Tällä sivulla on vanhoja työryhmiä. Nykyiset: www.vihreat.fi/tyoryhmat

Vihreiden hallituksen ja valtuuskunnan työn tukemiseksi on perustettu useita työryhmiä. Työryhmät seuraavat ja käyvät ajankohtaista keskustelua toimialaansa liittyvistä kysymyksistä ja tarpeen mukaan järjestävät seminaareja, keskustelutilaisuuksia sekä valmistelevat toimialaansa liittyvät pohjaesitykset hallituksen lausunnoiksi ja kannanotoiksi sekä valtuuskunnan hyväksymiksi ohjelmiksi (lisätietoa: ohjelmatyön strategia).

Puolueen työryhmätyö jaetaan neljään työryhmätyyppiin, joiden kautta työryhmien tehtävät, jäsenyydet ja toiminnan kesto hahmottuvat. Varsinaisten työryhmien lisäksi perustetaan tarpeen mukaan myös sähköisiä verkostoja.

Työryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan, mutta pääosa työskentelystä tapahtuu yleensä sähköpostitse. Työryhmien kokouksiin osallistuville työryhmien varsinaisille jäsenille korvataan matkakulut Vihreiden matkustussäännön mukaisesti.

Työryhmien kokoonpanosta päättää puoluehallitus, ja niiden koostamisessa pyritään asiantuntemuksen ja kiinnostuksen lisäksi ottamaan huomioon alueellinen edustavuus ja sukupuolten tasa-arvo.

Oheiset työryhmät on nimetty pääosin vuoden 2009 lopussa tai 2010 alussa. Työryhmien toimikausi jatkuu pääsääntöisesti vuoden 2011 loppuun asti.

1. Perustyöryhmät

Kansainvälisten asioiden työryhmä
Ympäristötyöryhmä
Tasa-arvotyöryhmä
Kunnallispoliittinen työryhmä

2. Ohjelmatyöryhmät

Verotyöryhmä
Sosiaali- ja terveyspoliittinen työryhmä
Tietoyhteiskuntatyöryhmä
Elinkeinopoliittinen työryhmä
Lapsipoliittinen työryhmä
Yhdenvertaisuustyöryhmä
Turvallisuuspoliittinen työryhmä
Perustulotyöryhmä
Tekijänoikeustyöryhmä
Ruokapoliittinen työryhmä
Kielipoliittinen työryhmä

3. Seurantatyöryhmät

Maaseututyöryhmä
Työelämätyöryhmä
Eläintyöryhmä
Koulutuspoliittinen työryhmä
Liikennepoliittinen työryhmä
Oikeuspoliittinen työryhmä

4. Tilaustyöryhmät

Sääntötyöryhmä

5. Sähköiset verkostot

ei tällä hetkellä toiminnassa

1. Perustyöryhmät

Kansainvälisten asioiden työryhmä

Työryhmän vastuulla ovat Euroopan vihreitä koskevat asiat, Global Greens -asiat, ulkopolitiikka, maahanmuuttoasiat sekä Eurooppa-asiat.

Työryhmän puheenjohtaja on Anne Bland ja sihteeri kansainvälisten asioiden päällikkö Tanja Remes. Jäsenet: Sirpa Hertell, Espoo; Iiris Kivimäki, Helsinki; Nikolai Klix, Helsinki; Merja Kähkönen, Helsinki; Kirsi Louhelainen, Espoo; David Pemberton, Helsinki; Vesa Saarinen, Helsinki; Mikko Strahlendorff, Helsinki; Nanna Sumuvuori, Helsinki; Heini Wiik , Jyväskylä; Maria Vuorelma, Helsinki; Juhana Turkki, Sipoo

Ympäristötyöryhmä

Työryhmän toimeksiantona on tuottaa Vihreiden uusi ympäristöohjelma huhtikuun 2011 valtuuskuntaan. Ympäristöohjelman tulee sisältää luonnonsuojelun tavoitelinjaukset, joita voidaan käyttää sekä vaaliteemana että tulevissa hallitusneuvotteluissa. Lisäksi työryhmän tehtävänä on seurata ympäristöpolitiikkaa, järjestää keskustelutilaisuuksia tai seminaareja ajankohtaisista aiheista ja pitää yhteyttä sidosryhmiin. Työryhmä voi jakautua sopiviksi katsomiinsa alaryhmiin, jotka käsittelevät esimerkiksi ilmastoa, luonnonsuojelua ja vesipolitiikka. Työryhmä toimii etupainotteisesti siten, että sillä on valmiudet työstää ja julkaista ainakin keskeinen osa luonnonsuojelun tavoitelinjauksista toukokuun 2010 loppuun mennessä. Työryhmä raportoi tavoitelinjaukset hallitukselle kesäkuussa 2010.

Puheenjohtaja Pasi Toiviainen, sihteeri Olli Aalto, jäsenet Berg Annukka, Helsinki; Haaranen Tarja, Nurmijärvi; Hakkarainen Tiina, Pieksämäki; Heinämies Jussi, Helsinki; Huhtinen Kaarina, Helsinki; Häkkinen Piia, Helsinki; Jäntti Ari, Laukaa; Kankaanpää Susanna, Kirkkonummi; Keskitalo Markus, Porvoo; Leivo Anneli, Kerava; Mäntylä Aleksi, Lahti; Pyörnilä Marjatta, Oulu; Rajala Anna-Maria, Helsinki; Sarlund Katri, Turku; Uotila Tuomas, Turku.

Tasa-arvotyöryhmä

Toimeksiantona on seurata tasa-arvopolitiikka, tehdä sukupuolivaikutusten arviot puolueen ohjelmista ja pitää yhteyttä sidosryhmiin.

Työryhmän puheenjohtaja on Amu Urhonen ja sihteeri Maria Halonen. Jäsenet: Jauhiainen Ilmari, Helsinki; Kangasmaa Tommi, Helsinki; Lius Jarmo, Espoo; Lähde Hanna-Kaisa, Parikkala; Moring Anna, Helsinki; Salo Aija, Tukholma (kohtapuoliin); Simanainen Niina, Jyväskylä; Teräs Leena, Oulu; Väisänen Jukka, Turku

Kunnallispoliittinen työryhmä

Työryhmän tehtävänä on muun muassa seurata kuntien asioita yleisemmällä tasolla (mm. kuntatalous, kuntia ja aluehallintoa koskevat uudistukset, kuntien ja valtion suhteet jne.), valmistella koulutusaineistoa luottamushenkilökoulutukseen ja/tai osallistua koulutuksen järjestämiseen ja pitää yhteyttä kunta-alan organisaatioihin.

Pj. Otto Lehtipuu, siht. Tiina Elo, jäsenet Hertell Sirpa, Espoo; Järvinen Heli, Kerimäki; Koskinen Eeva, Salo; Krohn Minerva, Helsinki; Lintula Samuli, Turku; Mikkonen Krista, Joensuu; Paanala Ari, Kuopio; Repo Sallamaari, Helsinki; Sarlund Katri, Turku; Talasmäki Kari, Pirkkala.

 

2. Ohjelmatyöryhmät

Verotyöryhmä

Perustettu 16.1.2009. Tehtävänä on valmistella veropoliittiset linjaukset 1.10.2010 mennessä. Puheenjohtajana on Anni Sinnemäki ja sihteerinä Katja Alvoittu. Muut jäsenet Kirsi Ojansuu (vpj.), Janina Andersson, Ville Niinistö, Tarja Parviainen, Jouni Vauhkonen, Oras Tynkkynen, Panu Laturi, Kristian von Essen, Mari Puoskari, Johanna Hautakorpi ja Flemming Bergh

Sosiaali- ja terveyspoliittinen työryhmä

Työryhmän tehtävänä on valmistella sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma tai linjapaperi valtuuskunnan hyväksyttäväksi 7.–8.5.2010. Paperissa esitetään vihreitä linjauksia sosiaali- ja terveyspoliittisista teemoista: mm. julkisista palveluista, ennaltaehkäisystä, hyvinvoinnista, palvelurakenteesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöstä. Paperi ei käsittele perusturvaa tai -tuloa.

Puheenjohtajana on Timo Juurikkala ja sihteerinä Elina Sojonen. Jäsenet: Aalto Touko, Jyväskylä; Birstolin Anita, Turku; Bland Anne, Huittinen; Elonheimo Ville, Joensuu; Fandi Maia, Jyväskylä; Huovila Mikko, Espoo; Kettunen Pekka, Raisio; Kolimaa Maire, Mikkeli; Kylli Janne, Espoo; Lintula Samuli, Turku; Niemi-Pietilä Mervi, Ylöjärvi; Ohisalo Maria, Helsinki; Paulo Anne, Kuopio; Sillanpää Elina, Laukaa; Sorsa Minna, Ylöjärvi

Tietoyhteiskuntatyöryhmä

Työryhmän tärkeimpänä tehtävänä on tehdä puolueelle tietoyhteiskuntaohjelma hyväksyttäväksi valtuuskunnassa helmikuussa 2011. Nykyinen ohjelma on vuodelta 2005.

Työryhmän tehtävänä on myös seurata tietoyhteiskuntakehitystä ja toimia puolueen asiantuntijaelimenä näissä kysymyksissä.

Työryhmää kehotetaan toimimaan etupainotteisesti siten, että siltä voidaan jo toukokuun lopussa 2010 tarvittaessa saada linjauksia vaaleihin ja hallitusneuvotteluihin. Työryhmää kehotetaan koordinoimaan työnsä erityisesti tekijänoikeudellisten linjausten ja poliittisen ohjelman kanssa.

Puheenjohtajana toimii Jyrki Kasvi ja sihteerinä Petteri Nisula. Jäsenet: Joukamaa Mauno, Turku; Kaakinen Antti, Tampere; Kauko Virpi, Jyväskylä; Koskikallio Kari, Helsinki; Malaprade Jarno, Rovaniemi; Meriläinen Heidi, Joensuu; Pyhälahti Timo, Helsinki; Sairanen Heikki, Tampere; Sipilä Antti J., Helsinki; Stenman Petri, Helsinki; Suoninen Antti-Heikki, Helsinki; Teräs Leena, Oulu; Vainio Niklas, Helsinki; Vähä-Sipilä Antti, Helsinki; Örnmark Maija, Jyväskylä

Elinkeinopoliittinen työryhmä

Työryhmän tärkein tehtävä on tuottaa puolueelle elinkeinopoliittinen ohjelma hyväksyttäväksi valtuuskunnan kokouksessa syyskuussa 2010. Työryhmän on syytä sisällyttää ohjelmaan linjauksia puoluekokouksen 2010 hyväksymästä poliittisesta ohjelmasta ja pk-yrittäjyysohjelmasta sekä Visilin ajatuspajan Green New Deal -teoksen sisällöstä.

Työryhmän puheenjohtajana on Ville Niinistö ja sihteerinä Jouni Vauhkonen. Jäsenet: Brax-Mertanen Tuija, Kerimäki; von Essen Kristian, Sjundeå; Heinonen Sampsa, Loimaa; Ilmonen Jukka, Lahti; Itäinen Carita, Espoo; Joensuu Marjut, Espoo; Kauppinen Siru, Vantaa; Korvela Päivi, Helsinki; Koskikallio Kari, Helsinki; Moliis Jani, Helsinki; Pemberton David, Helsinki; Sauli Hanna, Helsinki; Stenhäll Jaakko, Tampere; Stenman Petri, Helsinki; Taanila Heli, Oulu; Tulenheimo Martti, Helsinki; Tynkkynen Oras, Tampere; Ugas Outi, Pukkila; Vuori Riitta, Lahti

Lapsipoliittinen työryhmä

Työryhmän tehtävänä on tuottaa lapsipoliittiset linjaukset lokakuun 2010 loppuun mennessä. Työryhmän tehtävänantoa on syytä rajata siten, että koulutus suljetaan varhaiskasvatusta lukuun ottamatta linjapaperin ulkopuolelle.

Työryhmä voi käsitellä esimerkiksi seuraavia teemoja: lasten päivä- ja kotihoito, lapsuus erilaisissa perheissä, varhaiskasvatus ja harrastukset, lapsuuden ruokapolitiikka ja ekologinen kestävyys (kestovaipat ym.), lapsiperheiden tuet ja hyvän lapsuuden elementit.

Työryhmän tulee sovittaa linjaukset yhteen valmisteilla olevien ja valtuuskunnassa marraskuussa 2010 päätettävien veropoliittisen työryhmän tavoitteiden kanssa. Työryhmä velvoitetaan toimimaan etupainotteisesti siten, että sillä on valmiudet työstää ja julkaista ainakin keskeinen osa linjauksista toukokuun 2010 loppuun mennessä.

Työryhmän puheenjohtajana on Johanna Sumuvuori ja sihteerinä Timo Riitamaa. Jäsenet: Terhi Ek, Laukaa; Nico Holmberg, Jyväskylä; Heikki Härkönen, Savonlinna; Päivi Lindberg, Helsinki; Anna Mikkonen, Helsinki; Mikko Mäkelä, Vantaa; Aira Raudasoja, Vantaa; Terhi Räsänen, Nilsiä; Sirkku Saarikoski, Espoo; Mari Talpila, Tukholma; Anni Tanskanen, Helsinki; Simo Tuppurainen, Helsinki

Yhdenvertaisuustyöryhmä

Työryhmän tehtävä on valmistella yhdenvertaisuusohjelma valtuuskuntaan 6.-7.3.2010 hyväksyttäväksi. Tämän jälkeen työryhmä jatkaa seurantaryhmänä.

Puheenjohtaja Oras Tynkkynen, sihteeri Anna Moring, jäsenet Anita Kelles-Viitanen, Helsinki; Riitta Lappi-Khabbal, Mikkeli; Pasi Malmi, Espoo; Jukka Relander, Helsinki; Aija Salo, Helsinki; Aziz Sheikhani, Tampere; Leena Teräs, Oulu; Sini Terävä, Turku; Amu Urhonen, Tampere; Jukka Väisänen, Turku.

Turvallisuuspoliittinen työryhmä

Työryhmä valmistelee linjapaperin valikoivasta asepalveluksesta toukokuun 2010 loppuun mennessä sekä alaansa koskevat ns. perusviestit, kannanottoja ja hallitusohjelmatavoitteita syyskuun 2010 loppuun mennessä. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottamien hallitusohjelmatavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Johanna Sumuvuori, sihteeri Jouni Vauhkonen, jäsenet Aimonen Tuomo, Helsinki; Aromaa Eekku, Helsinki; Eskelinen Juha, Helsinki; Lehtinen Leo, Hanko; Paanala Ari, Kuopio; Pelkonen Joni, Imatra; Sykkö Tuula, Kemi

Perustulotyöryhmä

Työryhmän edellytetään valmistelevan Vihreiden perustulokannat päivittämällä linjapaperin (max. 6 liuskaa) toukokuun loppuun 2010 mennessä, tarkistavan omalta osaltaan Vihreiden sosiaaliturvaan liittyvät tavoitteet SATA-komitean työn valmistuttua. Työryhmä valmistelee alaansa koskevat ns. perusviestit, kannanottoja ja hallitusohjelmatavoitteita syyskuun 2010 loppuun mennessä. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottamien hallitusohjelmatavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Ville Ylikahri, sihteeri Martti Tulenheimo, Aromaa Eekku, Helsinki; Kantele Martta, Tampere; Keski-Filppula Jukka, Oulu; Ollila Jukka, Helsinki; Ruottinen Simo, Tampere; Storlund Vivan, Espoo; Viskari Tuomas, Helsinki

Tekijänoikeustyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on tuottaa Vihreiden immateriaali- ja tekijänoikeuksia koskevat linjaukset linjapaperin muodossa lokakuun loppuun 2010 mennessä.

Puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto, sihteeri Vesa Saarinen, jäsenet Jussi Airaksinen; Pirjo Hiidenmaa; Susa Junnola; Otso Kivekäs; Elina Koskinen; Irina Krohn; Anu-Elina Lehti; Hannu Oskala; Heikki Sairanen; Riikka Talvitie; Niklas Vainio; Kirsi Ylijoki.

Ruokapoliittinen työryhmä

Työryhmän tehtävä on kirjoittaa ruokapoliittinen linjapaperi syyskuun 2010 loppuun mennessä. Työryhmän edellytetään valmistelevan alaansa koskevat ns. perusviestit, kannanottoja ja hallitusohjelmatavoitteita syyskuun 2010 loppuun mennessä. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottamien hallitusohjelmatavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Mikael Fogelholm, sihteeri Ville Hulkkonen, jäsenet Sampsa Heinonen, Loimaa; Sari Hänninen, Rovaniemi; Jari Jyrkänkoski, Vantaa; Eija Luostarinen, Kuopio; Marja Nuora, Espoo; Marika Pyykönen, Helsinki; Saska Tuomasjukka, Paimio; Tino Warinowski, Helsinki; Kaisa Västilä, Helsinki.

Kielipoliittinen työryhmä

Työryhmän tehtävä on kirjoittaa kielipoliittinen linjapaperi syyskuun 2010 loppuun mennessä. Työryhmän edellytetään valmistelevan alaansa koskevat ns. perusviestit, kannanottoja ja hallitusohjelmatavoitteita syyskuun 2010 loppuun mennessä. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottamien hallitusohjelmatavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Ari Heikkinen, sihteeri Veera Lampi, jäsenet Bergh Flemming, Kyrkslätt; von Essen Kristian, Sjundeå; Hiidenmaa Pirjo, Helsinki; Leblay Tarja, Helsinki; Malms Tea, Loviisa; Moring Anna, Helsingfors; Nyman Kati, Hämeenlinna; Pänkäläinen Pertti, Kouvola; Salminen Esa-Jussi, Vantaa; Salo Aija; Sirén Anders, Väståboland; Soramäki-Karlsson Sylvi, Helsinki; Stadius Peter, Helsingfors; Syväri Kirsi, Helsinki; Toukomaa Pertti, Oulu; Wikman Ingela, Vörå-Maxmo; Östman Kimmo, Hämeenlinna.

 

3. Seurantatyöryhmät

Maaseututyöryhmä

Työryhmän edellytetään valmistelevan alaansa koskevat ns. perusviestit, kannanottoja ja hallitusohjelmatavoitteita syyskuun 2010 loppuun mennessä. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottamien hallitusohjelmatavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Johanna Karimäki, sihteeri Timo Lahti, jäsenet Idström Ville, Helsinki; Isotalo Merja, Forssa; Jäntti Ari, Laukaa; Karisto Eero, Lohja; Kirjavainen Hanna, Kontiolahti; Laine Auli, Riihimäki; Luostarinen Eija, Kuopio; Luoto Keijo, Turku; Nieminen Eeva-Liisa, Tuusula; Poutiainen Sari, Nokia; Saloranta Mia, Raasepori; Wikman Ingela, Vöyri-Maksamaa; Östman Kimmo, Hämeenlinna

Työelämätyöryhmä

Työryhmän edellytetään valmistelevan alaansa koskevat ns. perusviestit, kannanottoja ja hallitusohjelmatavoitteita syyskuun 2010 loppuun mennessä. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottamien hallitusohjelmatavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Johanna Karimäki, sihteeri Timo Lahti, jäsenet Hyttinen Seppo, Juupajoki; Ikäheimo Hannu-Pekka, Helsinki; Isotalo Merja, Forssa; Jorasmaa Ilpo, Rääkkylä; Kivi Inka, Lieksa; Kälviä Kari, Helsinki; Lahtinen-Mäkelä Timo, Espoo; Leinikki Sikke, Vihti; Marjanen Jari J., Helsinki; Marjomäki Arto, Helsinki; Pietiläinen Risto, Lemi; Raivio Timo, Siuntio; Ruottinen Simo, Tampere; Termonen Markus, Tampere; Tiihonen Sanna, Helsinki.

Eläintyöryhmä

Työryhmän edellytetään valmistelevan alaansa koskevat ns. perusviestit, kannanottoja ja hallitusohjelmatavoitteita syyskuun 2010 loppuun mennessä. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottamien hallitusohjelmatavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Laura Rantanen, sihteeri Tiina Hakkarainen, jäsenet Heikkilä Teppo, Loimaa; Hellström Sanna, Helsinki; Järvenpää Minna, Pukkila; Kekkonen Mari, Turku; Laaksonen Marjaana, Pälkäne; Lehtinen Sanna, Helsinki; Muuttomaa Viljami, Helsinki; Nuora Marja, Espoo; Räsänen Terhi, Nilsiä; Simonen Tuukka, Turku; Valkama Elina, Helsinki.

Koulutuspoliittinen työryhmä

Työryhmän edellytetään valmistelevan alaansa koskevat ns. perusviestit, kannanottoja ja hallitusohjelmatavoitteita syyskuun 2010 loppuun mennessä. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottamien hallitusohjelmatavoitteiden toteutumisen seurantaan. Ryhmän toiminnassa otetaan painopisteiksi ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulut.

Puheenjohtaja Kirsi Ojansuu, sihteeri Maija Mattila, jäsenet Irene Gröhn, Helsinki; Aaro Häkkinen, Helsinki; Henna Juusola, Helsinki; Leena Kyrö, Helsinki/Mikkeli; Paula Niskanen, Järvenpää; Stina Nybäck, Sipoo; Perttu Pesä, Tampere; Anna-Maria Rajala, Helsinki; Katri Sarlund, Turku; Katja Sauvola, Turku; Veli-Matti Taskila, Helsinki; Hannu Tuominen, Helsinki; Jukka Vornanen, Turku.

Liikennepoliittinen työryhmä

Työryhmän edellytetään valmistelevan alaansa koskevat ns. perusviestit, kannanottoja ja hallitusohjelmatavoitteita syyskuun 2010 loppuun mennessä. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottamien hallitusohjelmatavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Oras Tynkkynen, sihteeri Heikki Korpela, jäsenet Ahti Elmeri, Helsinki; Atsar Katja, Helsinki; Knaapila Nina, Espoo; Laaksonen Mikko, Turku; Niskanen Petteri, Vantaa; Paanala Ari, Kuopio; Pohjanrinne Paula, Oulu; Sarojärvi Timo, Hanko; Siik Kirsikka, Tampere.

Oikeuspoliittinen työryhmä

Työryhmän edellytetään valmistelevan alaansa koskevat ns. perusviestit, kannanottoja ja hallitusohjelmatavoitteita syyskuun 2010 loppuun mennessä. Ryhmän on tuotettava tarkistuslista, jota voidaan käyttää ryhmän tuottamien hallitusohjelmatavoitteiden toteutumisen seurantaan.

Puheenjohtaja Timo Ahonen, sihteeri Hanna-Kaisa Lähde, Autio Simo, Turku; Ilvessalo Saara, Turku; Karhunen Markus, Joensuu; Kokko Hannu, Vantaa (vpj); Marjanen Jari J., Helsinki; Purdy Henrik, Rovaniemi; Ruusu Henna, Espoo; Salmela Heini, Vantaa.

4. Tilaustyöryhmät

Sääntöuudistustyöryhmä

Työryhmän tehtävänä on valmistella puolueen sääntöjen uudistus vuoden 2010 puoluekokoukselle. Puheenjohtaja on Veikko Halmetoja ja sihteereinä Lasse Miettinen ja Risto Kankaanpää. Jäseninä on yksi edustaja kustakin piirijärjestöstä sekä liittojärjestöstä.

[Työryhmät 2007-2009]

[Työryhmät 2005-2007]
[Työryhmät 2003-2005]
[Työryhmät 2001-2003]

 

Jaa sivu: