Niinistö Vihreillä puheenjohtajapäivillä: Suomalaiset ansaitsevat uutta, avointa päätöksentekoa

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö puhui Vihreillä puheenjohtajapäivillä Helsingissä puolueen uudistamisesta ja kuntademokratiasta. Suomalaiset pitävät politiikkaa etäisenä ja vaikeaselkoisena. Niinistö korosti politiikan tekotapojen uudistamista kaikilla tasoilla, jotta ihmiset pääsevät todella osallisiksi ja jotta heillä on aitoja vaikutusmahdollisuuksia päätösten sisältöön.

Vihreät teki hiljattain jäsenkyselyn, jonka mukaan 68 prosenttia jäsenistä kannattaa kuntaliitoksia. Ehdoiksi liitoksille mainittiin, että niiden tulee olla järkeviä, säilyttää riittävät palvelut ja parantaa kuntademokratiaa.

– Nämä ennakkoehdot voi helposti allekirjoittaa; emme me kannata kuntaliitoksia itseisarvon takia, vaan siksi, että päätöksenteko olisi aidosti kuntalaisten ulottuvilla. Vihreät haluaa, että kunta voi itse aidosti taata laadukkaat terveys- ja hyvinvointipalvelut, Niinistö sanoi.

Niinistön mukaan kuntakenttä kaipaa välttämättä uudistamista, jotta asukkaille kyetään turvaamaan riittävät palvelut. Tällä hetkellä ongelma on myös se, että kuntademokratia on heikentynyt, kun päätöksiä tehdään erilaisissa hallintohimmeleissä.

– Paikallisista leikkipuistoista ei ole välttämättä järkevää päättää kaukana kuntalaisista, kun taas esimerkiksi maankäytöstä pitää pystyä sopimaan laajempaa kokonaisuutta silmällä pitäen. Jos Sami tai Salla Skeittaaja haluaa asuinalueelleen skeittiparkin tai jos lasten vanhemmat haluavat organisoida leikkipuistotoimintaa, heidän pitää löytää riittävän läheltä se oikea henkilö, jolle voi aloitteen asiasta tehdä, Niinistö sanoi.

Hän korosti, että uuden kunnan tulee olla nykyistä demokraattisempi ja kansalaisia kuuntelevampi. Olennaisinta on, että päätöksentekijät ovat demokraattisesti valittuja ja että heillä on sekä valta että vastuu.

Jäsenkyselystä selvisi myös, että Vihreiden jäsenille kaikkein tärkein teema kuntavaaleissa ovat terveyspalvelut. Ne nostettiin ykköseksi niin maalla kuin kaupungissakin. Kaupungeissa ja kehyskunnissa erityisen tärkeäksi koettiin joukkoliikenne, kun taas maaseutumaisemmissa kunnissa painotettiin muita palveluja. Myös ympäristökysymykset koettiin tärkeiksi.

Niinistön mukaan kuntavaalikysely on hyvä esimerkki siitä, että jäsendemokratia on Vihreille tärkeää. Vihreissä jokainen jäsen voi vaikuttaa. Esimerkiksi juuri nyt on käynnissä periaateohjelman valmistelu, johon kuka tahansa voi osallistua.

– Tätä Suomen puoluekentässä ainutlaatuista jäsendemokratiaa ja kentän kuuntelemista haluan edistää jatkossakin. Vihreiden tulee olla avoin, demokraattinen ja kuunteleva puolue, jonka jokainen jäsen tuntee omakseen. Me olemme juuri niin voimakkaita kuin meidän jäsenemme ovat.

Niinistö iloitsi siitä, että puolue on kokenut jäsenvyöryn ja jäsenmäärä on kasvanut vuodessa noin 60 prosentilla.

– Se kertoo vahvasta tuesta vihreille arvoille ja tavoitteillemme, Niinistö sanoi.

Niinistö peräänkuulutti demokratiaa ja avoimuutta puolueen ja kuntapolitiikan lisäksi myös valtakunnanpolitiikkaan.

– Meidän tulee rohkeasti sanoa mielipiteemme ja olla tarvittaessa eri mieltä – joskus vaikka hallituksen sisälläkin. Hyvä esimerkki tästä on kalastuspolitiikka, jossa Suomen perinteinen kanta on ollut ristiriidassa tieteen ja kestävien kalakantojen turvaamisen kanssa. Koen tärkeäksi, että hallituksen vihreät ministerit, minä ja Heidi Hautala, nostimme hallituksen hallitusohjelmankin vastaisen linjauksen liian suuresta kalastuskiintiöstä erityisesti luonnonlohen osalta julkiseen keskusteluun. Päätöksenteon taso ja osallisuus paranevat, kun keskustelu on avointa, Niinistö korosti.

Niinistö sanoi haluavansa avoimesti kertoa, mitä asioita vihreät poliitikot ajavat. Avoimuuden pitää olla kaiken politiikanteon lähtökohta.

– Avoimuutta voi lisätä muun muassa muuttamalla eduskunnan työskentelyn käytäntöjä. On käsittämätöntä, että esimerkiksi valiokuntien asiantuntijakuulemiset ovat edelleen suljettuja.

Niinistö kannusti puheissaan vihreitä suuntaamaan presidentinvaalikentille.

– Näissä vaaleissa meillä on ainutkertainen mahdollisuus tehdä vihreää historiaa. Tuoreimpien gallupien mukaan Pekka Haavisto on ainoastaan parin prosenttiyksikön päässä toisesta kierroksesta. Se on mitätön ero, varsinkin kun ottaa huomioon kyselyjen virhemarginaalit.

- Minulle Pekka on ollut merkittävä esikuva politiikassa. Pekan ominaisuudet ovat parhaimmillaan juuri siihen tehtävään, jota presidenttiys uuden perustuslain aikana tarkoittaa. Pekka on sovittelija ja vahva näkijä, joka tuo Suomen ulkopolitiikkaan tiukan paikan tullen tärkeän voimavaran. Pekan kyky puhua ihmisten arjen tärkeistä asioista suomalaisia yhdistävällä tavalla on presidentille korvaamaton taito, Niinistö sanoi.

 

Puhe kokonaisuudessaan: http://www.vihreat.fi/node/7119

Jaa sivu: