— Ville Niinistö

Vastuullisilta puolueilta kaivataan ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi

Anni Sinnemäki haastoi eilisessä haastattelussaan (HS 23.8.) sosialidemokraatit esittämään uskottavaa vaihtoehtoa Suomen talouden kuntoon saattamiseksi. Nykyisellään Sdp:n linja on ei-puolueen linja, jossa vastustetaan kaikkia ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi lukuun ottamatta pääomaverotuksen uudistamista. Sdp on lausunut julki kaikki ne kannat, joita Sinnemäki haastattelussa siteerasi. Samassa haastattelussa Sinnemäki esitti vihreiden ratkaisuja talouden tasapainottamiseksi.

Sosialidemokraattien kärkinimet Eero Heinäluoma ja Jutta Urpilainen vastasivat kritiikkiin masentavan paljastavasti. Kaiken paheksunnan keskeltä ei noussut esiin yhtäkään asiallista vastausta esitettyyn kritiikkiin tai tuotu esille sosialidemokraattien omia kokonaisesityksiä talouden tasapainottamiseksi.

Vihreät haluaa ratkaisukeskeistä keskustelua, johon sosialidemokraatit eivät valitsemallaan oppositiopolitiikallaan valitettavasti taida kyetä.

Vihreiden mielestä eduskuntavaalien lähestyessä kaikkien vastuullisten puolueiden on esitettävä uskottava näkemys talouden tasapainottamisesta. Kyse ei ole vain talouspolitiikasta, vaan siitä, että puolueet tuovat julki näkemyksensä hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden turvaamisesta. Jos näitä painotuksia ei esitetä, jää puolueen todellisuudessa ajama politiikka hämärän peittoon.

Vihreät ovat valmiita haastavaan työhön valtion tulojen ja menojen tasapainottamiseksi ensi hallituskauden loppuun mennessä. Jo huoltosuhteen heikentymisen takia alijäämän supistamisen työtaakka vain vaikeutuisi velkaantumisen pitkittyessä.

Vihreät haluaa säilyttää nykyiset hyvinvointipalvelut ja etuudet. Siksi vajetta on katettava muilla keinoin. Tehokkaimpia toimia julkisen talouden vajeen kattamiseksi ovat rakenteelliset uudistukset, jotka vahvistavat työllisyyttä ja parantavat julkisen sektorin tuottavuutta. Näihin lukeutuu myös työperäisen maahanmuuton avulla luotu kasvu, vaikka Sdp on todennut, ettei työperäistä maahanmuuttoa ensi vaalikaudella tarvita.

Sen lisäksi ensi hallituskaudella veropohjaa on laajennettava ja verotusta kiristettävä, jotta valtiontalouden alijäämä voidaan saada kurottua umpeen. Vihreistä kolmannes vajeesta voidaan kattaa veronkiristyksillä. Järkevintä on korottaa maltillisesti arvonlisäveroa, kiinteistöveroa, pääomatuloveroa ja ympäristöveroja. On yhteiskunnallisesti järkevää verottaa kulutusta ja samalla ohjata ihmisten käyttäytymistä ympäristöllisesti kestävämpään suuntaan. Samalla pienituloisten työn verotuksen keventämisellä haluamme varmistaa vihreän verouudistuksen sosiaalisen oikeudenmukaisuuden.

Olemme valmiita keventämään kannustavana toimenpiteenä yritysten yhteisöveroa osana laajempaa yritysverotuksen uudistusta, jossa pääomatulojen verotusta kiristetään.

Vihreät haluaa keventää pienituloisimpien työn verotusta kahdesta eri syystä. Ensiksi keventämällä pienituloisten työn verotusta parannetaan pienituloisen työn kannattavuutta, lisätään työllisyyttä ja vähennetään työn ja sosiaaliturvan yhdistämisen kannustinloukkuja. Toiseksi sillä voidaan varmistaa, että vihreän verouudistuksen ja välillisten verojen kiristäminen ei johda sosiaalisesti epäoikeudenmukaiseen tuloerojen kasvuun. Jo tämän hallituksen aikana kunnallisveron perusvähennyksen reippaalla nostamisella ja pienituloisten työtulovähennyksellä on varmistettu verouudistusten sosiaalisesti kestävää vaikutusta.

Uskon, että suomalaiset arvostavat vastuullista ja ratkaisukeskeistä politiikkaa. Vihreät haluavat haastaa myös muut puolueet esittämään omia konkreettisia ratkaisujaan valtiontalouden tasapainottamiseksi ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

 

 

 

Julkisuudessa lausuttua Sdp:n kannoista:

Anni Sinnemäki:

"Sdp on sanonut 'ei' arvonlisäveron nostolle, tuloveron korotuksille, kiinteistöveron nostolle ja menokurille ja menojen leikkauksille. He suhtautuvat kriittisesti energiaverojen korottamiseen, eläkejärjestelmän uudistamisesta he eivät suostu edes keskustelemaan, ja nyt he sanovat, että Suomeen ei tarvita ihmisiä tekemään töitä maan rajojen ulkopuolelta."

- Anni Sinnemäki, HS 23.8.2010

 

Eero Heinäluoma:

"'Sinnemäen lausunnoissa oli kaikki näkemykset demareiden kannoista pielessä. Siinä koko haastattelussa ei ollut ensimmäistäkään asiaa oikein', Heinäluoma puhisi. Hänen mukaansa Sinnemäki on keksinyt Sdp:n verokannat 'omasta päästään'."

- Eero Heinäluoma HS 23.8.2010

 

SDP:n verokannat:

"Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittää, että arvonlisäveron korotusta siirretään, jotta orastavaa talouskasvua ja työpaikkoja ei turhaan vaarannettaisi."

- Sdp:n tiedote 7.4.2010

"Hallitus päätti taannoin politiikkariihessään, että kuntien kiinteistöveroja nostetaan. - - Urpilaisen mielestä nykyisessä taloustilanteessa ei ole mitään järkeä nostaa ihmisten asumiskustannuksia."

- Uusi Suomi 20.3.2009

"Työn verotuksen kiristämistä pitää viimeiseen asti välttää. Talouskasvun tukemiseksi ja uusien työpaikkojen synnyttämiseksi tarvitaan verotuksen kokonaisuudistus. Siinä verotuksen painopistettä tulee siirtää työnteosta pääoma- ja ympäristöverojen suuntaan."

- Eero Heinäluoma Verkkouutisissa 4.4.2010

"Puolue kritisoi myös energiaverojen korotusta. SDP:n mukaan ensin täytyisi selvittää, mikä korotuksen tulonjakovaikutus on, mitä se tarkoittaisi ihmisille."

- Ylen uutiset 11.8.2010

 

"Kasvun turvaamiseksi teollisuuden energiavero pitäisi poistaa kokonaan."

- Jutta Urpilainen Ylen uutisissa 14.11.2009

 

SDP eläkerjärjestelmän uudistamisesta:

"Sdp:n puheenjohtaja Jutta Urpilainen laskee myös suunnitelmat eläkeiän nostamisesta eläkkeiden leikkaamiseksi.

Urpilainen ilmoitti viime viikonloppuna Sdp:n puoluekokouksessa puolueensa sitoutuvan seuraavalla vaalikaudella siihen, ettei eläkkeitä leikata.

Urpilainen täsmensi keskiviikkona HS:lle, että myös yleisen vanhuuseläkeiän nosto 63 vuodesta on hänen mielestään leikkaamista.

Urpilainen sanoo viitanneensa myös keväällä julkisuuteen vuotaneeseen valtiovarainministeriön "koeponnistukseen", jossa kaavailtiin uudenlaista eläkeleikkuria. Mallissa täyden eläkkeen saisi vasta 65-vuotiaana. Jos jäisi varhemmin eläkkeelle, eläkkeestä leikkautuisi 10-15 prosenttia."

Jutta Urpilainen HS 3.6.2010

"Sdp sitoutuu lisäksi seuraavassa hallituksessa siihen, ettemme leikkaa työeläkkeitä. Se vahvistaa ihmisten turvallisuutta. Nämä kolme tulevaisuussitoumusta Sdp antaa tänään suomalaisille, Urpilainen julisti puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksen aluksi pitämässään poliittisessa katsauksessa.

Puheen jälkeen hän tarkensi vielä, että kolmas sitoumus eli työeläkkeiden leikkaamattomuus tarkoittaa myös eläkeiän nostoa.

Voiko tämän siis tulkita niin, että Sdp ei mene hallitukseen, joka nostaa työeläkeikää 63-vuodesta?

"Niin sen voi tulkita", Urpilainen vastasi "

Jutta Urpilainen HS 23.8.2010

 

SDP työperäisestä maahanmuutosta

"Työperäisen maahanmuuttopolitiikan on jatkossakin perustuttava aitoon työvoimatarpeeseen ja sen tulee olla hallittua. Ulkomaista työvoimaa tarvitaan täydentämään suomalaista työvoimaa, mutta edelleen tulee pitää kiinni nykyisestä työvoiman saatavuusharkinnasta, jossa työ- ja elinkeinotoimiston tulee selvittää, ettei työluvan myöntäminen kolmansista maista tulevalle henkilölle estä sopivan Suomessa asuvan henkilön työllistymistä.

Tällä hetkellä Suomessa on noin 300 000 työtöntä ja näin ollen ensi vaalikaudella ei tarvita laajamittaista työperäistä maahanmuuttoa."

SDP.fi 12.8.2010

"- SDP katsoo, että meillä ei ole ensi vaalikaudella työperäiseen maahanmuuttoon tarvetta. Pitää ensin työllistää täällä olevat työttömät"

Eero Heinäluoma MTV3 12.8.2010

"Heinäluoma sanoo Hufvudstadsbladet-lehden haastattelussa, että talouden taantuma on olennaisesti vähentänyt ulkomailta saapuvan työvoiman tarvetta.

Jos hallitus pitää kiinni tavoitteestaan lisätä työperäistä maahanmuuttoa, töitä ei enää riitä suomalaisille. Tämä voimistaisi rasismia, Heinäluoma varoittaa.

Kansanedustaja puolustaa niitä suomalaisia, jotka katsovat, ettei maahanmuuttoa pidä lisätä.

"Ei se ole rasismia, vaan järkevä reaktio siihen, että meillä on maassa 300 000 työtöntä", hän sanoo.

Heinäluoman mukaan edes väestön ikääntyminen ei ainakaan seuraavan vaalikauden aikana kasvata valtavasti työperäisen maahanmuuton tarvetta, eikä kenties sitä seuraavallakaan vaalikaudella."

HS 24.4.2010

 

Jaa sivu: