Ehdolla puoluesihteeriksi

Olen toiminut Vihreiden puoluesihteerinä vuodesta 2007. Tätä ennen olen hankkinut vahvan ja laajan kokemuksen Vihreästä politiikasta sekä puoluetoiminnasta. Tärkeimpänä näistä Euroopan Vihreiden ensimmäisen yhteisen eurovaalikampanjan kampanjapäällikkönä toimiminen vuonna 2004.

Mitä nyt on tehtävä:

Vihreiden on korjattava ne asiat, jotka ovat pielessä ja vahvistettava niitä, joissa olemme hyviä. Hävisimme eduskuntavaalit. Tappion syyn voi kiteyttää hyvin siihen, että se oli poliittinen. Identiteettimme ei ole riittävän selkeä ja vaaleissa puuttui syy, miksi olisi pitänyt äänestää vihreitä.

Tavoitteenamme tulee olla se, että Suomen poliittiselle kentälle syntyisi kolmas, Vihreä ulottuvuus. Se tarkoittaa sitä, että puolueella tulee olla vahva identiteetti. Samalla meidän pitää onnistua poimimaan parhaat osat sekä oikeiston että vasemmiston politiikasta. Voimme seurata Saksan esimerkkiä. Siellä vihreät ovat uskottavasti onnistuneet yhdistämään ydinasiansa sosiaali- ja elinkeinopoliittisiin päämääriin, joita on aina pidetty vasemmiston ja oikeiston omaisuutena.

Tavoitteiden kirkastamisessa puolueen valmistelussa olevalla periaateohjelma on keskeinen asema. Ohjelman on keskityttävä siihen keitä me olemme ja mitkä ovat keskeiset tavoitteemme. Periaateohjelman on luotava uudelleen kuva vihreistä. Hyvänä esimerkkinä on SDP:n Forssan ohjelma, joka oli 13-kohtainen. Periaateohjelma on tehtävä koko jäsenistön kanssa. On käytettävä jäsenkyselyitä sekä järjestettävä tapahtumia, joissa keskustellaan vihreyden perustasta.

Meidän on opittava kuuntelemaan. Emme voi lähteä siitä, että me olemme oikeassa, ja äänestäjät väärässä. Tämä kuuntelemattomuus ja oikeassa oleminen on syy kuvaamme ylimielisenä joukkona. Meidän on opittava arvostamaan muiden mielipiteitä ja tunnelmia, sillä vain sitä kautta opimme sen mitä ihmiset ajattelevat.

Jäsenistö on otettava mukaan sekä politiikan, että toiminnan suunnitteluun ja tekemiseen. Jäsenistömme on kasvanut huomattavasti vaalien jälkeen. Nyt on tärkeää, että myös uudet jäsenet kokevat olevansa osa Vihreää liikettä. On ryhdyttävä järjestämään uudenlaisia tupailtoja, uusien iltojaja muita kevyitä ja vapaamuotoisempia tapahtumia, joissa jäsenemme pääsevät helposti mukaan toimintaan.

Vaalikampanjoiden osalta on onnistuttava säilyttämään se hyvä henki joilla kunta- euro- ja nyt eduskuntavaalit on tehty. Se missä viimeisissä vaaleissa olemme onnistuneet on aikaisempaa huomattavasti parempi ehdokasasettelu, huomattavasti suuremmat tukiryhmät ja kampanjat sekä innokas ja positiivinen kampanjointi.

Puoluesihteerin tehtävänä on kehittää puoluetta ja sen toimistoa jäsenistöä ja jäsenjärjestöjä yhä paremmin palveleviksi ja tukeviksi kokonaisuuksiksi. Tähän työhön olen sitoutunut, ja haluan sitä jatkaa. Vihreät tarvitsee osaavan motivoijan, innostajan, joka nostaa puolueemme takaisin voittojen tielle. Sellainen olen ja olen valmis työskentelemään Vihreiden eteen seuraavat kaksi vuotta.

Valinta on teidän.

 

Esittävät yhdistykset: Vaasanseudun vihreät ry, Kallion seudun Vihreät ry. , Helsingin Vihreät ry.

 

Katso Panun ehdokasvideo

Jaa sivu: