Valtuustoaloite 6.4.2009 / Tiina Elo + 34 muuta allekirjoittajaa, Espoo

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme valtuuston työjärjestyksen mukaisena valtuustoaloitteena seuraavaa:

Esitämme, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin, joilla bussiliikenteessä luovutaan palmuöljydieselin käytöstä, ja selvitetään mahdollisuudet käyttää kokonaisympäristö-vaikutuksiltaan fossiilisia polttoaineita parempia liikenteen biopolttoaineita, kuten biojätteistä ja puhdistamolietteistä valmistettua biokaasua tai nestemäisiä biopolttoaineita.

Palmuöljydieselin käyttö pääkaupunkiseudun bussiliikenteessä ei vastaa sosiaalisesti ja ekologisesti kestävän kehityksen tavoitteita. YTV:n tulisi luopua palmuöljypohjaisen dieselin käytöstä, ja siirtyä käyttämään kestävän kehityksen kannalta parempia vaihtoehtoja leikatakseen pääkaupunkiseudun ilmastopäästöjä ilmastostrategian tavoitteiden mukaisesti.

IPCC:n (hallitusten välisen ilmastopaneelin) mukaan maailman kasvihuonekaasupäästöistä viidennes aiheutuu sademetsien hakkuista. Maailmanpankin tutkimuksen mukaan sademetsävyöhykkeen viljelmillä tuotettavan palmuöljyn lisääntyneen käytön vuoksi Indonesia on noussut maailman kolmanneksi suurimmaksi kasvihuonekaasujen päästäjäksi USA:n ja Kiinan jälkeen.

Trooppisten turvepohjaisten sademetsien kaataminen ja kaskeaminen palmuöljyn viljelyä varten aiheuttaa massiiviset kasvihuonekaasupäästöt sekä laajoja ekologisia ja sosiaalisia ongelmia, kuten luonnon monimuotoisuuden dramaattista vähenemistä ja alkuperäiskansojen elinympäristön tuhoutumista. Palmuöljyn käyttö biopolttoaineissa aiheuttaa myös muita seurannaisvaikutuksia, kuten ruokakriisin pahenemista.

Jaa sivu: