Vihreä liitto uusii periaateohjelmansa. Periaateohjelma on tärkein puolueen ajattelua ja tavoitteita kuvaava paperi. Vihreässä liitossa periaateohjelma uusitaan neljän vuoden välein ja sen hyväksyy puoluekokous.

Puoluekokousväelle lähetetty luonnos periaateohjelmaksi: linkki sivun lopussa (pdf-tiedosto).

Valmisteluprosessista

Työryhmä aloitti ohjelman valmistelun lukupiirinä keväällä 2005, syyskuussa käynnistettiin esseekisa vihreästä aatteesta (lue voittajakirjoitukset) ja lokakuussa järjestettiin kaikille liiton jäsenille avoin aatteellinen seminaari (linkit seminaarin alustuksiin alla).

[Hiilamo: Työ ja köyhyys]
[Olli-Pekka Ruuskanen: Talous ja onnellisuus]
[Juha Sihvola: Oikeudenmukaisuus ja tietämättömyyden verho]

Vihreän liiton hallitus keskusteli ohjelmaluonnoksesta marraskuussa ja valtuuskunta joulukuun alussa. Tammikuussa 2006 työryhmän ehdotus lähetettiin kenttäkierrokselle, joka jatkui 20. maaliskuuta saakka.

Kenttäkierroksen aikana ohjelmasta keskusteltiin sähköpostilistoilla ja siihen paneuduttiin paikallisissa tilaisuuksissa, joihin myös työryhmän jäsenet osallistuivat. Periaateohjelmakeskustelua varten avattiin myös nettifoorumi.

Keskustelu oli vilkasta. Yhtensä 27 yhdistystä tai työryhmää lähetti ohjelmatyöryhmälle yli 30 sivua muutosesityksiä. Runsaasti palautetta tuli mm. feministiseksi puolueeksi julistautumisesta, ympäristöpolitiikan näkyvyydestä, tekstin tyylistä ja pituudesta ja demokratianäkemyksestä. Toisaalta ohjelmaan toivottiin paljon uusia teemoja, joista työryhmä otti uuteen pohjaan mukaan mm. kansalaisuuden kynnyksen madaltamisen ja siirtolaispolitiikan.

Ohjelmaluonnoksen lähtökohdista

Tavoitteenamme oli pitää periaateohjelman linjaukset aika voimakkaasti periaatteiden tasolla, sillä onhan kyseessä periaateohjelma. Ajattelimme, että kaikkeen ei tarvitse ottaa kantaa juuri tässä ohjelmassa, koska meillä on olemassa paljon tuoreita hyviä erityisohjelmia (lapsiperheohjelma, tietoyhteiskuntaohjelma, kulttuuripoliittinen ohjelma jne.), joissa periaatteita on konkretisoitu poliittisiksi vaatimuksiksi.

Syksyn pohdinnan tuloksena luonnoksen kärkeen nousi kolme teemaa: oikeudenmukaisuus, talous ja demokratia. Halusimme kirjoittaa auki sen, mitä vihreä näkemys oikeudenmukaisuudesta tarkoittaa. Se on heikoimmassa asemassa olevien puolustamista ja sitä, että osaa katsoa tarpeeksi kauas tulevaisuuteen. Toivomme, että ohjelmasta löytyy vastauksia viime vuonna puoluetta puhuttaneeseen vasemmisto-oikeisto – keskusteluun. Me linjasimme vihreän talouspolitiikan tavoitteeksi ihmisten elämänlaadun parantamisen ympäristön hyvinvoinnin turvaten. Demokratiasta on luonnoksessa oma lukunsa, koska halusimme tässä epävarmuuden ja voimattomuuden ajassa vahvistaa uskoa politiikan mahdollisuuksiin.

Ohjelmatyöryhmä

Työryhmän puheenjohtajina toimivat Vihreän liiton varapuheenjohtajat

Anni Sinnemäki anni.sinnemäki@eduskunta.fi gsm 050 511 3166 (Helsinki)

Ville Niinistö ville.niinisto@vihrealiitto.fi gsm 041 465 7595 (Turku)

työryhmän muut jäsenet

Mari Puoskari mari.puoskari@vihrealiitto.fi 050 537 2595 (Helsinki)

Elina Moisio elina.moisio@vihrealiitto.fi gsm 040 5755988 (Helsinki)

Rosa Meriläinen (äitiyslomalla 7.12.2005 -) (Tampere)

Olli-Poika Parviainen o-pp@iki.fi 044 548 1861 (Tampere)

Raimo Tuomainen raimo.tuomainen@kuh.fi, gsm 050 5970797 (Kuopio)

Eeva Koskinen eeva.koskinen@pernio.salonseutu.fi, gsm 0400 709143 (Perniö)

Janne Länsipuro janne.lansipuro@vihrealiitto.fi, gsm 040 740 8445 (Pernaja)

puoluesihteeri Ari Heikkinen ari.heikkinen@vihrealiitto.fi, gsm 0400 700507 (Kerava)

puolueen puheenjohtaja Tarja Cronberg tarja.cronberg@eduskunta.fi, gsm 050 511 3009 (Polvijärvi)

LiiteKoko
PDF icon periaateohjelma.pdf229.23 KB
Jaa sivu: