Vihreä eduskuntaryhmä vuoden 2007 talousarviosta

Sumuvuori Johanna, pieni Päätöksenteon oltava sellaista ettei sitä tarvitse tulevien sukupolvien edessä hävetä. Vihreän eduskuntaryhmän puheenvuorossa kansanedustaja Johanna Sumuvuori toi esiin, että hallitukselta puuttuu kyky reagoida suuriin, mutta hitaasti eteneviin muutoksiin ajoissa ja riittävän voimakkaasti:

- Vihreiden mielestä poliittisen päätöksenteon tulisi aina perustua siihen, ettei tehtyjä ratkaisuja tarvitsisi hävetä tulevien sukupolvien edessä. Katsomme, että hallitus on epäonnistunut niin tehokkaassa ilmastonmuutoksen torjumisessa kuin eriarvoisuuskehityksen hillitsemisessäkin.

Vihreä eduskuntaryhmä haluaa pitää kiinni universaalista hyvinvointivaltiosta, joka turvaa myös pienituloisten ja huono-osaisten aseman. Vihreät ei halua veropolitiikkaa, joka suosii suurituloisia, eivätkä Vihreät halua veronalennuksia palveluiden kustannuksella.

- Samalla kun maassamme on noin puoli miljoonaa köyhää, menee osalla väestöstä taloudellisesti paremmin kuin koskaan. Nämä ihmiset ovat hallituksen erityisessä suojeluksessa: valtaosan taloutemme liikkumavarasta hallitus on käyttänyt tulonsiirtojen sijasta hyvätuloisten veronkevennyksiin, Sumuvuori sanoi.

Sumuvuoren mielestä Suomessa hallituksen ilmastopolitiikka on ollut johdonmukaisesti yhtä huonoa kuin sen viime vuoden lopulla julkaisema energia- ja ilmastostrategia antoi odottaa:

- Sen sijaan että hallitus olisi panostanut kunnianhimoisesti uusiutuvien energiamuotojen ja energiansäästön tukemiseen, se on puolittanut teollisuuden sähköveron, lakkauttanut kerros- ja rivitalojen energia-avustuksia, antanut rajun tukipaketin turpeelle sekä tiukentanut uusiutuvien energiamuotojen investointituen ehtoja.

- Hallituksen soisi ymmärtävän, että ilmastonmuutokseen varautumiseen tarvittavat kustannukset ovat murto osa niistä kustannuksista, joita syntyisi jos osakin ilmastonmuutoksen ennustetuista riskeistä kävisi toteen.

Vihreän eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoro lyhentämättönä budjetin palautekeskustelussa osoitteessa:
www.vihreat.fi/fi/node/857

Jaa sivu: