Valtuustoaloite / Elina Rantanen, Turku

Naisiin kohdistuva väkivalta on Suomessa merkittävä ongelma. Vuosittain lähisuhdeväkivallan kohteeksi joutuu noin 90 000 naista, joista 20.30 kuolee. Suuri osa lähisuhdeväkivallasta jää ilmoittamatta, tutkimatta ja siihen syyllistyneet rankaisematta. Arviolta jopa yli puolet perheväkivaltatapauksista jää rikosilmoituksissa asianmukaisesti luokittelematta.

Kunnilla on vastuu ja mahdollisuus toimia tehokkaasti naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan. Väkivaltaa ehkäistään ja uhreja autetaan käytännössä erilaisilla palveluilla, joiden järjestäminen on kuntien vastuulla. Amnesty Internationalin Suomen osaston toteuttamasta kuntakyselystä käy ilmi, että vain kuudella kyselyyn vastanneista kunnista on poliittisesti hyväksytty naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen ohjelma. Joissakin kunnissa lähisuhdeväkivaltaa ehkäiseviä toimia on sisällytetty turvallisuus-, rikoksentorjunta- tai hyvinvointiohjelmiin tai paikallisiin turvallisuussuunnitelmiin. Sisällytettynä muihin ohjelmiin naisiin kohdistuvan väkivallan vastaiset toimet ovat kuitenkin vaarassa jäädä toissijaisiksi. Amnesty suosittaa, että kuntien on laadittava oma, erillinen toimintaohjelmansa, jossa esitetään yhteinen näkemys väkivaltaongelmasta ja yhteinen tahto asian hoitamiseksi. Lopullisen muodon saatuaan ohjelma on hyväksytettävä kunnanvaltuustossa.

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Turun kaupungissa tehdään naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen toimintaohjelma, joka suunnitellaan poikkihallinnollisena yhteistyönä ja hyväksytään kaupunginvaltuustossa.

Aloite hyväksyttiin.

Jaa sivu: