/vaalijarjestys

Mera information per e-post: jasenaanestys@vihreat.fi

 

Jaa sivu: