Ojansuu ryhmäpuheenvuorossa välikysymyksestä: Terveydenhuollon johtamis- ja hallintoratkaisut eivät saa vaarantaa hoitoa

TIEDOTE 28.4.2010

Heinolan reumasairaalan toimintojen yllättävä lopettaminen oli järkytys reumasairaalan asiakkaille. Vihreä eduskuntaryhmä vaativat, että jokaiselle sairaalan asiakkaalle on osoitettava jatkohoito- tai kuntoutussuunnitelma.

– Reumasairaalan konkurssi tuli niin nopeasti eteen, että ainakin osalla potilaista jatkohoito on ollut vaarassa. On kohtuutonta, että vaikeasti sairaat ihmiset joutuvat taistelemaan hoitoon pääsystään. Jatkossa on huolehdittava siitä, että terveydenhuollon yksiköiden johtamis- ja hallintoratkaisut eivät saa vaarantaa potilaiden hoitoa, kansanedustaja Kirsi Ojansuu sanoi Vihreiden ryhmäpuheessa.

Suurin vastuu reumasairaalan tilanteesta jakautuu sairaanhoitopiireille, jotka eivät ole enää käyttäneet reumasairaalan palveluita. Sairaanhoitopiireissä on arvioitu, että hoito pystytään järjestämään tarkoituksenmukaisemmin omana toimintana kuin ostamalla se yksityisestä reumasairaalasta. Asiakasmäärän väheneminen on tiedetty jo vuosia, mutta sairaala ei ollut reagoinut muutoksiin toimintoja sopeuttamalla.

– Syy reumasairaalaan ahdinkoon ei siis ole Kelassa. Kela on ostanut kuntoutusta reumasairaalasta. Kuntoutuksen tarjoajat tulee kilpailulainsäädännön mukaisesti kilpailuttaa. Valitettavasti reumasairaala ei ole pärjännyt näissä kilpailuissa, sanoi Ojansuu.

Heinolan reumasairaalan toiminnassa erityisen arvokasta oli asiakkaiden kokonaisvaltaisen elämäntilanteen huomioiminen. Vihreistä myös jatkossa on huolehdittava siitä, että reumapotilaita hoidetaan kokonaisvaltaisesti ja heille järjestetään mahdollisuuksia myös vertaistukeen.

– Niin henkilökunnan kuin muidenkin reumapotilaiden antama tuki on auttanut jaksamaan arjessa eteenpäin. Reumapotilasta ymmärtää parhaiten toinen reumapotilas, siksi vertaistuki on ollut niin tärkeää.

Jaa sivu: