Vision oppaat yhdistystoimijoille tuovat apua vapaaehtoistoiminnan pyörittämiseen ja antavat neuvoja tehokkaaseen kansalaisvaikuttamiseen.

10 askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan

Lari Karreinen, Maria Halonen, Meri Tennilä (toim.)

Hinta: 15 euroa

Kuka kokoaisi kampanjateltan torille? Kuka tekisi yhdistykselle nettisivut? Mistä löytäisi uusia jäseniä? Jos nämä kysymykset ovat tuttuja, niin tämä kirja on sinulle juuri oikeaa lukemista. 10 askelta parempaan vapaaehtoistoimintaan on ensimmäinen suomenkielinen opas vapaaehtoistoiminnan organisoimisesta. Moni yhdistys ja kampanja on kaatunut siihen, että työt ovat kasaantuneet liian harvojen niskaan. Hyvällä suunnittelulla, työnjaolla ja innostamisella jokaiselle halukkaalle löytyy sopiva tehtävä. Opas auttaa yhdistyksiä tehostamaan vapaaehtoistoimintaansa selkeiden ohjeiden avulla askel kerrallaan. Lisäksi kirjassa on teemaa syventäviä artikkeleita ja esimerkkejä erilaisista järjestöistä. Opas tarjoaa vinkkejä ja syventäviä näkökulmia vapaaehtoistoiminnan organisoimiseen kaikille, jotka työskentelevät vapaaehtoisten kanssa erilaisissa aatteellisissa järjestöissä.

Oppaan askeleet:

1.  Vapaaehtoistehtävien paketointi
2.  Aktiivisella jäsenhankinnalla lisää vapaaehtoistoimijoita
3.  Vapaaehtoisten eri motivaatioiden huomiointi
4.  Rekrytoi oikea henkilö oikeaan tehtävään
5.  Vapaaehtoisura järjestössä
6.  Vapaaehtoistoiminta on myös ryhmätoimintaa
7.  Vapaaehtoisten kiittäminen ja palaute
8.  Raportointi luo järjestön muistin
9.  Vapaaehtoisten johtaminen
10. Uskalla innostua ja ajatella suuria

Tilaa kirja ViSiOn sivuilta.

Vihreän yhdistystoimijan opas

Lasse Miettinen ja Olli Raimo

Hinta: 10 euroa

Vihreän yhdistystoimijan opas on suunniteltu avuksi ja tueksi vihreissä yhdistyksissä mukana oleville aktiivisille toimijoille. Kirjasta löytyy apua yhdistyksen jokapäiväisten tehtävien suorittamiseen. Pääpaino on niissä asioissa, jotka ovat yhteisiä yhdistyksille ovatpa ne sitten piiriyhdistyksiä, nuorten ja opiskelijoiden yhdistyksiä, kaupunginosayhdistyksiä, eläkeläisyhdistyksiä tai valtakunnallisia järjestöjä.


Lähtökohtana on tavallinen järjestöaktiivi, joka haluaa työskennellä samansuuntaisesti ajattelevien ihmisten kanssa. Opas auttaa hahmottamaan yhdistystoiminnan perusasiat. Kun ne osaa ja hallitsee on helppoa keskittyä yhdistyksen toiminnan sisältöön ja edistämään vihreää politiikkaa. Hyvin suunniteltu, mielekäs toiminta on parasta mainosta vihreälle aatteelle. Silloin uudet ihmiset tulevat mukaan toimintaan ja haluavat omalla panoksellaan vaikuttaa tulevaisuuteen.

Oppaassa aiheet on jaettu kuuteen lukuun, joissa käsitellään perusasioita käytännön esimerkkien avulla.

 • Perusasiaa yhdistystoiminnasta; säädökset, rekisteröityminen, jäsenyys, yhdistysdemokratia.
 • Hallitus; tehtävät, vastuu, hyvät käytännöt.
 • Yhdistyksen toimihenkilöt; Puheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, varapuheenjohtaja, palkattu työntekijä.
 • Käytännön yhdistystoiminta; Toimintasuunnitelma, talousarvio, toimintakertomus, jäsenluettelo, projektien toteuttaminen.
 • Yhdistyksen perustaminen ja sääntöjen muuttaminen
 • Yhdistyksen talous; Käytännön rahaliikenne, kirjanpito, tilikausi, tilinpäätös, tilintarkastus

Tilaa kirja ViSiOn sivuilta.

Kuinka maailma muutetaan - kansalaisvaikuttajan opas

Ville Ylikahri (toim.)

Hinta: 15 euroa

Maailma muuttuu koska sitä muutetaan. Oleellista on, ketkä maailmaa muuttavat. Onko pallomme kohtalo kuluttajamassojen, kansainvälisten suuryhtiöiden, norsunluutornissa istuvien poliitikkojen - vai meidän jokaisen käsissä? Mitä voi tehdä, kun tuntuu, että äänestäminen ei riitä? Ja miksi kuitenkin äänestäminenkin on tärkeää?

Kansalaisvaikuttajan opas kokoaa yhteen erilaiset vaikuttamisen keinot ja tyylit. Meistä jokainen voi vaikuttaa oman elinympäristönsä ja laajemmin koko maapallon tilaan ja kehitykseen. Kirjan artikkeleissa tuodaan esiin eri näkökulmia aiheeseen. Kokeneet vaikuttajat ja eri alojen asiantuntijat pohtivat puoluetoimintaa, järjestöjen vaikutusvaltaa, suoraa demokratiaa, internetin mahdollisuuksia ja kuluttajana vaikuttamista. Jokaisessa artikkelissa on myös käytännön tietoa ja ohjeita oman vaikuttamistyön avuksi. Tekstin lomassa seikkailevat Kaisa Lekan piirroshahmot muuttamassa maailmaa kirjan oppien mukaan.

Kirjan artikkelit:

 • Opi perusasiat - Aki Asola
 • Ryhdy puolueen uskolliseksi soturiksi - Rosa Meriläinen
 • Liity järjestöön - Ville Ylikahri
 • Tiedosta epädemokraattiset käytännöt - Suvituuli Sihvola
 • Ota media haltuun - Susanna Ahonen
 • Vaikuta verkossa - Elina Sojonen
 • Osoita mielesi - HK Hellsten ja Laura Manninen
 • Äänestä kukkarollasi - Elina Sojonen

Kirja toimii Vihreän Sivistys- ja Opintokeskus Vision koulutusmateriaalina ja sopii jokaiselle vaikuttamistaitojaan kehittävälle - niin yksilöille kuin yhdistyksillekin.

Tilaa kirja Vision sivuilta.


Lisätietoja antaa Vision suunnittelija Taru Anttonen: taru.anttonen(at)visili.fi / 09-6129 1223

Jaa sivu: