Luonnonsuojeluun ja raiteisiin saatava sovitut lisärahat

Vihreä eduskuntaryhmä käsitteli kesäkokouksessaan taloustilannetta ja valtiovarainministeriön budjettiehdotusta. Ryhmä piti budjettiehdotuksen kokonaisuutta pääosin myönteisenä.

- Tässä taloustilanteessa on järkevää, että säästöt kohdistuvat hallituskauden alkupuolelle. Valtiovarainministeriön budjettiehdotuksessa on kuitenkin kohtia, jotka eivät ole hallitusohjelman mukaisia. Vihreät katsoo, että hallitusohjelman tulee olla budjetin valmistelun pohjana, sanoi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Pekka Haavisto.

Vihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Johanna Karimäki korosti, että hallitusohjelmassa sovitun tason tulee olla ympäristöasioissa minimitaso.

- Esimerkiksi luonnonsuojeluun, luontopalveluihin ja Itämeren suojeluun ehdotetaan sovittua vähemmän rahaa. Ehdotuksessa ei tunnu olevan myöskään kunnollista kokonaiskuvaa uusiutuvan energiantuotannon tukemisesta, Karimäki sanoi.

Eduskuntaryhmän toinen varapuheenjohtaja Satu Haapanen vaatii, että Suomi ottaa ratahankkeissa oppia länsinaapurista Ruotsista.

- Vihreät neuvotteli tämän hallituksen ohjelmaan raideliikenteen parantamiseen 35 miljoonaa euroa lisää vuosittain, mutta ehdotuksessa siitä puuttuu 25 miljoonaa. Ruotsissa päätettiin äskettäin 350 miljoonan euron lisäpanostuksista raiteisiin kahden seuraavan vuoden aikana. Toimiva raideliikenne on kaikkien suomalaisten etu, Haapanen sanoi.

Syksyn budjettiriihessä hallituspuolueet ovat sopineet etsivänsä 100 miljoonan euron lisäsäästöt. Vihreät haluavat tarkastella riihessä sitä mahdollisuutta, että 100 miljoonaa haettaisiin veroratkaisuilla.

- Suomessa on 200 erilaista verotukea, ja ne maksavat 18 miljardia euroa vuodessa. Vihreiden näkemyksen mukaan säästöjä olisi saatavissa erilaisista ympäristölle haitallisista tuista. Perattavaa voisi olla esimerkiksi maa- ja metsätalouden verotuissa, liikenneveroissa ja valmisteveroissa, Haavisto sanoi.

Pekka Haavisto kehui budjettia kaikkein pienituloisimpien aseman parantamisesta.

- Sadan euron korotus perusturvaan on ollut Vihreille tärkeä tavoite, ja nyt se toteutuu täysimääräisenä, Haavisto sanoi.

Perusturvan korotuksen lisäksi myönteistä on, että työtulovähennys ja kunnallisveron perusvähennys keventävät pienituloisen palkansaajan verotusta niin, että 10 000 euron vuosituloilla verotus kevenee noin kaksi prosenttiyksikköä ja 20 000 euron tuloilla noin yhden prosenttiyksikön.

Tästä huolimatta Haavisto on huolissaan siitä, että valtionosuuksien leikkaukset aiheuttavat monissa kunnissa paineita korottaa kunnallisverotusta, mikä voi vaikuttaa heikompiosaisten tilannetta.

- Me toivomme, että hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen tekee hallituskauden puolivälissä selvityksen, miten tämä vaikuttaa pienituloisten asemaan, Haavisto sanoi.

Haavisto pohti myös, että esimerkiksi kehitysyhteistyörahojen 0,7 prosentin tason etääntyminen voi vaikuttaa heikentävästi Suomen kansainväliseen asemaan ja vaikutusvaltaan.

 

Lisätietoja:

Pekka Haavisto, 050 512 1829

Johanna Karmäki, 050 512 1948

Satu Haapanen, 050 512 0345

Jaa sivu: