Vihreät julkistivat tavoitteensa luonnonsuojelussa: Luonnon monimuotoisuutta suojeltava


Ohjelma on korvattu uudella
luonnonsuojeluohjelmalla ->


Vihreät haluaa, että klassinen luonnonsuojelu saavuttaa voittoja seuraavalla vaalikaudella. Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on ilmastonmuutokseen verrattavissa oleva megaluokan haaste, johon on puututtava järein keinoin. Esimerkiksi METSO-ohjelman etenemistä on vauhditettava ja luonnontilassa säilyneet suot suojeltava. Tämä edellyttää myös ympäristöhallinnon vahvistamista, korostivat Vihreiden puheenjohtaja Anni Sinnemäki ja ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Pasi Toiviainen esitellessään vihreiden luonnonsuojelupoliittisia linjauksia.

- Luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä ei tavoitteista huolimatta ole pystytty pysäyttämään. Köyhtyminen jatkuu sekä Suomessa että maailmalla. Suomen luontotyypeistä puolet on uhanalaisia ja kasvi- ja eläinlajeistamme kymmenesosa, huomautti Vihreiden puheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Vihreät ovat asettaneet ensi vaalikaudelle luonnonsuojelussa tavoitteita, joista yksi tärkeimmistä on ympäristöministeriön vahvistaminen.

- Maa- ja metsätalousministeriön tehtäviä on jaettava uudelleen: ympäristöministeriöön on siirrettävä MMM:stä ulkoilulain nojalla perustettujen valtion retkeilyalueiden hallinto sekä valtion maiden muu virkistyskäyttö, virkistyskalastus- sekä metsästysasiat. Työ- ja elinkeinoministeriöön kuuluvat luontevasti elinkeinopolitiikkaan liittyvät asiat. Maa- ja metsätalousministeriöön jäisivät maatalouspoliittiset kysymykset, Sinnemäki linjasi.

Muita Vihreiden keskeisiä tavoitteita on metsien käytön ja suojelun ohjaaminen uusille urille monimuotoisuuden turvaamiseksi sekä luonnontilaisten soiden suojelu.

- Metsien suojeluun tarvitaan lisärahaa 100 miljoonaa euroa vuodessa, jotta METSO-ohjelman suojelutavoite toteutuu, Sinnemäki korosti.

 Vihreät haluaa säilyttää luonnontilaiset suot: niiltä ei tule nostaa turvetta.

 - Turpeennosto on keskitettävä vain jo ojitetuille suoalueille. Vapon luonnontilaiset suoalueet on siirrettävä Metsähallitukselle, sanoi Vihreiden ympäristötyöryhmän puheenjohtaja Pasi Toiviainen (sit.).

Vihreiden luonnonsuojelutavoitteet ovat kokonaan luettavissa verkossa: http://www.vihreat.fi/node/5426

Jaa sivu: