Parempaa nostetta työelämään Parempaa nostetta työelämään

Parempaa nostetta työelämään -paperi >


Vihreä eduskuntaryhmä kannustaa hallitusta luopumaan uusista leikkauksista ja uudistamaan työmarkkinoita tavalla, joka nostaa ihmisiä työhön.

Suomi ei tarvitse lisää leikkauksia ja toivottomuutta. Tarvitsemme rohkeita uudistuksia, jotka luovat työtä ja turvaa. Tarvitsemme uskoa siihen, että kykenemme kehittämään työmarkkinoita maailman ja työelämän muuttuessa.

Huhtikuun puoliväliriihessä hallitus neuvottelee lisäleikkauksista, jos työllisyys ei ole kehittynyt toivotusti. Näyttää siltä, ettei asetettua 72 prosentin työllisyystavoitetta saavuteta, vaikka talous on kääntynyt maltilliseen kasvuun. Talouspolitiikan arviointineuvoston tuoreen arvion mukaan kilpailukykysopimus, jossa erityisesti julkisen sektorin naisvaltaisten alojen opettajat ja hoitajat pantiin maksamaan vientiyritysten kustannussäästöt, ei sekään ole tuomassa kaivattuja työllisyysvaikutuksia. 

"Osaamisesta ja hyvinvoinnista ei saa ottaa yhtään enempää.

Hallitus on tehnyt koulutukseen ja tutkimukseen jo noin puolen miljardin leikkaukset. Vihreiden mielestä hallituksen jo leikkaamat rahat pitää palauttaa koulutukseen. Se tukee myös työllisyyttä.  Heikommassa asemassa olevien ihmisten tilannetta on vaikeutettu leikkaamalla mm. sosiaali- ja työttömyysturvaa sekä lääkekorvauksia. Heikompiosaisia ei saa laittaa maksamaan hallituksen talous- ja työllisyyspolitiikan epäonnistumisia.

Työllisyyden eteen on mahdollista tehdä paljon. Puoliväliriihi on tälle hallitukselle viimeinen tilaisuus tarttua suomalaisten työmarkkinoiden kipukohtiin: joustamattomuuteen, epätasa-arvoon ja kannustinongelmiin.

Niihin voidaan puuttua edistämällä perustuloa, tuomalla joustoa ja valinnanvapautta perhevapaisiin sekä purkamalla pahimpia kannustinloukkuja. 

"Työn vastaanottamisen tulisi aina olla kannattavaa.
Nyt näin ei ole.

Tulojen noustessa verotus kiristyy, etuudet pienenevät ja päivähoitomaksut nousevat. Tämä synnyttää kannustinloukkuja. 

Uskomme, että ihmiset haluavat tehdä työtä kun se on taloudellisesti kannattavaa. Ihmisten omien elämänvalintojen tukeminen on myös tutkimustiedon valossa viisasta. Sanktioilla ei voi nostaa työllisyyttä, jos työtä ei ole tarjolla. Luomalla turvaa, kannustimia ja mahdollisuuksia ihmisille luomme työmarkkinoille nostetta, joka synnyttää uutta työtä.

5 ehdotusta kannustinloukkujen purkamiseksi

  1. Varhaiskasvatus maksuttomaksi
  2. Työttömyysturva toimivammaksi 
  3. Asumistuki remonttiin
  4. eroon muuttoloukuista
  5. Turvaa yrittäjän alkutaipaleelle

Esimerkkejä maksuttoman osa-aikaisen päivähoidon vaikutuksista erilaisten perheiden käytettävissä oleviin tuloihin ja työllistymisveroasteeseen:

Esimerkkejä maksuttoman osa-aikaisen varhaiskasvatuksen vaikutuksista

Parempaa nostetta työelämään -paperi >

Liite 1: Eduskunnan tietopalvelun laskelmat >

Tiedote aiheesta >

Jaa sivu: