Niinistö ja Hassi: Arktisen alueen käyttö tarvitsee pelisäännöt

Hallitus valmistelee parhaillaan Arktista strategiaa, jossa Suomelle etsitään alueen luonnonvarojen hyödyntämisestä liiketoimintamahdollisuuksia. Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö ja EU-parlamentaarikko Satu Hassi totesivat perjantaina tiedotustilaisuudessa, että arktisten alueiden luonnonvarojen käytölle pitää asettaa selvät rajat.

Vihreät korostaa, että arktinen alue ja siellä toimimisen riskit on tunnettava kunnolla ennen kuin voimme tehdä päätöksiä siitä, miten alueella voi toimia.

- Arktinen alue tarjoaa suomalaisille yrityksille paljon mahdollisuuksia esimerkiksi kulkuyhteyksiin liittyen, matkailussa, puhtaan teknologian alalla ja ympäristötutkimuksessa. Arktiselle alueelle ei kuitenkaan voi rynnätä pelkkä taloudellinen etu mielessä. Luonnonsuojelualueiden verkostoa pitää vahvistaa ja laajentaa niitä merialueille, Ville Niinistö sanoi.

- Arktisen ympäristön suojelusta pitää saada aikaan ansainvälinen sopimus ennen kuin uusiin öljyn ja kaasun porauksiin ryhdytään, toisin sanoen alueen luonnonvarojen hyödyntämiselle tulee asettaa moratorio kunnes suojelusopimus on tehty, Hassi sanoi.

Ilmastonmuutoksen hillinnällä, luonnonsuojelualueiden sopimisella ja öljyntorjuntayhteistyöllä on jo kiire arktisilla alueilla.

- Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi teollisuusmaiden pitää vähentää päästöjään nopeammin kuin tähän mennessä on kyetty sopimaan. EU-maiden pitää vähentää päästöjään vuoteen 2030 mennessä 40-60 prosenttia. Vain siten saavutamme ilmastotieteen asettamat tavoitteet, Niinistö kertoi.

- Arktisen alueen luonnon kannalta tärkeintä on nopeasti rajoittaa noen ja mustan hiilen päästöjä, jotka nopeuttavat jään sulamista. Tällaisesta toimintasuunnitelmasta neuvotellaan parhaillaan mm. Arktisessa neuvostossa, Niinistö sanoi.

- Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät arktisella alueella nopeammin kuin muualla. Lisäksi muutokset arktisella alueella vaikuttavat maapallon laajuisesti, Satu Hassi sanoi.

Öljynporaukselle ja laivojen turvatasolle tarvitaan paljon tiukemmat standardit arktisella alueella kuin lämpimämmillä merillä, koska onnettomuuksien seuraukset olisivat niin paljon pahemmat. Arktinen neuvosto on sopinut yhteistyöstä öljyvahinkojen torjunnassa, mutta siivoussopimusta tärkeämpää olisi sopia öljyvahinkojen ehkäisystä ja ennakoinnista.

Niinistö pohti myös mahdollisia ratayhteyksiä Suomesta Jäämerelle.

- Ne ovat kalliita hankkeita, ja meidän on tarkkaan harkittava, mikä vaihtoehdoista olisi parhaiten toteutettavissa taloudellisesti. Jos tavaraliikenne joka tapauksessa lisääntyy, on ympäristölle parempi, että tavara liikkuu raiteilla kuin pyörillä, Niinistö sanoi.

Jaa sivu: