< takaisin sinkkusivulle

Vihreät sitoutuvat yksilöperusteisen sosiaaliturvan periaatteeseen. Siksi olemme voimakkaasti ajaneet puolison tuloihin sidottujen tarveharkintojen poistamista, emmekä kannata keski-eurooppalaista kahden aikuisen, mutta yhden palkansaajan perhemallia suosivaa perheverotusta.

Vihreiden ajama perustulo on sosiaaliturvan perustana malli, joka on tasapuolinen siitä riippumatta, elääkö parisuhteessa vai ei. On hyvä muistaa, että pakolliset menot ovat usein sinkuille parisuhteessa eläviä suurempia, kun kuluja ei voi jakaa ellei asu kommuunissa. Monet menot ovat väistämättä talous-, eivät henkilökohtaisia. On kuitenkin menoja, joista voidaan tehdä talouskohtaisten sijaan henkilökohtaisia, kuten mediamaksu, jolla rahoitetaan Yleisradion toimintaa.

Lainsäädännön on turvattava yksinelävien yhdenvertainen kohtelu. Esimerkiksi verotuksen kotitalousvähennyksessä sinkkuja on kohdeltava samalla tavalla kuin perheellisiäkin – ei ole perusteltua, että parisuhteessa elävät saavat vähennyksen kaksinkertaisena ja sinkut yksinkertaisena, vaikka remontointikustannukset ovat samat molemmille kotitalouksille, ja sinkku joutuu joka tapauksessa kustantamaan remonttinsa yksin.

Yksinhuoltajien köyhyyden kannalta olennaisinta on riittävän perusturvan lisäksi mahdollisuus löytää elämäntilanteeseen sopiva työpaikka. Työelämän pitää todella voittaa kotiolot niin taloudellisesti kuin motivaationkin kannalta, jotta sen vuoksi kannattaa viedä pieni lapsi hoitoon. Hoitopaikan, kaupan, kodin ja työpaikan välisen liikkumisen on oltava helppoa ja halpaa, jotta yhtälö ylipäätään olisi mahdollinen.

  • Perustulo on perheen ja parisuhteen olemassaolosta riippumatta tasa-arvoinen sosiaaliturvan malli.
  • Sinkkuja on kohdeltava erilaisissa maksuissa ja etuuksissa tasapuolisesti parisuhteellisiin verrattuna: tarvitaan henkilökohtainen mediamaksu ja tasapuolinen kotitalousvähennys.
  • Yksinhuoltajien köyhyyttä on torjuttava riittävällä perusturvalla ja työelämän joustoilla.

 

Jaa sivu: