Lisää demokratiaa, enemmän avoimuutta

Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi Euroopan unionin peruskorjausohjelman

Vihreät haluaa Euroopan unionin, joka pitää huolta ihmisistä ja ympäristöstä. Vihreä EU on avoin ja demokraattinen.

Peruskorjausohjelma hahmottelee unionin, jossa jokainen kansalainen voi vaikuttaa unionin toimintaan äänestämällä. Se edistää päätöksillään sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Ulkopolitiikassa EU:lla on yhtenäinen ääni, ja se edistää ihmisoikeuksia ja demokratiaa maailmanlaajuisesti.

- Haluamme vahvistaa etenkin Euroopan parlamenttia, joka on kansalaisten suorilla vaaleilla valitsema. Haluaisin nostaa ohjelmasta erityisesti esiin myös päätöksenteon avoimuuden ja eurooppalaisen kansalaisaloitteen vahvistamisen. Demokratia ja avoimuus ovat edellytyksiä yhteistyön syventymiselle, sanoo kehitysministeri Heidi Hautala, joka on toiminut pitkään europarlamentaarikkona.

Euroopan parlamentille tulee antaa lainsäädännöllinen aloiteoikeus ja tehdä siitä tasavertainen lainsäätäjä ministerineuvoston rinnalle. Parlamentti myös nimittäisi jatkossa komission kuultuaan jäsenmaita.

- Myös jäsenmaiden kansallisilla parlamenteilla tulee olla vahva rooli. Meillä Suomessa on tähän käytössä hyvä malli, jossa suuri valiokunta on mukana EU-päätöksenteossa. Demokratian kannalta on tärkeää, että EU-politiikkaa valvotaan jäsenmaissa parlamentaarisesti, Hautala sanoo.

Vihreille on tärkeää, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia. Ylikansallista päätöksentekoa kuitenkin tarvitaan kysymyksissä, jotka koskevat koko maanosaa ja maailmaa.

- Esimerkiksi yritys-, energia- ja ympäristöveroista sekä ilmastopolitiikasta ja energiamarkkinoista päätettäessä ei kannata vaatia jäsenmaiden yksimielisyyttä, vaan päätöksiä pitää voida tehdä määräenemmistöllä. Vain siten voimme nykyistä paremmin esimerkiksi torjua ilmastonmuutosta ja puuttua verokilpailuun, sanoo Vihreiden Eurooppa-työryhmän jäsen Laura Nordström.

- On syytä sanoa ääneen, että nykymallinen Euroopan unioni ei ole kaikilta osin paras mahdollinen. Tällä peruskorjausohjelmalla me haluamme vastata siihen, miten unionista tehtäisiin aiempaa parempi. Vihreät haluaa vahvan EU:n, jossa päätöksenteko perustuu kansalaisten demokraattiseen edustukseen sekä jäsenmaissa että unionin tasolla, Nordström sanoo.

Euroopan unionin peruskorjausohjelma ei ole Vihreiden eurovaaliohjelma. Puolue päättää eurovaaliteemoista erikseen syksyllä.

 

Peruskorjausohjelma kokonaisuudessaan: www | pdf | doc

 

Jaa sivu: