Vihreä eduskuntaryhmä 18.3.2008

Vihreä eduskuntaryhmä katsoo, että lapsipornon tuotanto ja jakelu on järjestäytynyttä vakavaa rikollisuutta, jota vastaan on taisteltava mahdollisimman tehokkailla keinoilla. Näiden keinojen tavoitteena on oltava lapsipornoa tuotettaessa hyväksikäytettävien lasten suojeleminen mahdollisimman tehokkaasti. Toimintaan on päästävä käsiksi lapsipornon tuotannon ja jakelun lähteillä. Tehokkain keino toimia Suomesta käsin kansainvälisiä lapsipornon levittäjiä ja kotimaisia pedofiilien verkkoyhteisöjä vastaan on lisätä poliisin resursseja perinteisiin tutkintamenetelmiin ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Laki lapsipornografian levittämisen estotoimista (1068/2006) tuli voimaan 1.1.2007. Sen tarkoituksena on ollut estää Suomesta pääsy ulkomailla sijaitseville lapsipornoa sisältäville sivuille. Laki on tavoitteiltaan erittäin kannatettava, mutta sen käytännön toteutuksessa on ilmennyt useita ongelmia.

Suurin osa lapsipornosta jää teoriassakin estotoimien ulkopuolelle, sillä materiaalia levitetään pääasiassa salatuissa ja suojatuissa verkoissa, ei kaikille avoimessa internetissä. Estotoimien eli käytännössä ennakkosensuurin kohteeksi taas on joutunut runsaasti myös muuta aineistoa kuin lapsipornoa.

Sivun joutuminen estolistalle ei tarkoita sivun sulkemista, sillä poliisi ei ole yleensä ottanut yhteyttä sivun sijaintimaan viranomaisiin. Estotoimet ovatkin helpottaneet lapsipornon löytämistä, koska estolistalle joutuminen tarkoittaa ainoastaan helposti kierrettävän "lapsipornoa-merkinnän" lisäämistä sivujen yhteyteen, joita materiaalia etsivät voivat erityisillä hakuohjelmilla hakea.

Myös sananvapauden näkökulmasta estotoimet ovat osoittautuneet ongelmallisiksi, sillä niitä on esitetty laajennettavaksi koskemaan muuta sisältöä kuin lapsipornoa, esimerkiksi internetissä pelattavia rahapelejä ja nettipiratismia.

Sisäministeri Holmlund on ottanut asiaan kantaa vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen KK 77/2008. Siinä sisäministeri toteaa, että estotoimien tekniikkaa ollaan kehittämässä, jotta ennakkosensuuri kohdistuisi nykyistä täsmällisemmin ainoastaan lapsipornoon. Tämä ei kuitenkaan ratkaise muita estotoimiin liittyviä ongelmia.

Oikeusministeriössä selvitetään parhaillaan estotoimien toteutusta sekä sananvapauden että lapsipornon leviämisen ehkäisyn näkökulmasta. Selvityksen yhteydessä on vakavasti pohdittava, onko estotoimia ylipäätään mahdollista kehittää siten, että niiden hyödyt olisivat haittoja suuremmat, vai tulisiko taistelussa lapsipornon tuotantoa ja levitystä vastaan turvautua muihin keinoihin. Vihreä eduskuntaryhmä ottaa kantaa estotoimia säätelevään lakiin kyseisen selvityksen valmistuttua.

 

Lisätietoja: Anni Sinnemäki, gsm 050 511 3166


 

Jaa sivu: