Niinistö valtuuskuntapuheessa: Suomen tavoitteeksi tuottaa vähintään puolet energiasta uusiutuvilla

Vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö ehdottaa, että Suomi ottaa tavoitteeksi tuottaa vähintään puolet energiasta uusiutuvilla energianlähteillä vuoteen 2030 mennessä. Niinistö sanoi puheessaan puoluevaltuuskunnalle Porissa, että tavoite on kunnianhimoinen mutta realistisesti tavoitettavissa

- Kaikki toivovat cleantechistä Suomelle tulevaisuuden menestystarinaa. Kaikki ovat myös yhtä mieltä siitä, että kansainvälinen menestys edellyttää toimivia kotimarkkinoita. Uusiutuvan energian kunnianhimoinen tavoite auttaa kotimarkkinoiden luomisessa. Ruotsikin tavoittelee 50 prosentin uusiutuvien osuutta, mutta kymmenen vuotta nopeammin, Niinistö sanoi.

Uusiutuvien käyttöä voitaisiin edistää korjaamalla päästökauppa, rukkaamalla tukia ja veroja, raivaamalla hallinnollisia esteitä sekä siirtymällä nettolaskutukseen, jossa sähkön pientuottaja voi myydä ylimääräisen sähkön jakeluverkkoon.

- Tuulivoimassa on päästy Suomessa vihdoin hyvään vauhtiin. Kapasiteetti kasvoi viime vuonna 56 prosenttia. Aurinko puolestaan on energianlähde, jonka potentiaali on meillä lähestulkoon käyttämättä. Syöttötariffilla on saatu hyviä tuloksia tuulivoiman lisäämisessä. Nyt on aurinkovoiman vuoro. Sille hyvä edistämiskeino olisi nettolaskutus, Niinistö ehdotti.

Viime vuonna uusiutuvien osuus energian kokonaiskulutuksesta oli noin 30 prosenttia. Edellisessä ilmasto- ja energiastrategiassa Suomen vuoden 2020 uusiutuvatavoitteeksi asetettiin 38 prosenttia, ja tämä tavoite näyttäisi toteutuvan.

- Suomi ostaa tällä hetkellä energiaa ulkomailta 8,5 miljardilla eurolla, mikä on samaa suuruusluokkaa kuin paljon puhuttu kestävyysvaje. Osa tästä rahasta kannattaisi suunnata Suomeen uusiutuvan energian tuottamiseen. Se loisi työtä ja kasvua Suomeen ja suomalaisille sen sijaan että rahat valuvat ulkomaille, Niinistö sanoi.

Kevään kehysriihessä tehdään merkittäviä päätöksiä Suomen tulevaisuudelle.

- Vihreät pitää järkevänä ajatusta siitä, että sopeutusta jaksotettaisiin pidemmälle aikavälille. Olisi mahdotonta ajatella, että koko edessä oleva sopeutusurakka tehtäisiin yhden vuoden aikana. Orastavalle kasvulle on annettava mahdollisuus, Niinistö sanoi.

- Samalla on tietysti huolehdittava siitä, että emme syö etukäteen tulevien sukupolvien kakkua. Meidän on löydettävä yhteinen sävel siihen, miten ja millä aikataululla velanotto saadaan hallintaan. On aika ymmärtää myös energiapolitiikan merkitys koko julkiselle taloudelle. Vaihtotaseen parantaminen ja energia-alan työpaikat kääntäisivät Suomen yksityistä sektoria kasvuun, Niinistö korosti.

Jaa sivu: