Vanhemmuuden kustannukset vihdoin jaettava

Vihreiden hallitus Oriveden kesäpäivillä:

Perhevapaauudistus ei poista nuorten naisten syrjintää työmarkkinoilla

Vihreiden hallitus ei ole tyytyväinen perhevapaauudistukseen, jonka hallitus aikoo esitellä lähiviikkoina eduskunnalle. Vaikka perhevapaauudistus kannustaa isiä osallistumaan vanhempainvapaan käyttöön, ei uudistus olennaisesti poista työmarkkinoilta keskeisintä ongelmaa – nuorten naisten syrjintää työmarkkinoilla. Pelkän isien kannustamisen sijaan ongelma voitaisiin hoitaa jakamalla aidosti vanhemmuudenkustannukset kaikkien työnantajien kesken.

Vihreiden hallitus ihmettelee mihin on unohtunut viime syksynä julkistettu perhevapaiden kustannusten selvitysraportti, jossa ehdotettiin Ruotsin mallin mukaan tasaamaan vanhemmuudenkustannukset erillisellä vanhempainvakuutuksella. Toinen mahdollisuus jakaa vanhemmuudenkustannukset olisi korottaa sairausvakuutusmaksua.

- Nyt näyttää siltä, että hallitus ei halua poistaa itse ongelmaa, syrjintää ja epätasa-arvoisuutta. Tulevista työntekijöistä on otettava yhteiskunnan ja kaikkien työnantajien kollektiivisesti vastuuta. Tätä ei hallitus eikä sosiaali- ja terveysministeri Tuula Haatainenkaan halua toteuttaa, sanoo Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg.

Vihreät ovat tehneet jo keväällä 2004 lakialoitteen vanhemmuudenkustannusten jakamisesta. Ns. Cronbergin mallissa vanhemmuudenkustannukset jaettaisiin kaikkien työnantajien kesken ja kustannukset katettaisiin korottamalla työnantajan sairausvakuutusmaksua 0,30 prosentilla. Mallissa työnantajille korvattaviksi kustannuksiksi tulisivat äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan ajalta maksettu palkka tai korvaus, vuosilomapalkka tai lomakorvaus, raskauden aikana maksettu sairauslomapalkka enintään seitsemän päivän ajalta ja alle 10-vuotiaan lapsen sairastumisen johdosta aiheutunut tilapäisen hoitovapaan palkka enintään neljän päivän ajalta.

Vihreät ovat myös esittäneet keväällä puoluekokouksessa hyväksytyssä periaateohjelmassa, että vanhempainvapaan kestoa pidennetään yhteen vuoteen siten, että osa vapaasta korvamerkitään toiselle vanhemmalle.

Jaa sivu: