Ainakin pitää osata kertoa, mitkä ovat puoleen keskeiset vaaliteemat:

  • ilmastomuutoksen torjuminen (uusiutuvilla ja säästöllä)
  • eriarvoistumisen pysäyttäminen (perusturvaa parantamalla)
  • työelämän vakauttaminen (perustulolla)

Yhteenkään vaalitenttiin ei pidä lähteä ennen kuin on lukenut oman vaaliohjelmamme. Ohjelmasta löytyy sekä hyviä vihreiden arvojen tiivistyksä että konkreettisia toimenpide-ehdotuksia tavoitteidemme saavuttamiseksi.

Myös muihin puolueen laatimiin ohjelmiin kannattaa tutustua ainakin kun on menossa väittelemään ko. aiheesta. Hyvän yleiskuvan vihreästä politiikasta saa tutustumalla periaateohjelmaan ja silmäilemällä läpi erityisohjelmien tiivistelmät.

Jos etsit vastausta tiettyyn kysymykseen, koita puolueen sivujen hakukonetta, joka tuntuu toimivan kohtuullisesti.

Erittäin hyvää politiikan taustamateriaalia löytyy myös eduskuntaryhmän sivuilta. Alla on linkkejä tuoreimpiin tuotoksiin, joista ensimmäisenä katsoisin vaihtoehtobudjetin vaatimuksia. Niistä löytyy konkretiaa, joilla haastaa muiden puolueiden ilmasto- ja hyvinvointilupauksia.

Lisäksi laadimme eduskuntavaaliehdokkaille räätälöityä taustamateriaalia mm. omista vaatimuksista, saavutuksista ja kiperistä aiheista sekä muiden lupauksista ja esille nostamista asioista.

Kesäharjoittelijamme Sini Terävä laati katsauksen muiden puolueiden sanoihin ja tekoihin. Emme käy lokakampanjaa, mutta hyökätessä kannattaa puolustautua ja tyhjät lupaukset paljastaa ontoiksi.

Vaikket olisi kaikista vaatimuksistamme samaa mieltä, on hyvä tietää, mitä asioista on linjattu. Ja jos olet puolueen linjoilla, yhteisiä tuotoksia saa vapaasti hyödyntää ehdokasmateriaalissa, yleisönosastokirjoituksissa ym. politiikan areenoilla. Käykää kehiin!

Katja Alvoittu
poliittinen sihteeri

Puolueen linjauksia

Eduskuntaryhmän vaatimuksia

Politiikan taustat

Alta löydät ehdokkaita varten laadittuja taustamuistioita:

Vastauksia kyselyihin

Sivulle on kerätty Vihreiden vastauksia tiedotusvälineiden, järjestöjen jne. tekemiin kyselyihin. [vastauksiin]

Muiden tuottamaa aineistoa

Suomen Sydänliiton ja Diabetesliiton tausta-aineisto (varsin kattava, 12 doc- ja pdf-tiedostoa)

Pörssisäätiön aineistoa vaaleihin liittyen: ks. säätiön nettisivut

Kuntaliiton eduskuntavaalisivusto (på svenska)
Palkansaajajärjestö Pardian eduskuntavaaliteesit (rtf)
Animalian hallitusohjelmatavoitteita
Muoviteollisuus kotitalousvähennyksen laajennuksesta
Työ-, ulko- ja sisäministeriö: Tietoa maahanmuuttoasioista, Information om invandringsfrågor
Teknillisten oppilaitosten opettajainliitto insinöörikoulutuksesta

Jaa sivu: