Ounasjokivarressa 1.6.2011

Sinettä, Lappi

TAUSTA

Mika mies – kansainvälinen lappilainen

Olen Mika Flöjt, vihreiden puheenjohtajaehdokas. Ehdokkuuteni tässä vaalissa perustuu jo pitkän ajan kuluessa kehittyneeseen käsitykseeni, että ihmiskunnan kehitys niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti tarvitsee vihreitä perusarvoja ja noiden arvojen entistä tarkempaa määrittämistä. Vihreän politiikan aika on toisin sanoen koittamassa. Uskon tarjoavani tärkeitä periaatteita tuon politiikan muotoilemiseen. Olen 36-vuotias, kotoisin Kuusamosta. Asun Rovaniemen Sinetän kylässä, mistä käsin toimin paikallisissa, valtakunnallisissa ja maailmanlaajuisissa yhteistyöverkostoissa. Olen toiminut näissä ympäristö-, ilmasto-, energia- ja kalastuspoliittisissa verkostoissa jo hyvinkin 20 vuotta. Harrastan kalastusta, retkeilyä, lukemista, maailman menon ja kansainvälisen politiikan seuraamista.

Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri Lapin yliopiston kansainvälisten suhteiden ja politiikan laitokselta. Opinnoissani ja tutkimuksissani olen perehtynyt erityisesti globaalimuutoksien hallintajärjestelmiin, tiedon rooliin päätöksenteossa ja pohjoisten alueiden erityiskysymyksiin. Viime vuodet olen työskennellyt tutkijana Lapin yliopiston Arktisen keskuksen Pohjoisen ympäristö- ja vähemmistöoikeuden instituutissa monitieteellisissä tutkimus- ja opetushankkeissa.

Olen asunut ja opiskellut mm. Kanadassa ja matkustanut ympäri maailmaa ympäristö-, ilmasto- ja energiakonferensseissa. Esimerkkinä mainittakoon YK:n ilmasto- kemikaali- ja kestävän kehityksen neuvottelut, joihin olen osallistunut. Uskon kansainvälisiin hallintajärjestelmiin yhtenä osana meitä kohtaavien valtavien ongelmien ja haasteiden ratkaisuja, noiden järjestelmien kaikesta hitaudesta huolimatta. Tärkeimmissä ympäristöpoliittisissa ratkaisuissa on edistettävä myös sektoraalisia ratkaisuja globaalisopimuksien tueksi, jotta nopeutamme tarvittavia rakenteellisia muutoksia. Kotimaisiin ja alueellisiin haasteisiin mm. Itämerellä, Venäjällä ja Barentsin alueella on löydettävissä myös nyt sovellettuja menetelmiä kotikutoisempia ja muita monenkeskisiä ratkaisuja.

PUHE

Hyvät Ystävät, Aikamme haasteet

"Maapallon kauneus on suurelta osin peräisin asioista, jotka väestön ja vaurauden rajoittamaton kasvu tuhoaisi [...] Toivon sydämestäni jälkipolvien puolesta, että he tyytyvät siihen mitä heillä jo on, ennen kuin hätä pakottaa heidät niin tekemään."

- John Stuart Mill -

Vaikka moni voi pitää Milliä aikamme liberaalin ja ympäristölle haitallisen talousjärjestyksen yhtenä esi-isänä, hänen maapallon kauneutta ja sen vaalimista koskevat sanat ovat tänään hyvin ajankohtaisia. Tämän pitäisi herättää myös viimeisen uusliberaalin, joihin henkilökohtaisesti en kyllä kuulu.

Olen toteuttanut vastuullista Vihreää politiikkaa jo vuodesta 1992, jolloin perustettiin kestävää kalastusta ja kalavedenhoitoa edistävän ja vesistön puhtautta puolustavan Kitkajoen kalastusseuran Siilasmajan kilta ry. Oulangan kansallispuiston luonnonkauniin Kitkajoen jokikalastajana olen oppinut antamaan suuren arvon Suomen koskiensuojelulaille ja sen alkuperäisille taistelijoille – muiden muassa Kitkajärven suojelun ja Kuusamon koskisotien elämänsuojelulinjan ajattelijalle, kirjailija Reino Rinteelle. Valitettavasti Rinteen torjumat ja kritisoimat uhkat eivät ole poistuneet, vaan on käynyt pikemminkin päinvastoin. Koskiensuojelulakia halutaan avata, uraanikaivoksia perustaa ja uusia ydinvoimaloita rakentaa. Halutaan tuhota myös luonnon monimuotoisuutta tätäkin kiihtyvällä tahdilla. Sisäsuomessa on menossa kamppailu viimeisiä luonnonvalloitusyrityksiä vastaan. Vihreän liikkeen tulee olla keskiössä kun näitä poliittisia uhkia lopullisesti torpataan. Me pystymme siihen!

”Miksi sen täytyy olla juuri tällä lailla, miksi asioita ei voisi muuttaa”

Nuoruusvuosien kalastus- ja vesiensuojelupoliittisista kamppailuista lähtien olen uskonut, että kaikkiin yhteiskuntaa koskeviin asioihin, haasteisiin ja ongelmiin, voi vaikuttaa ja asioita voi muuttaa! Viime aikoina olen tullut tunnetuksi uraanivoiman kriitikkona, mutta haluan arvoisille vihreille ystäville painottaa, että se on vain yksi osa minua ja tietotaitoani. Samaa tietotaitoa on monista muista asioista. Osaan neuvotella ja argumentoida tyylikkäästi, mutta myös luovasti haastaa ja kyseenalaistaa. Olen tottunut pitämään yhdessä valitun linjan tiukassakin paikassa. Tuon linjan pidän, jos se on kerran yhteisesti tavoitteeksi asetettu. Olen valmis antamaan osaamiseni ja tahtotilani Vihreän dynaamisen liikkeen eduksi. En ole pelkästään ympäristöpoliitikko. Karsastan köyhyyttä, epäoikeudenmukaisuutta, suvaitsemattomuutta ja riistoa. Haluan myös näihin ihmiselämän aivan keskeisiin ongelmiin muutoksia. Kuuntelen, ymmärrän ja lupaan panostaa näihin tärkeisiin vihreän politiikan elementteihin tasapuolisesti. Puheenjohtajana olisin kaikkien vihreiden puheenjohtaja tasapuolisesti kuunnellen ja kunnioittaen, yhteisymmärrystä rakentaen, puoluettamme ja kannatustamme laajentaen. Nostaisin Vihreät koko Suomen kansanliikkeeksi, suurpuolueen polulle. Uskon siihen ja teen sen, jos se mahdollisuus annetaan. Vetäisin niitä uusia ihmisiä mukaan, jotka liikkuvat vihreällä rajapinnalla ja odottavat signaalia – sanoisinko rohkaisua – astua tämän vuosisadan valtavirtaan. Olkaamme se Vihreä valtavirta ja innostaja! Ihmiset odottavat meiltä sitä. Antakaamme signaali.

Maapallo takaisin politiikkaan, myös symbolisesti – puolueen logoa myöten

Palauttaisin pallon politiikkaan – Maapallon. Mottoni: "Vahva Ympäristöpuolue, Uskottava Yleispuolue" – antaa avaimet menestykseen, jotta pääsemme toteuttamaan yhteisesti sovittuja Vihreitä tavoitteita. Maapallo symbolisoi kaikkea sitä mitä Vihreys on. Se on ympäristöä, monimuotoisuutta, kansainvälisyyttä ja rajatonta elämänsuojelua. Vihreää on vastata tuloerojen ja syrjäytymisen kasvun haasteeseen perustulolla, pienituloisia ja perheitä suosivilla veroratkaisulla ja Vihreän talouden innovaatioilla. Vihreässä kansainvälisessä Suomessa kunnioitetaan kaikkia eikä ketään jätetä. Vihreässä Suomessa, perusarvoja ovat tasa-arvo, suvaitsevaisuus, monimuotoisuus ja luonnon ekologisen kantokyvyn kunnioittamien. Pelkät talouden mittarit eivät ole ainoita hyvinvoinnin mittareita Vihreässä politiikassa. Tämä on hyvin akuutti kysymys juuri nyt kun vallitseva taloudellinen rakenne natisee liitoksistaan.

Globaalimuutoksien tuomat haasteet

Hyvät Ystävät - en usko kovasti liioittelevani, kun totean, että elämme ihmiskunnan kulminaatiopisteessä. Globaalimuutokset voimistuvat kasvihuone- ja eri saastepäästöjen johdosta vääjäämättömästi ja ekologinen kestokyky on koetuksella. Länsi-Antarktiksen jäätikköhyllyjen epävarmuus kasvaa ja merenpinnan noususkenaariot menevät uusiksi. Maapallomme kemikalisoituu ja radioaktivisoituu – näkymättömästi. Kemikaalit ja radionuklidit saastuttavat ruokamme, vetemme ja ympäristömme ja vaikuttavat perimäämme ja tulevien sukupolvien terveyteen. Luonnonvarojen kulutus on kestämättömällä tasolla – kulutamme, louhimme, kalastamme ja hakkaamme sekä rasitamme yli planeetan vuosittaisen kestokyvyn. Maapallomme ja siten myös Suomi on kohtaamassa ennennäkemättömät haasteiden vuodet ja vuosikymmenet niin taloudessa kuin luonnonvarojen ja ekosysteemien kantokyvyssä. Voimistuvat globaalimuutoksien laineet heijastuvat suoraan ja epäsuoraan myös Suomeen, kaupunkeihin ja maaseudulle. Ne tulevat pyytämättä ja harvoin kello kaulassa. Juuri nyt on tärkeää kyseenalaistaa vallitsevat ”talouden lainalaisuudet”, jotka näyttävät olevan elinympäristömme kannalta hyvin haitallisia. Tämä vaatii vihreiden puheenjohtajalta ja muulta joukolta voimakasta kansallista ja kansainvälistä ponnistelua.

Muutoksia on tultava veropolitiikkaan, jonka on muututtava pienituloisia ja perheitä, pienyrittäjiä sekä ekologista Vihreää taloutta suosivaksi. Taloustilanteen sitä vaatiessa meidän tulee kiristää progressiivista verosta ja pääomaveroja. Tarvittaessa karsia ei työllistävistä ja sosiaalista yhteiskuntavastuuta kantavia yritystukia. Perustulo kokeilu tulee aloittaa parilla maan kaupunki- ja maaseutualueella, jotta saamme kokemuksia tulevien päätöksien pohjaksi. Lisäksi meidän tulee varautua tilanteeseen, jossa Euroopan ja maailman talousjärjestelmä muuttuu voimakkaasti siitä, minkälaisena me nyt sen olemme oppineet tuntemaan. Kansakunnan edun nimissä meidän tulee toteuttaa varovaisuusperiaatetta ja syvällistä harkitaan siitä mikä on Suomen etu.

Tulevan hallituksen aikana meidän tulee rakentaa tilanne, jossa rikkaat ja hyväosaiset yhtiöt kantavat konkreettisesti yhteiskuntavastuuta. Suomalaiset ovat samassa veneessä, siinä yhteisessä veneessä ei voi olla vapaamatkustajia. Tässä maailman globaalimuutoksen, maapallon ja talouden tilanteessa, tuntuu vieraalta, että Vihreä liike osallistuisi hallituksessa vallitsevan talousjärjestyksen tukemiseen, varsinkin kun ottaa huomioon sen, että hallitustunnustelija kannattaa voimakkaasti uusliberaalista talousjärjestelmää mikä on osittain aiheuttanut meitä kohtaavat sosiaaliset ja ympäristölliset ongelmat.

Kaupunkien ja Maaseudun keskinäisriippuvuus

Viime vuosina maassamme on alistuttu liikaa kansainvälisen suurpääoman voitonpyyteisiin niin energiapolitiikassa kuin elintarvikepolitiikassakin. Ulkomaiset suurenergiaratkaisut ovat näivettäneet kotimaiset uusiutuvan energian kotimarkkinat, maaseudun työllisyyden ja innovaatiotyön. Uusiutuvan energian hajautettu tuotanto pienistä ja keskisuurista yksiköistä työllistäisi niin maaseudulla kuin kaupungeissa. Maaseudun ja kaupunkien keskinäisriippuvuus korostuu voimistuvan ilmastonmuutoksen aikakaudella, kun globaali ruokapula ja ruoan hinta ravistelee ruokatuotantoa. Suomen tulee säilyttää puhdas omavarainen ruokatuotanto. Sitä tulee edistää mm. luomun ALV:in laskulla. Myös muissa päätöksissä on suosittava luomu- ja lähiruuan tuotantoa. Globaalimuutoksen johdosta meidän tulee myös edistää maaseudun uutta hybridi-biokaasutuotantoa, mikä samalla ratkaisee lanta- ja yhteiskuntajätevesiongelmia sekä varmistaa yhteiskuntamme liikkuvuuden yhä puhtaammin. Mikä parasta, samalla estämme vesistöjen rehevöitymistä.

”Saksan ja Sveitsin tie on oltava myös Suomen tie, veisin Vihreät sille tielle”

Suomen Vihreät ovat kansainvälisiä, laaja-alaisia ihmisiä, jotka ymmärtävät maailman kansainväliset riippuvuussuhteet niin ihmisten, yhteisöjen, kansojen, talouksien kuin ekosysteemien välillä. Maapallo symbolisoi myös sitä, mitä me vaalimme - elämää. Elämänsuojelu on vihreän politiikan keskiössä. Ilman elävää ja puhdasta planeettaa, ei ole lopulta mitään politiikkaa. Ei Suomessa – eikä maailmalla. Luopumalla uraanivoimasta uusiutuvan energian hyväksi työskentelemme koko Suomen ja Maapallon hyväksi, osoitamme kirkkaan Vihreää linjaa maailmalle ja puolustamme puhdasta ja turvallista elämää. Puoleen tavoitteeksi tulee asettaa uraanivoimasta luopuminen Suomen pitkänajan energiastrategiassa Saksan mallin mukaisesti. Fukushiman varoittavien tapahtumien jälkeen vastuulliset poliitikot Saksassa ja Sveitsissä ovat päättäneet luopua uraanivoimasta määräajan jälkeen. Tätä vastuullisuutta on seurattava myös Suomessa. Saksan ja Sveitsin tie on oltava myös Suomen tie, veisin Vihreät sille tielle.

Kansanäänestys uraanivoimasta

Seuraavan hallituksen aikana tulee käsittelyyn useita uraanivoimaan liittyviä päätöksiä, mikä nostaa tämän aihepiirin seuraavan hallituksen yhdeksi tärkeimmäksi ympäristöpoliittiseksi kokonaisuudeksi. Päätöksiä pitää tehdä Talvivaaran uraanintuotannosta, useista uraanivaltaushakemuksista, Olkiluoto 3:n käyttöluvasta, Soklin fostaatti-uraanituotannosta, Posivan ydinjätehaudasta, Kuusamon Kitkajoen uraanikultakaivoksesta ja Fennovoiman ja TVO:n ydinvoimaloiden rakennusluvista. Kokonaisuudessaan tämä uraanipaketti tulee asettaa kansanäänestykseen, kulminoituen mitä ilmeisimmin Olkiluoto 3:n riskireaktorin käyttölupaan. On muistettava, että tuo reaktori toteutuessaan sitoisi Suomen uraanivoimaan 50 vuodeksi. Euratom-sopimuksen vuoksi maa, joka käyttää uraanivoimaa, ei voi estää uraanitutkimuksia. Näin paine kasvaa myös löydettyjen uraanimalmioiden hyödyntämiseen. Kansalaisten tulee saada sanoa kantansa Suomen pitkän ajan energiastrategiaan ja uraanivoiman rooliin siinä. Luopumiselle tulee asettaa aikataulu. Tässä Vihreille tärkeässä perusarvossa on pidettävä tiukka linja ja seurattava Saksan vihreiden viitoittamaa tietä menestykseen. Olen omassa toiminnassani kaikin käytettävissä olevin tavoin pyrkinyt estämään uraanituotannon saastuttavaa vaikutusta ympäristöön, elinkeinoihin ja vesistöihin sekä toimimaan pienen ihmisen puolesta, missä tahansa hän ja hänen luonnon kanssa tasapainoinen elinkeinonsa on sattunut olemaan.

Vihreä muutos ja toivo

Me Vihreät tunnemme vastuumme perheistämme, ystävistämme, tutuista ja tuntemattomista ja haluamme aloittaa haasteiden vuosiin varautumisen ajoissa, jotta yhteiskuntamme kestäisi mahdollisimman hyvin tulevat ajat. Me säilytämme uskomme elämään, sosiaaliseen hyvinvointiin ja toisista välittämiseen. Haluan johtaa Vihreät esimerkiksi ja toivoksi sille, mitä Suomi kaipaa. Kannamme oman osuutemme siihen hyvien poliittisten tekojen kekoon, jota monet muut maailman yksilöt, ryhmät, kansanliikkeet ja poliitikot maailmaa muuttaessa jo kasaavat. Johtamani Vihreät osallistuvat siihen haasteeseen, mitä aikamme meiltä vaatii ja odottaa! Tehkäämme me oma osuutemme – ja aloittakaamme Suomesta, jo tänään!

Hyvät ystävät,

Olkaamme kirkkaasti Vihreitä, Suomen Onneksi! Pallon Parhaaksi!

 

Kunnioittavasti,

Mika Flöjt

 

Lue lisää: www.mikaflojt.fi

Katso Mikan ehdokasvideo

Yhteystiedot: Mika.Flöjt@vihreät.fi ja http://www.facebook.com/mika.flojt

puh. 040 578 8787, ole yhteydessä!

 

Jaa sivu: