Vihreät ovat olleet kuluneella kaudella europarlamentin ryhmistä yhtenäisin. Kun äänestää vihreitä missä tahansa Euroopan maassa, tietää mitä saa. Vihreät mepit ovat rakentaneet parempaa Eurooppaa, jossa työpaikat pelastetaan, ympäristöä puolustetaan ja talouden pelisäännöt korjataan reiluiksi. Vihreässä Euroopassa nuori ei jää tyhjän päälle, luomu on hyvää bisnestä ja kansalaisten hyvinvointi ja perusoikeudet ovat etusijalla.

Tällä sivulla voit tutustua saavutuksiimme Brysselissä vuosina 2009–2014.

Reissaajien kännykkälasku keveni

Ulkomaanmatkan hintaan saattoi ennen tulla tuntuva lisä jälkeenpäin, sillä teleyhtiöt laskuttivat surutta usein törkeää ylihintaa kännykän käytöstä ulkomailla. Vihreät ajoivat roaming-maksuille hintakattoa pitkään, ja viimein katto saatiin koskemaan myös dataa. Kuluttajien oikeuksia parannettiin kauden aikana muutenkin: tuotteilla on nyt lähtökohtaisesti 14 päivän palautusoikeus. Nettikaupoissa tehtäviin ostoksiin pätevät nyt samat säännöt ostajan kotimaasta riippumatta ja digi- taalisten tuotteiden, kuten matkalippujen, maksukäytäntöjä tehtiin läpinäkyvämmiksi.

Rahoitusmarkkinat verolle

Vuonna 2010 EU:ssa ryhdyttiin valmis- telemaan rahoitusmarkkinaveroa. Idea on yksinkertainen: pienen pieni vero joka kerta, kun finanssituote vaihtaa omistajaa. Koska rahoitusmarkkinoita ei tällä hetkellä käytännössä veroteta, olisi oikein, että finanssiala kantaisi kortensa hyvinvoinnin ylläpitoon ja talouskriisin laskun maksamiseen. Samalla vero hillitsisi lyhytjänteistä keinottelua rahoitusmarkkinoilla ja ehkäisisi uusien kriisien syntymistä. Finanssialan hurjan lobbauksen vuoksi kaikki EU-maat eivät lähteneet mukaan, mutta edistyksellinen 11 maan joukko – Belgia, Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Portugali, Ranska, Saksa, Slovakia, Slovenia ja Viro – sai luvan edetä veron käyttöönotossa. Suomessa Vihreät ajoi voimakkaasti, että Suomi olisi osallistu- nut tähän joukkoon, mutta kokoomuksen johdolla hallituksen enemmistö äänesti toisin.

Nuorisotakuu luo uskoa tulevaan

Yhä kasvava nuorisotyöttömyys on yksi vakavimmista uhista Euroopassa. Nuorisotakuu esiteltiin EU:ssa ensi kertaa vihreän ryhmän mepin muistiossa ja sittemmin jäsenvaltiot ovat hyväksyneet nuorisotakuun perusteet. Se takaa EU:ssa jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle töitä, harjoittelupaikan tai jatkokoulutusta neljän kuukauden sisään valmistumi- sesta tai työttömäksi joutumisesta. Tavoite on hyvä, mutta nykyiset 6 miljardia euroa eivät riitä. Vihreät vaativat myös yhteisrahoitusta, jotta nuoret kaikissa EU-maissa pääsisivät nuorisotakuun piiriin.

Pankkiirien bonukset kuriin

Pankkiirien ottamat riskit olivat yksi suurimmista syistä talouskriisin puhkeamiseen vuonna 2008. Riskinottoon ovat puolestaan kannustaneet pankkiireille maksetut runsaat bonukset. Vihreiden ja Euroopan parlamentin aloitteesta ylimääräisille palkkioille asetettiin katto: vuosittain maksettavat bonukset eivät saa ylittää vuoden palkkaa, osakkeenomistajien päätöksellä kahden vuoden palkkaa. Maltillinen rajoitus riitti tekemään vihreiden Philippe Lambertsista, joka toimi asian esittelijänä, Lontoon Cityn vihatuimman miehen.

Siemenasetus takaisin valmisteluun

Parlamentti torjui selvin lukemin komission esityksen siemenasetuksesta, joka olisi vaarantanut maanviljelijöiden oikeudet, EU:n ruokaturvan ja viljelykasvien moninaisuuden. Läpimennessään asetus olisi asettanut ylikansalliset maatalouskemikaaliyhtiöt ylivertaiseen asemaan EU:n siemenmarkkinoilla. Siemenlaki olisi muun muassa kieltänyt ammattimaisia maanviljelijöitä käyttämästä omaa satoaan siemenviljana. Viljelykasvien monimuotoisuus on paras takuu tuholaisia ja ilmastonmuutosta vastaan. Vihreät haluavat myös lisätä luomuviljelijöiden toimintavapauksia. Sekä ympäristövaliokunta, jossa Satu Hassi toimi vihreiden neuvottelijana, että päävastuussa oleva maatalousvaliokunta esittivät asetuksen palauttamista valmistelupöytään.

Kansan ääni kaatoi ACTA:n

EU-kansalaisten sananvapautta ja yksityisyydensuojaa uhannut kansainvälinen ACTA-sopimus saatiin kaadettua kansalaisten ja Euroopan parlamentin painostuksen vuoksi. Salamyhkäisen valmisteluprosessin syy selvisi, kun parlamentti pakotti komission julkista- maan sopimuksen sisällön. ”Väärennöksenvastainen sopimus” keskittyi valvomaan suurten musiikki-, elokuva- ja peliyhtiöiden etua sekä kiristämään tekijänoikeuslakeja ja niiden valvontaa. Voimaan tullessaan tämä kauppasopimus olisi voinut vaikeut- taa edullisten ja turvallisten lääkkeiden saatavuutta.

Kalat kiittävät kalastuskiintiöistä

Maailman meriä tyhjentäneet EU-maiden kalastusalukset saadaan vihdoin kuriin. Euroopan parlamentti ja EU-jäsenmaat pääsivät yhteisymmärrykseen uudesta yhteisestä kalastuspolitiikasta, joka muun muassa asettaa tiukemmat, tieteellisiin arvioihin perustuvat kalastuskiintiöt. Ne myös estävät kalastajia heittämästä sivusaalista takaisin mereen. Samalla ryöstökalastukseen puututaan globaalisti. Näin kalaa riittää merissä tulevillekin sukupolville.

Torjuntavoitto tupakkabisneksestä

Tupakka tappaa EU-maissa arviolta 700 000 ihmistä vuosittain. Kun uusi tupakkadirektiivi tuli Euroopan parlamentin käsittelyyn syksyllä 2013, ”big tobacco” eli suuret savukevalmistajat käynnistivät miljoonia maksaneen lobbauskampanjan. Esimerkiksi Philip Morris palkkasi 161 lobbaria viivyttämään direktiivin valmistelua. Lobbarit onnistuivat käännyttämään useita kokoomuksen ryhmän eli konservatiivien meppejä, jotka saivat osin vesitettyä direktiiviä. Muun muassa komissio, useat jäsenvaltiot kuten Suomi ja Vihreät halusivat tiukempia rajoituksia. EU-kansalaisten terveys voitti niukasti kamppailun isoa rahaa vastaan.

Pörssiyhtiöiden lasikatto säröilee

Pörssiyhtiöt ovat kenties itsepintaisin sukupuolisen epätasaarvon linnake. Tähän saakka vain harva nainen on päässyt tunkeutumaan sen muurien läpi: Euroopassa 83 prosenttia hallitusten jäsenistä ja 97 prosenttia puheenjohtajista on miehiä. Euroopan parlamentti on antanut vahvan tuen EU-komission esitykselle, jonka mukaan yli 250 työntekijän yritysten hallituksissa on oltava 40 prosenttia naisia vuoteen 2020 mennessä. Neuvottelut jäsenmaiden kanssa jatkuvat yhä, mutta osa maista vastustaa kiintiöitä.

Jaa sivu: