Niinistö kehuu budjettiehdotuksen perusturvalinjauksia

Niinistö kehuu budjettiehdotuksen perusturvalinjauksia

Vihreä hallitusryhmä käsitteli kesäkokouksessaan valtiovarainministeriön budjettiehdotusta.

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö pitää tässä taloustilanteessa hyvänä, että pääosa säästöistä ja veronkorotuksista kohdistetaan hallituskauden alkuosaan. Talouspolitiikassa on hänen mukaansa pidettävä nyt maltti ja varmistettava, että valtion taloudenpito vakauttaa talouskehitystä.

- On järkevää, että valtaosa hallitusohjelman päätöksistä tehdään etupainotteisesti. Me olemme lähteneet siitä, että vaalikauden aikana voidaan tehdä tarvittaessa uusia toimia, jos alijäämän supistamisen tarve sitä edellyttää. Valtion taloudenpidon uskottavuuden kannalta on keskeistä pitkän aikavälin kestävyysvajeen uskottava supistaminen. Lisäleikkauksia ei kannata tehdä nyt, koska tässä vaikeassa suhdannetilanteessa ei saa omilla toimilla lisätä uuden taantuman todennäköisyyttä, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan myönteistä budjettiehdotuksessa on, että 100 euron korotus perusturvaan toteutetaan sovitusti ja kaikkein pienituloisimpien verotusta kevennetään tarkastelemalla kunnallisveron perusvähennystä ja työtulovähennystä. Perusturvan nosto oli Vihreiden keskeinen tavoite hallitusneuvotteluissa.

- Kaikkein pienituloisimpien hyvinvointi on varmistettava vaikeasta taloustilanteesta huolimatta. Suomen perusturva on jäänyt merkittävästi jälkeen muista Pohjoismaista eikä se ole pysynyt muun ansiokehityksen perässä. Perusturva nosto vahvistaa kotimaista kysyntää ja osuu sikälikin oikeaan ajankohtaan, Niinistö sanoi.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen talousarvioehdotuksessa on kuitenkin vielä paljon kohtia, jotka eivät sovi sellaisinaan vihreille ministereille. Ympäristöministeriöön kohdistuu liian paljon leikkauksia, jotka poikkeavat sovitusta. Luonnonsuojeluun kohdistettavat määrärahat eivät ole sillä tasolla, johon hallitusneuvotteluissa sitouduttiin. Vihreät edellyttää hallitusohjelman myönteisten luonnonsuojelulinjausten noudattamista.

- Hallitusneuvotteluissa sovittiin, että luonnonsuojeluun ohjataan vuosittain 15 miljoonaa lisäeuroa, mikä on välttämätöntä luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseksi ja luonnonrikkautta vaalivien suojeluohjelmien toteuttamiseksi. Tämä ei toteudu valtiovarainministeriön ehdotuksessa. Myöskään Itämeren suojeluun ja kansallispuistojen ylläpitoon ei esitetä sovittua lisärahaa. Ympäristöjärjestöjen jo ennestään pieniä tukia ollaan pienentämässä.

- On selvää, että edellytämme budjettineuvotteluissa hallitusohjelmassa sovittujen ratkaisujen kunnioittamista ja luonnonsuojelurahojen palauttamista, Niinistö toteaa.

Esitys vaikeuttaa myös Suomen kansainvälisten kehitysyhteistyösitoumusten toteuttamista, koska kehitysyhteistyörahojen bruttokansantulo-osuus on vaarassa laskea hallituskauden aikana.

- On selvää, että tällä esityksellä 0,7 prosentin tavoite loittonee jälleen. Samalla Suomen mahdollisuudet kehitysmaiden ilmastorahoitukseen selvästi heikkenevät, Hautala sanoo.

Hallitus on sopinut, että budjettiriihessä sovitaan 100 miljoonan euron lisäsäästöistä. Ville Niinistö valitsisi mieluummin veronkorotukset kuin leikkaukset, mutta säästökohteitakin on mahdollista vielä löytää. Esimerkiksi verovähennysten puolella voisi olla vielä tarkastelun varaa.

- Meidän mielestämme on tärkeää käydä keskustelua rakenneuudistuksista, joilla pyritään kuromaan kiinni kestävyysvajetta pitkällä aikavälillä. Meidän täytyy pohtia esimerkiksi kuntarakennetta ja työurien pidentämistä, jotta huoltosuhde saataisiin paranemaan. Kestävää vihreää kasvua ja uusia työpaikkoja voidaan luoda tietoyhteiskuntaa kehittämällä ja puhtaalla teknologialla.

 

Lisätietoja:

Ympäristöministeri Ville Niinistö, 040 575 5988 (erityisavustaja Elina Moision puhelinnumero)

Kehitysministeri Heidi Hautala, 040 505 9289 (erityisavustaja Laura Nordströmin puhelinnumero)

 

Jaa sivu: