Vihreiden puoluehallitus: Ilmasto- ja energiaministeri seuraavaan hallitukseen

Cronberg Tarja 2, pieniIlman ilmastoa ei ole talouttakaan. Vihreiden puoluehallituksen mielestä ilmastonmuutoksen torjuminen on seuraavan hallituskauden tärkeimpiä tehtäviä. Vihreät esittävät, että seuraavassa hallituksessa olisi ilmasto- ja energiaministeri, jolla olisi Vihreiden mallin mukaan johdettavanaan ministerivaliokunta. Ministerivaliokunnan tehtävänä olisi torjua ilmastonmuutosta yhteistyössä ympäristöministerin, liikenneministerin, aluekehitysministerin, ulkomaankauppaministerin, kauppa- ja teollisuusministerin ja valtiovarainministerin kanssa. Äskettäin Ison-Britannian hallituksen julkaisemassa, ns. Sternin raportissa osoitetaan, että maat voivat menettää jopa 20 prosenttia bruttokansantuotteestaan jos ilmastonmuutoksen torjumisessa ei onnistuta.

- Vihreät lähtevät ajattelussaan siitä, että vakaata taloutta ja talouspolitiikkaa ei voida harjoittaa ellei ole olemassa vakaata ilmastoa. Ilmastonmuutoksen torjunnan on oltava hallitusohjelman otsikossa, ensimmäisessä lauseessa ja sen on kuljettava läpäisyperiaatteella mukana kaikessa hallituksen työssä. Siksi ilmasto- ja energiaministerin olisi kyettävä tekemään poikkeuksellisen paljon poikkihallinnollista yhteistyötä ja saamaan päätöksentekoa aikaan ilman että eri ministeriöiden väliset sektorirajat sitä haittaavat, sanoo Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg.

Esimerkiksi Kioton päästökaupan toteuttaminen, öljyriippuvuudesta irtaantuminen, yhdyskuntasuunnittelu ja suomalaisen energiapolitiikan suuntaviivat ovat niitä toimialoja, joilla vaikutetaan ilmastonsuojeluun. Nyt ne ovat eri ministeriöiden - kuten ympäristöministeriön ja kauppa- ja teollisuusministeriön hallussa. Ilmastonmuutoksen torjunta on vieläkin sivuasia ja se ei nouse päätavoitteeksi ellei se saa omaa ministerisalkkua.

Vihreät haluavat olla mukana seuraavalla hallituskaudella muuttamassa niin teollisuuden kuin kotitalouksienkin vaatimaa energiatuotantoa vähemmän saastuttaviksi. Tulevaisuuden työpaikat syntyvät ilmastonsuojeluun ja myös sellaiseen teollisuuteen, jossa halutaan kehittää ekotehokkaita prosesseja. Niin vähemmän energiaa kuluttava teollisuus kuin kotitaloudetkin säästävät rahaa ja ovat kilpailukykyisempiä kallistuvan energian maailmassa.

- Energia- ja ilmastoministeri olisi siksikin tärkeä, että energiantuotannosta on tullut maailman tärkein ala, jolla on valtavat kasvumahdollisuudet. Maailman päästöjen puolittaminen synnyttää väistämättä uusia työpaikkoja ja Suomen on huolehdittava, että saamme oman siivun tällä alalla maailmanmarkkinoista, Cronberg sanoo.

Jaa sivu: