Puoluehallitus: Budjetti suuntaa liikennettä kestävämmälle pohjalle

Kehitysyhteistyön määrärahoihin palattava

Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että hallitus piti kiinni tärkeistä joukkoliikennehankkeiden aikataulusta. Sekä kehäradan että länsimetron aikataulut pitivät, mikä mahdollistaa kestävämmän liikkumisen pääkaupunkiseudulla jo lähitulevaisuudessa. Myös suurten kaupunkien joukkoliikennetukikirjaus on historiallinen, vaikka Vihreät olisivat mielellään aikaistaneet sen käyttöönottoa.

Vihreiden tukemalle Savonlinna–Huutokoski-ratahankkeelle löytyi myös rahoitus. Radan kunnostus mahdollistaa puutavaran kuljettamisen raiteilla, mikä on ympäristön kannalta huomattavasti järkevämpää kuin maantiekuljetukset.

Vaalikauden veropaketti kokonaisuudessaan tähtää verotuksen painopisteen siirtämiseen työn verotuksesta ympäristöhaittojen verottamiseen. Edessä ovat vielä tiemaksujen käyttöönotto vaalikauden loppupuolella sekä autojen verotuksen uudistaminen. Vihreiden mielestä kaikki liikenteen verotus pitää porrastaa päästötason mukaan.

– Pidän tänään aikaansaatua budjettia Suomen ensimmäisenä ilmastobudjettina. Liikennettä suunnataan kestävämmälle pohjalle ja veroilla ohjataan säästeliäämpään energian käyttöön, toteaa Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg.

Erityisen ilahtunut puoluehallitus on siitä, että hallitus käynnistää maatalouden vesiensuojeluprojektin Itämeren tilan parantamiseksi. Samoin ympäristöjärjestöjen rahoituksen lisääminen budjettineuvotteluissa on tärkeä voitto.

– Nyt jos koskaan on suuri tarve sille valistustyölle, jota järjestöt tekevät arkisten ympäristövalintojen puolestapuhujina, toteaa Cronberg.

Budjetti korostaa myös sivistystä ja kaikkien ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa

Yliopistojen rahoituksen turvaaminen oli yksi Vihreiden keskeisistä budjettitavoitteista. Kun tuottavuusohjelma saatiin rajattua, näkyy perusrahoituksen vahvistaminen opetuksen ja tutkimuksen laadussa.

Budjetista löytyy hyviä sitoumuksia myös syrjäytymisen ehkäisyyn. Esimerkiksi vammaisten työllistämisen tuki kaksinkertaistettiin ja nuorten yhteiskuntatakuuta vahvistettiin. Lisäksi budjetilla taattiin uudet lastensuojelulain edellyttämät toimintaresurssit hallinto-oikeuksille.

Cronberg on tyytyväinen siihen, että hallitus sai vihdoin aikaan päätöksen siviilipalveluslain uudistamisesta. Kompromissina syntynyt siviilipalveluksen lyhentyminen kolmestatoista kahteentoista kuukauteen poistaa pidennettyyn palvelusaikaan kuuluneenrangaistusluonteen.

Kehitysyhteistyön määrärahataso suhteessa bkt:hen on jäämässä alhaisemmaksi kuin mitä hallitusohjelmaneuvotteluissa ajateltiin, koska bruttokansantuote kasvaa oletettua nopeammin. Puoluehallitus vaatii hallitusta palaamaan kehitysyhteistyömäärärahoihin ja pitämää kiinni siitä,että tällä vaalikaudella saavutetaan 0,51 prosentin tavoitetaso.

Jaa sivu: