Vihreät rakenneuudistuksista: Sosiaaliturvan uudistamisella lisää työtä ja osallisuutta

Vihreät pitää tärkeänä, että hallitus tekee tänä syksynä rakenteellisia uudistuksia, jotka poistavat kestävyysvajetta. Vihreä hallitusryhmä keskusteli syksyn haasteista kesäkokouksessaan Tammisaaressa.

- Tärkeintä on ratkaista Suomen hyvinvointiyhteiskunnan pitkän aikavälin talouden turvaaminen. "Rakenteelliset uudistukset" eivät saa olla nimihirviö, jonka nimissä heikennetään hyvinvointiyhteiskuntaa. Päin vastoin, niiden tavoitteena on uudistaa sitä työntekoa ja ihmisten osallisuutta lisäävään suuntaan, sanoo Vihreiden puheenjohtaja, ympäristöministeri Ville Niinistö.

Suomen julkinen talous kestää lyhyen aikavälin budjettialijäämän. Voimakas leikkauspolitiikka vain syventäisi taantumaa ja lisäisi työttömyyttä. Talouden pitkän aikavälin heikkoja näkymiä emme kuitenkaan kestä. Tämän haasteen ratkaisu edellyttää sekä elinkeinoelämän uudistumista että rakenteellisia uudistuksia.

Nyt on parhaimmillaan tilaisuus rakentaa uutta, modernia Suomea. Ensinnäkin tarvitaan elinkeinoelämän uudistumista, jotta ratkaisemme viennin voimakkaan heikentymisen tuoman vajeen valtion tuloihin. Toiseksi on tärkeää, että voimme tarjota suomalaisille hyvät palvelut ja riittävän perusturvan myös väestön ikääntyessä.

- Toivon, että neuvottelupöydällä on mahdollisimman laaja kirjo asioita. Meillä on valmiutta ja halua parantaa tuottavuutta, pidentää työuria ja helpottaa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista. Liian usein työttömän ei kannata ottaa vastaan työtä. Erityisen usein näin on yksihuoltajaperheiden kohdalla. Heillä kannustinloukut voivat viedä lähes koko työansiot mukanaan, Niinistö sanoo.

- Sosiaaliturvamme suurin ongelma on se, että sitä on vaikea yhdistää työntekoon, eli se syrjäyttää ihmisiä työelämästä. Jos työtön vapautetaan byrokratian kontrollista, ja työn teko on aina kannattavaa, työn määrä lisääntyy. Myös mikroyrittäjien sosiaaliturvaa on parannettava, Niinistö sanoo.

Työttömän verokortin käyttöönotto on selvitettävänä, ja Vihreät toivoo siitä esityksiä riiheen. Työttömän verokortin idea on, että satunnainen keikkatyö ei viivästyttäisi korvauksia ja jättäisi keikkatyöntekijää viikoiksi vaille tuloja. Lisäksi niin sanottujen suojaosien käyttöönotto työttömyysturvassa, toimeentulotuessa tai asumistuessa tulisi liittää rakennetoimiin.

- Suojaosilla tähdätään siihen, että työtön voisi tehdä työtä muutaman sadan euron edestä ilman että se pienentää tukia. Tämä tekisi työn vastaanottamisesta kannattavampaa, Niinistö sanoo.

Niinistö korosti, että elinkeinoelämää tulee uudistaa kohdistamalla elvytystä vihreään talouteen, tietoyhteiskunnan uusiin digitalisaatiota toteuttaviin ratkaisuihin ja niistä tuleviin työpaikkoihin.

Osana rakenne- ja elvytyskeskustelua vastaan tulee myös kysymys valtion omaisuuden myynnistä. Kehitys- ja omistajaohjausministeri Heidi Hautala toteaa, että valtion omistusten myyntiin ei pidä ryhtyä käyttökulujen kattamiseksi. Valtion tulee myydä omistuksiaan ensisijaisesti silloin, kun siten voidaan antaa yhtiölle paremmat mahdollisuudet kasvaa ja luoda uusia työpaikkoja.

- Me suomalaiset kohtaamme nyt sen kauan enteillyn globalisaation mitä konkreettisimmin, kun perinteiset työllistäjäalat ovat maailmanmarkkinoiden murroksessa. Tätä kehitystä Eurooppa ei juuri voi jarrutella, vaan kaikki voimat on keskitettävä alojen uusiutumiseen sekä uusien alojen ja yhtiöiden kasvuun ja suomalaisten osaamisen kehittämiseen niitä varten, Hautala sanoo.

 

Jaa sivu: