Vihreiden puoluehallitus: Sote-uudistusta ei voi käyttää kuntauudistuksen kenkälusikkana

Vihreät haluaa hallituksen tekevän selkeitä, asiantuntijatietoon perustuvia päätöksiä sosiaali- ja terveysuudistuksesta ja sen konkreettisesta sisällöstä. Vihreiden puoluehallitus painottaa, että sosiaali- ja terveyspalvelut on toteutettava niin, että perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito ja niihin kiinteästi liittyvät sosiaalipalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla.

- Tästä miltei kaikki asiantuntijat ovat yksimielisiä. Näin on mahdollista ohjata ihmiset juuri heille tarkoituksenmukaisimpaan hoitoon, ehkäistä palvelujen päällekkäisyyttä ja taata yhdenvertaiset peruspalvelut koko väestölle. Samalla pystytään puuttumaan terveys- ja hyvinvointierojen huolestuttavaan kasvuun ja parantamaan palveluiden saatavuutta myös väestön ikääntyessä, painottaa kehitysministeri Heidi Hautala, joka on hallituksen sosiaali- ja terveyspoliittisen ministeriryhmän jäsen.

- Ministeri Guzenina-Richardson totesi itsekin A-studiossa reilu viikko sitten, että sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on viety eteenpäin kuntauudistuksen ehdoilla - eli käytetty kuntauudistuksen kenkälusikkana. Tämä on nurinkurista. Kuntauudistuksen yksi keskeinen tavoite oli saada aikaan toimiva palvelurakenne eikä päinvastoin. On myös arveluttavaa, kannustaako kunnan oikeus vastata itse terveyspalvelujen järjestämisestä yhteenkään kuntaliitokseen, sanoo Vihreiden varapuheenjohtaja Timo Juurikkala.

Vihreiden mielestä sote-alueita voi olla korkeintaan noin 20. Näin alueista tulee riittävän isoja ja vahvoja vastaamaan muun muassa ympärivuorokautisesta päivystyksestä ja yhdenvertaisten palveluiden tuottamisesta koko väestölle.

Hallitus on linjannut, että yli 20 000 asukkaan kunnilla olisi mahdollisuus järjestää joitakin sosiaali- ja terveyspalveluita itsenäisesti. Vihreiden mielestä nämä palvelut on sote-palvelujen järjestämislakia laadittaessa rajattava tiukasti ja selkeästi koskemaan lähinnä ennalta ehkäiseviä sosiaalipalveluita kuten esimerkiksi vanhusten kotiapua ja lastensuojelun perhetukea.

- Jos yksittäiset kunnat saavat järjestää erilaisia perustason terveydenhoitopalveluita, koko järjestelmästä tulee pirstaleinen ja sekava, eikä potilaiden hoitoketjuja saada sujuviksi. Apua on saatava aina ja helposti, mielellään yhdeltä ja samalta luukulta. Potilaiden pallottelun tulee loppua, Juurikkala korostaa.

- Asiantuntijoita tulee kuunnella. Emme voi hyväksyä sellaista uudistusta, joka heikentää palvelujen nykytilaa, Juurikkala sanoo.

 

Jaa sivu: