Karimäki maaseutupoliittisesta selonteosta: Ilmastonsuojelu antaa maaseudulle mahdollisuuksia

TIEDOTE 27.4.2010

Vihreät korostavat uusiutuvan energian tuotannon merkitystä maaseudulla. Se tarjoaa tulomahdollisuuksia raaka-aineiden tuotannolla, energian myyntituloina sekä maanvuokratuloina. Tavoite hajautetusta uusiutuvasta energiasta on hyvin toteutettavissa maaseudulla, jossa riittää puuhaketta sähkön- ja lämmöntuotantoon sekä materiaalia biokaasutukseen ja paikkoja tuulimyllyille.

– Turpeen energiakäyttöä on ilmastosyistä vähennettävä, sillä turve ei ole uusiutuva luonnonvara ja tuottaa kivihiiltäkin suuremmat ilmastopäästöt. Tarvitaan kansallinen strategia vähittäiselle turpeesta luopumiselle. Vihreät yhtyvät tutkijoiden vaatimukseen, että nykyinen turvetuotanto on suunnattava ojitetuille, jo luontoarvonsa menettäneille soille, kansanedustaja Johanna Karimäki sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa.

Luomutuotannossa ja GMO-vapaudessa on mahdollisuus, jota ei saa hukata.Vihreät tavoittelevat luomulle 20 %:n osuutta vuoteen 2015 mennessä. Vihreät vaativat eettistä eläinten kohtelua ja kestävää tuotantoa.

- Vihreiden mielestä eläinten kohtelun vähimmäisvaatimusten tulee perustua kunkin eläimen lajityypilliseen käyttäytymiseen. Sioilla pitää olla mahdollisuus tonkimiseen, liikkumiseen ja päivänvaloon. Turkistarhauksesta siirtymistä muille aloille, kuten bioenergian tuottoon ja maaseutumatkailuun, pitää kannustaa, korosti Karimäki.

Vihreä eduskuntaryhmä korostaa raideliikenteen tärkeyttä maaseudun kannalta. Raideliikenteeseen tarvitaan uusi visio, jossa siirrytään ratojen rapistuttamisesta niiden nopeutettuun kunnostukseen. Pääradat on pidettävä kunnossa ja uusia sivuyhteyksiä luotava. Lukuisilla rataosuuksilla on parinkymmenen vuoden aikana luovuttu henkilöliikenteestä. Tarvitaan toimintastrategia, jossa suunnitelmallisesti palautetaan ratoja henkilöliikenteelle.

Puhe kokonaisuudessaan verkossa

 

 

Jaa sivu: