Oras Tynkkysen ryhmäpuheenvuoro kuntapolitiikasta

Arvoisa puhemies,

Tässä salissa keskitytään usein siihen, mistä olemme eri mieltä. Välillä kannattaa pysähtyä pohtimaan sitä, mistä olemme samaa mieltä.

Käytännössä kaikki puolueet tunnustavat kuntauudistuksen tarpeen. Kaikki näyttävät myöntävän, että monissa palveluissa vastuu kannattaa ottaa nykyisiä kuntia leveämmille harteille.

Ilmeisesti kaikki pitävät tärkeänä myös sitä, että kuntalaiset pääsevät päättämään oman alueensa asioista. Ja taatusti kaikki jakavat sen käsityksen, että vapaaehtoisesti syntyy kestävämpää jälkeä kuin pakottamalla.

Mitä voisimme näistä aineksista saada yhdessä kasaan? Selvityshenkilö Rauno Saari on tarjonnut kaupunkiseuduille yhden lupaavan ratkaisun.

Eurooppalaiseksi kaupungiksi kutsutussa mallissa toisen asteen koulutuksen ja joukkoliikenteen kaltaiset seudulliset asiat päätetään vaaleilla valitussa seudullisessa valtuustossa. Paikallisista asioista kuten lähipalveluista päättävät nykyiset kunnat, joita esityksessä kutsutaan palvelukunniksi. Esimerkiksi Tampereen seudulla keskuskaupunki on niin suuri, että se jaettaisiin kuuteen palvelukuntaan.

Verotulot on mahdollista jyvittää eri tavoin. Luontevaa voisi olla, että seutukaupunki kerää verot ja tilittää niitä sovitun kaavan mukaan palvelukunnille paikallisten tehtävien hoitamista varten.

Eurooppalainen kaupunki muistuttaa pääkaupunkiseudun metropolimallia. Täälläkin vaaleilla valittavalle metropolille tulee antaa veronkanto-oikeus ja todellista valtaa seudun yhteisissä asioissa.

Eurooppalainen kaupunki ratkaisee monilla kaupunkiseuduilla ne nykyisen kuntarakenteen ongelmat, joihin hallitus kuntauudistuksella pyrkii puuttumaan. Onkin rohkaisevaa, että kuntaministeri Virkkunen on vilkutellut mallille vihreää valoa.

Kaupunkiseudun kuntien pitää nyt hyväksyä, että vastentahtoinen ja valikoiva yhteistyö ei enää riitä. Merkittävä osa vallasta - ja verovaroista - kannattaa siirtää seudulliselle tasolle.

Valtion taas pitää säätää eurooppalaisen kaupungin mahdollistavat lait. Kaikille seuduille malli ei sovi, ja monilla alueilla myös kuntaliitokset ovat edelleen järkeviä.

 

Arvoisa puhemies,

Viime aikojen tapahtumat maailmalla muistuttavat siitä, että kansanvalta on kamppailemisen arvoista. Me Suomessa voimme olla ylpeitä edistysaskelista demokratian syventämiseksi. Olemme antaneet ihmisten vaikuttaa politiikan asialistaan kansalaisaloitteella, parantaneet vaalien suhteellisuutta ja lisänneet vaalirahoituksen läpinäkyvyyttä.

Kuntauudistus tarjoaa erinomaisen tilaisuuden syventää kansanvaltaa edelleen. Jokainen kunta pitää velvoittaa järjestämään toimiva lähidemokratia.

Lähidemokratian voi toteuttaa eri tavoin. Se, mikä toimii Pöytyällä tai Kihniössä, ei välttämättä ole paras ratkaisu Turussa tai Tampereella - ja päinvastoin.

Yksi lupaavista malleista on mm. länsinaapuristamme tuttu kunnanosademokratia. Meillä Suomessakin Rovaniemellä kaupunginosavaltuustot laajennetaan hyvien kokemusten perusteella koko kaupunkiin. Kunnanosavaltuusto pitää voida valita suorilla vaaleilla.

Viime kunnallisvaalien alla kaikki puolueet olivat herttaisen yksimielisiä siitä, että kuntapäättäjien sidonnaisuudet pitää julkistaa. Vaikka edellisistä vaaleista ja seuraaviin vaaleihin on jonkin verran aikaa, tätä lupausta kansalaisille ei saa unohtaa.

 

Arvoisa puhemies,

Kuntauudistuksen arvostelijat ovat oikeassa siinä, että vielä merkittävämpi on sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteiden uudistus. Siinä ei ole varaa epäonnistua - ei kansalaisten hyvinvoinnin eikä julkisen talouden kestävyysvajeen takia.

Kolmella suhteellisen pienellä viilauksella voimme vielä saada aivan kelvollisen tuloksen.

Ensinnäkin sote-alueiden sisäiset poikkeamat perustason palvelujen järjestämisessä kannattaa punnita kriittisesti. Mitä vähemmän pikkuriikkisiä perustason alueita laajempien sote-alueiden sisälle jää, sitä paremmin perus- ja erikoistason terveydenhoito saadaan nivottua yhteen.

Toiseksi erityisen vaativaa hoitoa ei kannata suotta jakaa hallinnollisesti viiteen eri lohkoon. Toimivampaa ja tehokkaampaa on tehdä työnjako valtakunnallisesti.

Kolmanneksi päätöksentekoon pitää hakea perustuslain kestävä malli. Yksi vaihtoehto on valita sote-alueiden päättävät elimet vaaleilla.

 

Arvoisa puhemies,

Eilen oppositiojohtajat keskustelivat hallituksen kanssa Suomen talouden turvaamisesta. Tänään meillä on hyvä tilaisuus hakea yhteisymmärrystä yhdestä taloutemme kannalta ratkaisevasta alueesta, kuntien menestyksen turvaamisesta.

 

Jaa sivu: