Miksi vihreästi ajattelevalle ihmiselle on tärkeää tietää, miten päätökset Euroopan Unionissa syntyvät?

Siksi, että Euroopan Unionilla on valta päättää monista keskeisistä asioista, jotka koskevat ilmastonmuutoksen torjuntaa, luonnonsuojelua, ihmisoikeuksia, kuluttajakysymyksiä ja monta muuta jokaista suomalaista ja maapallon asukasta koskettavaa asiaa.

Mitä parempia päätöksiä EU:ssa tehdään, sitä paremmaksi maailma muuttuu.

***

Parempi EU on Vihreän Sivistys- ja Opintokeskus ViSiOn tiedotushanke. Sen taustalla on huoli kansalaisten vähäisestä EU-kiinnostuksesta. EU:n päätökset koetaan usein epäoikeudenmukaisina Suomelle eikä päätöksiin johtaneita syitä ja yhteisiä sopimuksia tunneta. Erityisesti tämä tulee esiin ympäristökysymyksissä.

Suomalaisessa mediassa viesti EU:sta välittyy torjuntataisteluna, jossa Suomi pyrkii pitämään kiinni vanhoista toimintatavoistaan. Kaikkien maiden täytyy kuitenkin osallistua ilmastonmuutoksen ja muiden ympäristöongelmien ratkaisemiseen yhdessä, omalla panoksellaan. EU on monin tavoin pyrkinyt löytämään kaikkia jäsenmaita tyydyttäviä ratkaisuja laajoissa koko Eurooppaa ja maapalloa koskevissa kysymyksissä.

Parempi EU -hankkeen tavoitteena on nostaa keskusteluun EU:n merkittävää roolia poliittisena päätöksentekofoorumina ja edelläkävijänä esimerkiksi kansainvälisessä ympäristönsuojelussa ja ihmisoikeuskysymyksissä.

***

Parempi EU -hankkeen rungon muodostavat internetsivut, jotka avataan syksyllä 2008 tähän osoitteeseen: www.parempi.eu. Sivuilla kerrotaan tehdyistä konkreettisista päätöksistä, EU:n päätöksenteosta yleensä ja suomalaisten roolista EU-politiikassa.

Hankkeen yhteydessä järjestetään seminaareja ja koulutustilaisuuksia eri puolilla Suomea. Hanke käynnistyy Helsingissä pe 6.6. pidettävällä "EU:ssa päätetään, Suomessa vaietaan?" -seminaarilla.

***

Kiinnostuitko? Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä ViSiOn koulutussuunnittelija Ville Ylikahriin, ville.ylikahri@visili.fi, 09-6129 1223.

***

Ajankohtaista: seminaari Helsingissä 6. kesäkuuta - lisätietoa.

 

Jaa sivu: