Vihreä eduskuntaryhmä: Työn ja sosiaaliturvan yhdistämistä tulee jatkaa

Vihreä eduskuntaryhmä julkaisi tänään seuraavat askeleet asumistuen, toimeentulotuen ja työkyvyttömyyseläkkeen uudistamiseksi siten, että työnteon yhdistäminen niihin olisi entistä helpompaa.

Vihreät iloitsevat siitä, että hallitus on päättänyt jo monista uudistuksista, jotka helpottavat sosiaalitukia saavien työntekoa. Nykyisin tukien ja palkan yhdistäminen on hyvin vaikeaa monimutkaisen byrokratian takia.

- Olemme saaneet työttömyyskorvauksiin 300 euron suojaosan, eli työtön saa ansaita 300 euroa kuussa ilman, että työttömyyskorvaus laskee. Nyt on tärkeää, että asumistuki uudistetaan linjassa näiden kanssa kannustavaksi kokonaisuudeksi, sanoo Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Outi Alanko-Kahiluoto.

Vihreät esittävät, että asumistuen jo sovittuun suojaosaan ei tulisi aikarajaa.

- Aikaraja luo tekee tuesta hankalasti hallinnoitavan. Pieniä ansiotuloja tulee voida yhdistää asumistukeen pysyvästi, ei vain kuuden kuukauden ajan, sanoo Alanko-Kahiluoto.

Vihreät pitävät keväällä 2014 eduskuntaan tulevaa asumistukilain rakenteellista uudistusta tärkeänä. Se yksinkertaistaa järjestelmää. Ongelmaksi jää kuitenkin, että asumistuki ei vastaa tasoltaan suurten kaupunkien nousseita vuokria. Siksi asumistuen enimmäisvuokria tulisikin nostaa suurissa kaupungeissa. Tämä nostaisi asumistukimenoja, mutta vähentäisi toimeentulotukimenoja.

Yksi sosiaalitukien väliinputoajaryhmä ovat yrittäjät. Vihreät esittävätkin parannusta yrittäjien asumistukeen.

Vihreät esittävät lisäksi toimeentulotukeen uudistuksia, jotka kannustaisivat pieten ansioiden hankkimiseen. Toimeentulotuen etuoikeutettu tulo tulee tehdä henkilökohtaiseksi ja vakiinnuttaa 150 euroon kaikissa kunnissa.

Yksi suuri työnteon kannustinloukku on vähimmäistyökyvyttömyyseläke, joka leikkautuu nykyään kokonaan pois hieman yli 700 euron kuukausituloilla.

- Suomessa on arvioiden mukaan kymmeniä tuhansia vammaisia ja muita työkyvyttömyyseläkkeen saajia, jotka pystyisivät ja haluaisivat tehdä jonkin verran töitä. Järjestelmä tulee kehittää sellaiseksi, että työnteon ja eläkkeen yhdistäminen on mahdollista, toteaa Alanko-Kahiluoto.

Vihreät esittävät, että ilman vammaisille luotaisiin malli, jossa he saisivat pysyvää tukea, joka ei leikkautuisi pois. Muille työkyvyttömyyseläkkeellä oleville esitetään tulorajojen nostoa.

Jaa sivu: