Oulun vaalipiirin Vihreiden järjestämä puheenjohtajavaalipaneeli jäi sunnuntaina lyhyeksi siihen kysymysten määrään, jota paikalle saapuneella yleisöllä olisi ollut. Täydessä salissa keskustelua herättivät erityisesti ydinvoima ja tasa-arvokysymykset sekä se, miten Vihreistä tehdään koko maan puolue.

Kansanedustaja Satu Haapasen johtamassa vaalipaneelista kukin ehdokkaista sai myös heille räätälöidyn kysymyksen. Esimerkiksi Outi Alanko-Kahiluodolta kyseltiin konkreettisia keinoja köyhyyden vähentämiseksi - perustuloa lukuunottamatta.

- Kiireellisimpiä toimenpiteitä olisi, että työmarkkinatuen päälle voisi ansaitsi pari sataa euroa ilman, että se leikkautuu. Toinen tavoite olisi, että tarveharkinta poistettaisiin esimerkiksi työmarkkinatuesta tai toimeentulotuesta. Ei ole reilua, että esimerkiksi yksinhuoltajaperheen toimeentulotuki leikkautuu, jos perheen lapsista joku haluaa vaikka tienata kesätöissä rahaa. Olen aina pitänyt siitä, että Vihreät on ajanut toimeentulotuen henkilökohtaisuutta. Olemme lähteneet siitä, että jokaisella on oikeus sosiaaliturvaan.

Ydinvoima-asioissa profiloitunutta Mika Flöjtiä tentattiin ydinvoimaloiden rakennusluvista.

- Uraanivoimasta pitää järjestää kansanäänestys, joka kulminoituu Olkiluoto kolmosen käyttölupaan. Samalla määritellään suhtautuminen Fortumin lupiin sekä jo myönnettyihin periaatelupiin sekä uraanikaivoksiihin ja niihin liittyviin hankkeisiin. Pitää käydä avoin debatti siitä, mikä Suomen pitkän ajan energiastrategia on. Mielestäni ydinvoiasta pitää luopua harkitusti ja tehdä Suomesta uusiutuvan energian yhteiskunta, Flöjt vastasi.

Viime kaudella työministerinä toimineelta Anni Sinnemäeltä kysyttiin puolestaan nuorisotyöttömyydestä.

- Nuorisotyöttömyydessä on jo tapahtunut aika paljon vähennysta, mutta paljon on vielä tehtävää. Olemme onnistuneet siinä, että työttömyysjaksot ovat jääneet vähäisiksi: useimmat ovat löytäneet kolmen kuukauden sisällä joko koulutus- tai työharjoittelupaikan tai työtä. Näkisin, että nuorten työllistämispalveluiden on oltava yksilöllisiä ja korostaa koulutusta. Oulussa tilanne on ollut erityisen hankala, koska kaupunkiin muuttaa paljon nuoria. Siksi esimerkiksi ammatillisen koulutuksen paikkoja tulisi lisätä, Sinnemäki sanoi.

Ville Niinistö sai kysymyksen tasa-arvoasioista.

- Parhaiten tasa-arvoa edistetään parantamalla yksittäisiä asioita. Tämä asia on mulle läheinen ja tärkeä, ja erityisen tärkeänä pidän vanhemmuuden kustannusten jakamista. Vanhempainvapaissa pitäisi siirtyä 6+6+6-malliin. Se takaisi isille oikeuksia perhe-elämässä ja naisille paremman aseman työelämässä.

Yleisön kysymykset koottiin puheenjohtajaehdokkaille kotimatkaläksyksi ja niiden vastaukset lähetetään maanantain aikana oululaisille. Vastaukset voit lukea täältä. Puheenjohtakiertue jatkuu maanantaina Turussa. Sen jälkeen Vihreiden ehdokkaat ovat kilpasillla vielä ainakin Tampereella ja Helsingissä.

TÄTÄKIN KYSYTTIIN

Miten tekisit Vihreistä koko Suomen puolueen?

Mika Flöjt: "Uskon, että vihreää potentiaalia löytyy esimerkiksi erästäjissä, etenkin kalastajissa ja muista luonnossa liikkuvista ihmisistä. Heitä on pohjoisessa paljon. Sitä kautta kaikkiin kuntiin voitaisiin saada vihreitä valtuutettuja. Pitää lähestyä näitä kohderyhmiä ja tulla kohtaamaan rohkeasti syrjäkylille ihmisiä."

Ville Niinistö: "Eduskuntavaalikampanjassa tehtiin ehkä virhe siinä, etteivät Vihreät ymmärtäneet kylliksi ihmisten arkea. Meidän pitää kuunnella niitä asioita, jotka ihmisiä askarruttavat ja miettiä, miten ne ratkotaan. Esiin voitaisiin nostaa sellaisiakin poliittisia teemoja, kuten uudet elinkeinot, vihreät talous ja tietoyhteiskunta, joilla voidaan luoda uusia elinkeinoja. Pohjois-Suomessa Vihreät saadaan toimimaan laajemmin madaltamalla osallistumista, tekemällä avoimempaa politiikkaa ja mahdollistamalla osallistuminen päätöksentekoon myös niin, ettei aina tarvitse matkustaa Helsinkiin. Lisäksi piirijärjestöjen rahoitus on turvattava säästötalkoissa."

Anni Sinnemäki: "Me Vihreät olemme aika yhteinäinen joukko mitä tulee tavoitteisiin, mutta keinot niiden saavuttamiseen ja todellisuus, jossa niitä ajataan, poikkeavat eri puolella Suomea toisistaan hyvin paljon. Koko maan puolueeksi tullaan niin, että esittämämme ratkaisut ovat paikallisesti uskottavia ja toimijat ovat omalla alueellaan vahvoja. Puheenjohtajalta tämä vaatiin läsnäoloa ja kentän kiertämist. Monissa kunnissa Vihreillä on poliittisen kulttuurin murtajan rooli, etenkin jos yhdellä puolueella on siellä pitkään ollut enemmistö. Pitää muistaa myös, ettei Pohjois-Suomi ole pelkkää erämaata, vaan esimerkiksi uusilla ratkaisuilla - kuten julkisen tiedon avaamisella kaikkien käyttöön - voidaan tukea uusien yrityksien syntyä ja elinkeinopolitiikkaa."

Outi Alanko-Kahiluoto: "Jo esitettyjen ratkaisujen lisäksi hyvä keino olisi uuden aluepoliittisen ohjelman kirjoittaminen, mitä Oulun seudun Vihreät ovatkin jo esittäneet. Sen laatimisessa tarvitaan laaja-alaista osaamista kaikkialta Suomesta. Energia- ja tietoyhteiskuntapolitiikan lisäksi voidaan vaikuttaa paljon myös kulttuuri- ja koulutuspolitiikalla. Esimerkiksi Lapin yliopistossa on paljon sellaista tutkimusta, mitä muualla ei tehdä ja sitä tulisi vahvistaa."

Jaa sivu: