Niinistö puoluehallitukselle: Euroa kannattaa puolustaa

Ville Niinistö puhui poliittisessa tilannekatsauksessaan puoluehallitukselle ajankohtaisesta taloustilanteesta. Talouden haasteet ovat konkretisoituneet monen suomalaisen elämässä, kun muun muassa Nokia on ilmoittanut isoista irtisanomisista.

- Vihreät on huolissaan irtisanomisten vaikutuksista suomalaisten arkeen ja työllisyyteen.

 Vaikeassa taloustilanteessa olennaista on, että löydämme ratkaisuja, jotka katsovat tulevaisuuteen. Meidän ei pidä tyytyä puolustamaan vain jo olemassa olevia työpaikkoja, vaan meidän on luotava uusia. Suomalaisten työpaikkojen tulevaisuus on vihreässä taloudessa, joka luo ympäristöllisesti kestäviä työpaikkoja uuden ajan maailmaan, Niinistö sanoi.

Niinistö sanoi, että Turun telakan uusin tilaus on hyvä esimerkki siitä, että myös perinteisillä teollisuudenaloilla ympäristöosaaminen on Suomen valtti. Suomi ei menesty tarjoamalla bulkkia, vaan tarjoamalla erityisosaamista ja laatua: suomalainen hitsari osaa hitsata ympäristöystävällisen laivan.

- Ympäristötavoitteiden toteuttaminen tuo työtä Suomeen, niiden hylkääminen veisi työn halvimman tuotannon maihin
, Niinistö sanoi.

Niinistö korosti puheessaan, että Suomi on osa Eurooppaa ja maailmaa. Myös talouden kriisissä Suomi menestyy vain, jos koko EU menestyy. Vihreiden mielestä euroa kannattaa puolustaa. Niinistö muistutti, että suomalaiset ovat kiistatta hyötyneet euroalueesta muun muassa alhaisten asuntolainakorkojen muodossa.

Niinistö peräänkuulutti EU:lta avoimempaa talouspolitiikkaa, parempaa budjettikuria, hallitumpaa riskinottoa ja reilumpaa verotusta.

- 

Hyviä askeleita on jo otettu. Vihreät toivottavat ilolla tervetulleeksi EU-komission tällä viikolla ehdottamat uudistukset, joilla tähdätään euron valuvikojen korjaamiseen. EU etenee kohti vastuullisemmin toimivia julkisia talouksia ja kiristää pankkien sääntelyä.

- Tällä viikolla komissio teki vihdoin myös esityksen finanssitransaktioveroksi. Se ehkäisee lyhytaikaista keinottelua ja tuo finanssimarkkinat mukaan hyvinvoinnin rahoittamiseen. Vielä kymmenen vuotta sitten tällainen Tobinin veronkaltainen kehitys tyrmättiin idealistisena haihatteluna, mutta nyt se on vakavasti otettavaa todellisuutta, Niinistö sanoi.

Eurobondeista Niinistö totesi, että niitä voidaan harkita osana laajaa talouden vakauden kokonaisratkaisua, mutta ne eivät ole mahdollisia ennen kuin euroalueella on paremmat yhteiset säännöt.

- Kun edellytykset saadaan kuntoon, näkisin, että tarkasti rajattuja eurobondeja voidaan harkita osana laajempaa talouden vakauden kokonaisratkaisua
. Ensin täytyy saada julkisen taloudenpito kuitenkin hallintaan, Niinistö sanoi.


Niinistö muistutti, että EU on ollut paitsi onnistunut talous- ja rauhanprojekti, myös tärkeä ympäristöprojekti.

- EU on patistanut kaikkia jäsenmaita pitämään huolta vesistöistään. Meitä se on auttanut suojelemaan saimaannorpan. Ilman EU:ta Itämeren ja maailman kalakannat olisivat vieläkin huonommalla tolalla. Ympäristökriisit ylittävät kansallisvaltioiden rajat, ja juuri siksi 
yhteistyötä tarvitaan.

Niinistön mielestä Suomen pitää olla ilmastopolitiikan etujoukoissa ja ajaa EU:ssa sitä, että unioni sitoutuu leikkaamaan päästöjään 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Hallitus on sitoutunut valmistelemaan päästövähennyksiä ohjaavan ilmastolain, ja sen tulee tähdätä 30 prosentin päästövähennyksiin. Tätä hallitus jo selvittää.

Niinistö puhui myös epävarmuudesta, pelosta ja vihasta, joita moni tuntee maailmassa, joka tuntuu aiempaa vähemmän hallittavissa olevalta.

- Pelko ja epävarmuus ovat ymmärrettäviä, mutta niiden purkautumiskeino on nyt väärä.

 Eräs tuttavani kohtasi raitiovaunussa Helsingissä miehen, joka katsoi oikeudekseen julistaa koko raitiovanulle havaintojaan tuttavani henkilökohtaisesta olemuksesta. Muut matkustajat katselivat vaivaantuneina poispäin. Mies sai rauhassa jatkaa solvauksiaan. Tuttavallani ei ollut sitä onnea, että samassa ratikassa olisi ollut paikalla pekkasauri puuttumassa tilanteeseen ja osoittamassa, että meidän ei tarvitse vaieten hyväksyä mitä tahansa, Niinistö kertoi.

Niinistö toivoi, että Suomessa syntyisi jo riittää -liike, jossa hiljainen enemmistö lopettaa vaikenemisen äänekkään vähemmistön edessä. Toistemme kyräilyn sijaan meidän pitäisi puhaltaa yhteen hiileen ja löytää yhdessä ne tekemisen keinot, joilla Suomi saadaan taas nousuun ja joilla Suomesta tehdään parempi paikka elää meille jokaiselle.

- Haluaisin, että Vihreät olisi yksi kanava kaikille niille, jotka tuntevat halua muuttaa maailmaan vähän paremmaksi paikaksi elää. Niille, jotka haluavat muuttaa Suomea avoimempaan, kuuntelevampaan ja vihreämpään suuntaan. Niille, jotka haluavat purkaa ihmisten epävarmuutta etsimällä jokaisen suomalaisen arjen hyvinvointia ja toimeentuloa turvaavia ratkaisuja niin globaaleihin kuin paikallisiin talouden ja ympäristön ongelmiin, Niinistö sanoi.

Niinistö toivoi puheessaan kaikkien kansalaisten ja kansanedustajien tukea lakialoitteelle tasa-arvoisesta avioliitosta.

- Tasa-arvon toteuttaminen on periaatekysymys: se ei maksa mitään, eikä ole keneltäkään pois. Kaikki puolueet voivat tätä aloitetta tukemalla olla tekemässä Suomesta tasa-arvoisempaa maata, Niinistö sanoi.

 

Puhe kokonaisuudessaan: http://www.vihreat.fi/node/7079

Jaa sivu: