Vihreän yhdistyksen jäsenasiat ja jäsenmaksuraportti

Siirry sivulle Vihreän yhdistyksen ABC

Vihreisiin kuuluvan yhdistyksen jäsenasioita hoidetaan puolueen kautta.

Jäseneksi liittyminen ja jäsenmaksut

1. Jäseneksi liitytään nettilomakkeella osoitteessa www.vihreat.fi/liity. Yleinen lomake esittää ensisijaisina vaihtoehtoina maantieteellisesti lähimpiä yhdistyksiä, tai liittyvä voi valita kaikkien yhdistysten listasta. Vihreällä yhdistyksellä on myös suora oma liittymissivu, joka kannattaa linkittää esimerkiksi yhdistyksen nettisivuille. Puolue lähettää uudelle jäsenelle yhden paperisen kirjeen postissa sekä kuukausittain vihreän kirjeen sähköpostiin. Jäsenet saavat Vihreä lanka -lehden joka toinen viikko. Jäseniä asioissaan (esim. osoitteenmuutokset) auttavat osoitteet www.vihreat.fi/jasenpalvelut ja jasenasiat@vihreat.fi.

2. Vanhan jäsen maksaa jäsenmaksunsa joko nettipalvelun kautta tai puolueen alkuvuodesta lähettämän sähköpostilaskun avulla. Lasku lähetetään vain edellisenä vuonna jäsenmaksun maksaneille ja jäsenmaksukarhu lähetetään paperisena muutaman kuukauden kuluttua. Puolue lähettää toisen kirjemuistutuksen alkusyksystä. Jäsenmaksusta muistutetaan myös automaattisella kuukausittaisella sähköpostiviestillä edellisenä kalenterivuonna maksun maksaneille. Lisäksi yhdistyksen kannattaa muistuttaa jäsenmaksusta, erityisesti aiempina vuosina maksaneita.

3. Jäsenmaksu maksetaan verkkopankkimaksulla, johon liittymislomakkeet ohjaavat. Lomakkeen täytön jälkeen näkyy myös henkilökohtaisen viitenumeron, jolla jäsenmaksun voi maksaa puolueen tilille. Muut viitenumerot tai viestit EIVÄT toimi (esim. vanhat yhdistysviitteet tai viestit), eikä jäsenmaksu päädy perille. Mikäli jäsenellä ei ole verkkopankkitunnuksia tai mahdollisuutta liittyä netissä, hän voi ottaa yhteyttä puolueen toimistopäällikköön. Jos liittymisiä halutaan kerätä paperilla esimerkiksi tapahtumista, asiasta tulee sopia toimistopäällikön kanssa, jotta papereissa on tarvittavat tiedot ja hänellä on aikaa lähettää liittyneille laskut jälkikäteen. Suositeltavaa on saada jäsenet liittymään verkkolomakkeella.

4. Yhdistys saa puolueelta kuukausittain jäsenmaksuraportin, joka on lista henkilöistä, jotka edellisen kuukauden loppuun mennessä ovat maksaneet yhdistyksenne jäsenmaksun kuluvana vuonna.

5. Yhdistys saa osuutensa jäsenmaksuista muutaman kerran vuodessa puoluetoimistolle ilmoitetulle tilille. Vuonna 2016 jäsenmaksu jakautuu puoluekokouksen päätöksen mukaisesti: jäsenmaksu on 30 euroa tai alennettu 12,50 euroa. Kun jäsenmaksu maksetaan jonkin piirijärjestön jäsenyhdistykselle (paitsi naisten ja ViNOn yhdistykset), maksusta puolueelle tulee 50 %, jäsenyhdistykselle 40 % ja piirijärjestölle 10 % ja kun jäsenmaksu maksetaan jollekin muulle yhdistykselle (Naisten ja ViNOn jäsenyhdistykset sekä valtakunnalliset henkilöjäsenmaksuyhdistykset), jäsenmaksu jakautuu puolue 50 %, yhdistys 50 %.

Jäsenmaksuraportti

 • Automaattinen, kerran kuukaudessa sähköpostitse toimitettava raportti, joka lähetetään yhdistyksen jäsenasioista vastaaville henkilöille. Lähtökohtaisesti raportti lähetetään puheenjohtajalle ja taloudehoitajalle, mikäli hänen sähköpostiosoitteensa on tiedossamme, ellei yhdistyksestä muuta ole ilmoitettu Vihreän yhdistyksen muutostietolomakkeella. Raportin vastaanottajia voi olla useita. Jos raportti tulee väärälle henkilölle, ilmoitathan siitä puoluetoimistolle: yhdistysasiat@vihreat.fi.
 • Sisältää listan kaikista henkilöistä, jotka ovat maksaneet yhdistyksenne kuluvan vuoden jäsenmaksun.
 • Ilmaisujen TOSI ja EPÄTOSI sijasta taulukossa saattaa olla myös 1 tai 0. Tämä riippuu lukemiseen käytettävästä ohjelmasta.
 • Sarake A ("id") on jokaisen jäsenen henkilökohtainen ja puolueen sisällä ainutlaatuinen tunnus, jolla esimerkiksi nimensä muuttaneet tai kaimat voidaan erottaa toisistaan.
 • Sarake O ("sitoutumaton"): merkintä TOSI tässä sarakkeessa tarkoittaa, että jäsen on ilmoittanut toimistolle haluavansa tulla merkityksi sitoutumattomaksi. Tällaiselle henkilölle ei lähetetä puolueen jäsenpostia (Vihreä Lanka ja mahdolliset jäsenkirjeet), eikä häntä lasketa puolueen jäsenmäärään.
 • Sarake P ("viimeisin suoritus") kertoo viimeisimmän maksupäivän ja sarake Q "suoritusten summa" maksetun jäsenmaksun suuruuden. Uudet jäsenet kannattaa tarkistaa sarakkeen P mukaan ("viimeisin suoritus"). Paitsi, jos henkilöllä sarakkeessa R ("suoraveloitus") lukee TOSI ja summa on suurempi kuin 12,5 tai 30 euroa, jolloin henkilö on kuukausittainen suoraveloitusmaksaja, eikä uusi jäsen, vaikka viimeisin suoritus olisi äskettäin tehty.
 • [Sarake R ("suoraveloitus"): Merkintä TOSI kertoo, että henkilö on siirtänyt jäsenmaksunsa suoraveloitukseen (kuukausittainen tai vuosittainen, lisätietoa: vihreat.fi/suoraveloitus). Suoraveloitukset ovat päättyneet vuoden 2014 alussa.]
 • Sarake S ("eronnut/erotettu"): Merkintä TOSI kertoo, että henkilö on eronnut puolueesta ja yhdistyksen tulee erottaa hänet hallituksensa kokouksessa, merkitä ero pöytäkirjaan ja poistaa henkilön tiedot jäsenrekisteristä.
 • Maksaneiden yhteystiedot siltä osin kuin ne on ilmoitettu puoluetoimistolle. Jos huomaat vanhentuneita tietoja, kehota jäsentä päivittämään tietonsa osoitteessa www.vihreat.fi/jasenpalvelut tai lähetä uudet tiedot osoitteeseen jasenasiat@vihreat.fi.

Yhdistykseltä edellytetyt toimet

Saatuaan kuukausittaisen jäsenmaksuraportin yhdistyksen tulee aina:

 1. tutkia, löytyykö listasta uusia nimiä verrattuna yhdistyksen jäsenluetteloon ja onko henkilöitä eronnut (ilmoittanut erostaan puolueelle, merkintä TOSI sarakkeessa S: "eronnut/erotettu").
 2. hyväksyä uudet jäsenmaksun maksaneet yhdistyksen jäseniksi ja erottaa eronneet seuraavassa hallituksen kokouksessa. Pelkkä jäsenmaksun maksaminen ei vielä muodosta jäsenyyttä! Jäsenyys edellyttää aina myös yhdistyksen (hallituksen) hyväksyntää, josta pitää tehdä merkintä pöytäkirjaan.
 3. merkitä uudet jäsenet ja erot yhdistyksen jäsenluetteloon, jota hallituksen velvollisuus on ylläpitää yhdistyslain mukaan (jäsenluettelo oltava erillinen jäsenmaksuraportista, siihen merkittyinä ovat kaikki koskaan yhdistykseen pöytäkirjojen mukaan hyväksytyt ja pöytäkirjojen mukaan erottamattomat/eronneet henkilöt).
 4. tarkistaa listalla olevien vanhojen jäsenten yhteystiedot ja päivittää mahdolliset muutokset yhdistyksen jäsenluetteloon.
 5. ilmoittaa puoluetoimistolle osoitteeseen jasenasiat@vihreat.fi, jos jäsenten yhteystiedoissa huomataan olevan virheitä tai vanhentunutta tietoa. Eronsa yhdistykselle ilmoittaneet ja edesmenneet jäsenet tulee myös ilmoittaa. Tiedot välittyvät samalla Vihreään Lankaan.¨
 6. muistaa toivottaa uudet jäsenet tervetulleeksi yhdistykseen mieluiten soittamalla ja kutsumalla tapahtumaan sekä lähettämällä kirje tai sähköposti, jossa kerrotaan yhdistyksestänne ja tulevista tapahtumista. Soittamista kannattaa ehdottomasti kokeilla, monilla yhdistyksillä on siitä hyviä kokemuksia. Soittaessa tärkeintä ei ole kertoa kaikkea vihreistä vaan kuunnella miksi uusi jäsen on liittynyt vihreisiin, mikä mietityttää ja mitä hän haluaisi tehdä vihreissä!
 7. liittää uudet jäsenet nopeasti kaikkiin viestintäkanaviin sekä erottaa eronneet. Jäsenviestintä on tärkeintä jäsenten pitämisessä mukana. Sähköpostilistat, sosiaalinen media, tapaamiset, puhelut ja tekstiviestit kaikki käyttöön!

Jäsenen eroaminen

1. Jos Vihreiden jäsen haluaa erota, hänen tulee ilmoittaa erosta puoluetoimistolle osoitteeseen jasenasiat@vihreat.fi tai puhelimitse (virka-aikaan) numeroon 09 5860 4160.

2. Puoluetoimistolta toimistopäällikkö ilmoittaa sähköpostitse eron eronneen yhdistykselle ja ero merkitään puolueen jäsenmaksurekisteriin, jolloin ero näkyy seuraavassa kuukausittaisessa jäsenmaksuraportissa sarakkeessa S merkinnällä TOSI.

3. Hallintopäällikkö erottaa eronneen sähköpostiosoitteen yhdistyksen vihreat.fi -loppuiselta listalta tai koko puolueesta erotessa kaikilta vihreat.fi -listoilta.

4. Yhdistyksen tulee sähköpostitse ja jäsenmaksuraportissa tiedon saatuaan erottaa eronneet seuraavassa hallituksen kokouksessa ja poistaa eronneen tiedot jäsenluettelosta (tai merkitä jäsen eronneeksi ja poistaa tiedot esimerkiksi vuoden vaihteessa). Jäsen tulee myös poistaa sähköpostilistalta ja muista mahdollisista viestintäkanavista.

5. Mikäli jäsen ilmoittaa erostaan yhdistykselle, yhdistyksen tulee välittömästi ilmoittaa eroaminen myös puolueelle ylläoleviin yhteystietoihin, jotta hänen eronsa merkitään puolueen jäsenmaksurekisteriin, eikä hänelle lähetetä mm. jäsenpostia tai jäsenmaksulaskua seuraavana vuonna.

Muuta tärkeää jäsenasioista

 • Yhdistysten jäsenyys ja jäsenten tietojen käsittely perustuvat yhdistyslakiin ja henkilötietolakiin, joihin kannattaa tutustua. Näiden jälkeen yhdistyksen omat säännöt ovat tärkein ohje.
 • Yhdistyksen jäsenluettelosta tulee olla rekisteriseloste. Lisää selosteesta ja lomake rekisteriselosteen kirjoittamiseksi löytyvät tietosuojavaltuutetun sivuilta. Lomake tulee täyttää, hyväksyä hallituksen kokouksessa ja säilyttää sekä paperisena toimistolla tai jäsenvastaavalla että nettisivuilla sähköisenä jäsenten saavutettavissa.
 • On tärkeää, että yhdistys pitää jäsenluettelonsa (ja sähköpostilistansa) ajan tasalla. Aika ajoin yhdistyksen tulisi siivota jäsenluettelonsa erottamalla sellaiset jäsenet, jotka ovat todistettavasti lopettaneet jäsenmaksun maksamisen. Erottamismenettelystä on säädetty aina yhdistyksen säännöissä. Yleensä toimivalta asiassa on hallituksella. Säännöissä on voitu myös määrätä, että hallituksella on oikeus "katsoa eronneeksi" jäsenet, jotka eivät ole tiettyyn aikaan maksaneet jäsenmaksua. Tällöinkin asiasta pitää tehdä merkintä hallituksen kokouksen pöytäkirjaan.

Lisätietoja? Kysyttävää? Korjattavaa?

Lisätietoja voit kysyä osoitteesta yhdistysasiat@vihreat.fi.

Jäsenmaksuista ja jäsenasioista vastaa puolueen toimistopäällikkö, toimistopaallikko@vihreat.fi tai osoite jasenasiat@vihreat.fi.

Jasenpalveluista voi lukea lisää osoitteesta www.vihreat.fi/jasenpalvelut

Yhdistystoiminnasta ja neuvonnasta vastaa hallintopäällikkö hallintopaallikko@vihreat.fi, kuitenkin piiri- ja liittojärjestöjen sekä valtakunnallisten henkilöjäsenyhdistysten osalta järjestöpäällikkö, jarjestopaallikko@vihreat.fi.
 

Jaa sivu: