Hassi: Pekkarinen voisi lopettaa turvejankutuksen

Europarlamentin ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Satu Hassi kehottaa ministeri Pekkarista lopettamaan jankutuksensa siitä, että turve muka olisi uusiutuva energiavara.

"Turpeen asema polttoaineena on käsitelty hiljattain sekä YK:n ilmastotutkijapaneelissa IPCC:ssä että viime vuonna EU:ssa. Pekkarisen olisi syytä viimeinkin myöntää tosiasiat ja se, että väite turpeen 'uusiutuvuudesta' on vain turvebisneksen keppihevonen, sille ei ole tieteellistä perustaa", Hassi sanoo. "On yksinkertaisesti epärehellistä luetella turve uusiutuvana samassa litaniassa puun kanssa", Hassi lisäsi.

"On sinänsä erinomaisen tervetullutta ja myönteistä, että Pekkarinen haluaa innovaatiorahoituksella vauhdittaa suomalaista osaamista siinä, miten nestemäistä biopolttoainetta voidaan tuottaa puusta ja muista ruoaksi kelpaamattomista raaka-aineista. Niiden käyttö ei vie leipää maailman nälkäisten suusta", Hassi sanoi. "Mutta turpeen sijasta Pekkarinen voisi kääntää katseensa esimerkiksi ruokohelpeen ja muihin uusiin energiakasveihin, joita voimme käyttää metsähakkeen ohella, sekä biojätteen hyödyntämiseen", Hassi painotti.

"Olen Pekkarisen kanssa samaa mieltä siitä, että uudenlaisen biopolttoaineosaamisen kehittäminen ja lakiin perustuvat velvoitteet voivat antaa Suomelle samanlaisen piristysruiskeen kuin 1990-luvulla saavutettiin telemarkkinoiden avaamisella", Hassi totesi.

"Nestemäisten biopolttoaineiden kysyntä maailmalla tulee mitä todennäköisimmin kasvamaan voimakkaasti. On tärkeää kehittää osaamista, jolla biopolttoaineita valmistetaan syötäväksi kelpaamattomista raaka-aineista, kuten metsähakkeesta, ruokohelvestä ja biojätteistä. Jos toimimme viisaasti, tällaisesta osaamisesta voi hyvinkin tulla Suomen metsäteollisuuden uutta 'vihreää kultaa'", Hassi sanoi

"Olen iloinen siitä, että ydinvoimaan jumiutunut energia-ajattelu näyttää muutenkin olevan Suomessa murtumassa. Tätä henki myös MTK:n kanta siitä, että puupohjaisista polttoaineista tehdyn sähkön syöttötariffi olisi saatava mahdollisimman pian. Suomi onkin aivan liian kauan viivytellyt vihreän sähkön syöttötariffin säätämisessä, olemme jättäytyneet yhdeksi koko EU:n viimeisistä", Hassi sanoi.

"Suomi on tekniikkaosaajien ja tekniikasta innostuneiden ihmisten maa. Meidän on tärkeää kehittää tämän vuosisadan energiaosaamista, eikä jumiutua viime vuosisadan ratkaisuihin ja päähänpinttymiin", Hassi sanoi.

Jaa sivu: