Ville Niinistö puoluekokouspuheessa: Hallituksen on pystyttävä yhdessä parempaan

Kestävää tulevaisuutta rakennetaan huolehtimalla ympäristöstä ja työpaikoista sekä kuuntelemalla niitä, joiden ääni ei tahdo kuulua, Niinistö sanoi.

Vihreiden puoluekokous valitsi lauantaina Dipolissa Espoossa yksimielisesti Ville Niinistön jatkokaudelle Vihreiden johtoon. Niinistö summasi puoluekokouspuheessaan kahta hallitusvuotta todeten, että Vihreät on hallituksen alkutaipaleella saavuttanut suurimman osan niistä tavoitteista, joita puolue asetti hallitusneuvotteluihin.

- Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Kahden vuoden aikana on tapahtunut paljon ympärillämme. Hallituksen on pystyttävä yhdessä parempaan, Niinistö sanoi.

- Hyviä päätöksiä saadaan aikaan, kun niitä tehdään avoimesti ja keskustellen. Päätöksenteossa on tärkeää kuunnella asiantuntijoita, käydä julkista keskustelua ja tehdä päätökset parhaan tutkimustiedon pohjalta. Tässä hallituksella on vielä paljon petraamisen varaa.

Niinistö varoitti puheessaan, että Suomella ei ole varaa jäädä jälkeen vihreän talouden kehityksestä. Käynnissä on mittava kansainvälinen talouden murros, jossa siirrytään ”ruskeasta” teollisuudesta ja taloudesta ”vihreään”.

- Maailmalla leviää käsitys, että EU itse asiassa uhkaa jäädä jälkeen ympäristöteknologian kehittämisessä. Se olisi tuhoisaa Euroopan taloudelle. Erikoista on, että Elinkeinoelämän Keskusliitto puhuu Suomessa täysin päinvastaisella äänellä. Siinä missä teollisuus Yhdysvalloissa ja Saksassa aukoo uusia polkuja tuotteilleen, Suomen teollisuuden lobbarit haluavat pitää kynsin hampain kiinni vanhasta, Niinistö sanoi.

- Todellinen menestys syntyy siitä, että samalla, kun luomme edellytyksiä uusille vihreän teknologian yrityksille, luomme samalla myös vanhoille teollisuusyrityksille mahdollisuuksia muuttua vihreiksi menestyjiksi. Ympäristösääntely on Suomen teollisuuden paras ystävä. Missä vaiheessa EK lopettaa lobbauksensa, jolla se pyrkii estämään maailman ympäristöongelmien ratkaisun ja uusien työpaikkojen luomisen Suomeen? Missä vaiheessa muut hallituspuolueet ja oppositio uskaltavat tulla EK:n selän takaa tukemaan elinkeinoelämän uudistumista?

Niinistö visioi puheessaan Suomelle kestävää tulevaisuutta niin, että vuonna 2030 emme enää käytä kivihiiltä ja turvetta, vaan puhtaampia ja hajautettuja energiantuotantomuotoja. Suomalaisten kodit on rakennettu nykyistä energiatehokkaammiksi, ja yhä useampi suomalainen tuottaa osan energiastaan itse ja jopa myy sitä sähköverkkoon. Joka toisessa taloudessa ajetaan sähköautolla tai vastaavalla ilmastoystävällisellä kulkuneuvolla, ja yhä useampi suomalainen kulkee työmatkansa junalla tai ratikalla.

Niinistö nosti puheessaan esiin huolen siitä, että suomalainen sosiaaliturva, palvelut ja turvaverkot ovat arjessa yhä valikoivampia. He, jotka tarvitsevat eniten apua, jäävät usein ulkopuolelle, eikä heidän äänensä kuulu.

- Vihreillä on tehtävä tämän korjaamisessa. Me olemme puolue, jonka tavoitteena on antaa ääni hiljaisille ja näkymättömille. Tuleville sukupolville, Itämeren uhanalaiselle lohelle ja yhteiskuntamme heikompiosaisille, Niinistö sanoi.

- Miksi emme suunnittelisi terveyspalveluja niin, että ne vastaavat heikoimpien tarpeisiin? Se on kaikkien etu. Miksi emme suunnittele kaupunkejamme niin, että pop-up-ravintolat, harrastusmahdollisuudet tai vaikka vanhusten palvelukotien ja päiväkotien yhteiset pihat tuovat niin yritteliäisyyttä, työtä kuin yhteisöllisyyttä arkeemme?

Vihreät on hallituksessa vahvistanut perusturvaa, paikannut sosiaaliturvan aukkoja, ehkäissyt nuorisotyöttömyyttä, vahvistanut oppilashuoltoa ja kehittänyt heikoimmassa asemassa olevien sosiaali- ja terveyspalveluja.

- Tätä työtä me jatkamme entistä ponnekkaammin. Meidän on kuunneltava niitä, joiden ääni ei kanna, ja nostettava omaa ääntämme heidän puolestaan, Niinistö sanoi.

 

Ville Niinistön puhe kokonaisuudessaan

Jaa sivu: