Vihreiden puoluehallitus: Pienyrittäjille oma lainsäädäntö

Cronberg Tarja, pieniEK ja SAK eivät ole kiinnostuneita pienyrittäjien asemasta. Vihreiden puoluehallitus on seurannut pettyneenä hallituspuolueiden kiistelyä YT-laista. Kiistely lain soveltamisalasta on jättänyt kokonaan varjoon pienyrittäjien todelliset ongelmat. Vihreät toivoo keskustelun seuraavaksi kääntyvän siihen, kuinka pienyrittäjien asemaa voidaan parantaa.

- Vieläkin on parannettava yrittäjien sosiaaliturvaa. Tästä käy esimerkkinä vanhemmuuden kustannusten jakaminen kaikkien työnantajien kesken, mikä helpottaisi yrittäjä-äitien sosiaaliturvaa ja mahdollisuutta jatkaa äitiyden myötä yrittämistä, toteaa Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg.

Vihreät ehdottaa, että pienyrittäjille luodaan oma lainsäädäntö, jotta pienyrittäjyyden erityispiirteet tulevat paremmin huomioiduksi: Turhaa byrokratiaa on kartettava. On vahvistettava yhden luukun mallia, jossa yrittäjän omien tulojen sekä hänen maksamiensa palkkojen ennakonpidätykset, eläke- ja sotu-maksut pitäisi voida hoitaa keskitetysti.

Uutena keinona tukea pienyrittäjiä Vihreät esittää helpotuksia ensimmäisen yrityksen ulkopuolisen työntekijän palkkaamiseen. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi vapauttamalla työnantaja määräajaksi palkan sivukuluista. Alueellisia kokeiluja sivukulujen alentamisesta on tosin käynnistetty, mutta toimenpiteiden pitäisi kohdistua nimenomaan ensimmäisen työntekijän palkkaukseen ja käytäntö pitäisi levittää koko maahan.

Vihreiden mielestä on myös aika ottaa Suomen yrittäjät mukaan Tupo-pöytään. SAK:n mukaan yrittäjien mukaantulo romahduttaisi kolmikannan. EK taas vetoaa siihen, että Suomen Yrittäjien organisaatio on erilainen kuin varsinaisilla työmarkkinajärjestöillä.

- Molemmat perustelut ovat tekosyitä. Pohjimmiltaan kyse on siitä, että vanhat vallankäyttäjät haluavat pitää neuvotteluasemansa. Uusia pelikavereita ei haluta,  Cronberg toteaa.

Vihreät muistuttaa, että pienet ja keskisuuret yritykset työllistävät 60 prosenttia Suomen yritysten työvoimasta ja ne tuottavat liikevaihtoa lähes saman verran kuin suuryritykset. Kotimaiset pk-yritysten työpaikat eivät myös niin helposti karkaa ulkomaille kuin suuryritykset. SAK:n ja EK:n haluttomuus neuvotella Suomen yrittäjien kanssa voi olla este suomalaisten työpaikkojen ja erityisesti palvelualan kasvulle.

Vihreiden mielestä kolmikantamenettely ei kuitenkaan saisi olla mikään nykyisenlainen "pyhä kolminaisuus", jossa ratkaistaan Suomen työelämää ja yrittäjyyttä koskeva lainsäädäntö.

- Vaikka tuemme yrittäjien pääsyä kolmikantaan, vaadimme samalla suutarin pysymistä lestissään. Kolmikannalle kuuluu keskeiset työmarkkinoita koskevat lainsäädäntöaloitteet, mutta sen laajemmalla vallankäytöllä on oltava selvät rajat. Luonnollisesti Suomen yrittäjät ry työehtosopimuskumppanina ollessaan joutuu luomaan itselleen työehtosopimusten solmimis- ja soveltamisjärjestelmän.

 

Jaa sivu: