Eurovaalien 2015 ilmastotavoitteet

Ilmastonmuutos pystytään pysäyttämään, jos toimimme yhdessä. Juuri ilmastonmuutoksen kaltaisten ongelmien ratkaisuun tarvitsemme Euroopan unionia ja maiden välistä yhteistyötä.

Vihreät ovat ajaneet Euroopan parlamentissa sitovia ja kunnianhimoisia päästörajoituksia. Parhaillaan neuvotellaan uusista tavoitteista. Vihreiden mielestä päästöjä tulee vähentää 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Euroopan pitää olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Muuten ilmastonmuutos pahenee hallitsemattomasti.

EU:n tulee ajaa maailmanlaajuisissa neuvotteluissa yhteisiä ratkaisuja, joilla lämpeneminen saadaan rajattua +2 asteeseen.

Korjataan EU:n päästökauppa ja lisätään uusiutuvaa energiaa

EU:n päästökauppa on uudistettava, jotta se ohjaisi tehokkaasti päästöjen vähentämiseen. Energiankulutusta on vähennettävä energiatehokkuuden ja säästön avulla 40 prosenttia seuraavien viidentoista vuoden kuluessa.

Uusiutuvan energian tuotantotekniikat kehittyvät hurjaa vauhtia. Monissa Euroopan maissa on tuettu tuuli- ja aurinkovoimaa Suomea enemmän, ja nämä maat ovat nyt edelläkävijöitä. Koko Euroopan tulee nostaa päästöttömän ja kotimaisen uusituvan energian osuutta. Siksi EU-maille on jatkossakin säädettävä sitova kansallinen uusiutuvan energian lisäämisen tavoite, ja vuoteen 2030 mennessä 45 % Euroopan energiasta on tuotettava uusiutuvilla. Edelleen jatkuva julkinen tuki fossiilisille polttoaineille on lopetettava kaikissa maissa. Samalla pystymme lisäämään Euroopan energiaomavaraisuutta.

Ydinvoiman lisärakentaminen on kallista, riskialtista ja turhaa. Siksi Vihreät ei kannata sitä. Kestävä energiantuotanto voidaan toteuttaa ilman ydinvoimaa.

Puolustetaan työpaikkoja, luonnon monimuotoisuutta ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta

Ilmastonsuojelu on myös ihmisten suojelua. Investoinnit vihreään talouteen tuovat työpaikkoja. Cleantech ja uusiutuva energia ovat kasvualoja, joita kannattaa edistää. Vain sosiaalisesti oikeudenmukaisessa Euroopassa voimme siirtyä yhdessä kestävään energiantuotantoon.

Pitää muistaa, että ilmastonmuutos ei ole ainoa ympäristöongelma. Kaiken päätöksenteon tulee perustua ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävään kehitykseen. EU:n tulee olla eturintamassa suojelemassa luonnon monimuotoisuutta, merien kalakantoja sekä puhtaita metsiä ja vesiä. EU:n tukema liikakalastus on lopetettava ja ravinnepäästöt Itämereen saatava kuriin. EU:n maatalouspolitiikan keskiössä pitää olla puhdas ruoka, eläinten hyvinvointi ja päästöjen minimointi.

Siirretään liikenne raiteille

Euroopan liikenne on muutettava kestäväksi panostamalla joukkoliikenteeseen, sähköautoihin ja pyöräilyn edistämiseen. Euroopan liikennettä on siirrettävä entistä enemmän raiteille. Suomelle tärkein raideyhteys olisi Suomen Keski-Eurooppaan yhdistävä Rail Baltica. Se tulee toteuttaa mahdollisimman pian. Yöjunalla Helsingistä Berliiniin!

Lue lisää Euroopan Vihreiden yhteisestä vaaliohjelmasta.

Jaa sivu: