Periaateohjelmaluonnos kommentoitavana 11.3.2012 asti

Hei vihreät aktiivit,

Nyt on avainhetki päästä vaikuttamaan puolueen tulevaan periaateohjelmaan.

Puolueen strategian mukaan uusi periaateohjelma on tarkoitus hyväksyä tämän kevään puoluekokouksessa. Strategiassa linjataan myös siitä, että ohjelma on aiempaa vahvemmin vain arvoihin ja periaatteisiin keskittyvä jättäen konkreettiset tavoitteet neljän vuoden välein hyväksyttävään poliittiseen ohjelmaan. Periaateohjelma on voimassa kahdeksan vuotta.

Ensimmäisen tämänkaltaisen periaateohjelman valmistelu on aloitettu viime vuonna 14-henkisen työryhmän voimin. Ohjelmaan on kerätty kesän ja syksyn aikana ideoita ja sisältöä niin puoluekokouksessa, puoluehallituksessa ja valtuuskunnassa käydyistä keskusteluista, vihreiltä puheenjohtajapäiviltä,  jäsenistölle avoimesta idealomakkeesta, puolueen foorumilta kuin ohjelman blogistakin (www.periaateohjelma.fi). 

Näiden keskustelujen pohjalta ohjelmaluonnoksen kolmeksi kantavaksi teemaksi ovat nousseet vastuu, vapaus ja välittäminen. Vastuussa korostuu erityisesti suuri vastuumme ympäristöstä sekä laaja vastuu tulevaisuudesta. Vastuun alla käsittelemme myös kohtuutaloutta. Vapauden koemme ohjaavan keskeisesti vihreää ajattelua: Jokaisella ihmisellä on oikeus elää haluamallaan tavalla, kunhan ei rajoita toisten oikeutta samaan. Vapaus kattaa luonnoksessamme niin yhdenvertaisuutta, onnellisuutta kuin osallisuutta ja valtaakin. Kolmannen kokonaisuuden muodostaa välittäminen muista ihmisistä. Luonnoksessa (pdf-tiedosto, 119 kt, linkki myös sivun alalaidassa) korostamme oikeudenmukaisuutta, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä niin Suomessa kuin globaalisti. Näiden kolmen teeman lisäksi halusimme nostaa ohjelmaluonnokseen mukaan vihreät toimintatavat. Periaatteet jäävät tyhjäksi puheeksi, jos emme ole toimi niiden mukaisesti.

Nyt haluamme kuulla teidän ajatuksianne siitä, miltä luonnos vaikuttaa. Ohjelmaluonnos on pureskeltavananne seuraavat kahdeksan viikkoa. Kommenttikierros päättyy sunnuntaina 11.3.

Kommenttikierroksen aikana toivomme yhdistyksiltä ja työryhmiltä kirjallisia kommentteja luonnoksesta. Voitte kommentoida sekä ohjelman kokonaisuutta ja rakennetta että yksittäisiä kohtia. Kommentoidessanne jotain tiettyä kohtaa kertokaa, miltä riveiltä kyseinen kohta löytyy. Jos teillä on korvaavia muotoiluesityksiä, näemme ne mielellämme.

Kommentoimisen tueksi kannattaa jatkaa keskustelua ohjelmatyötä varten perustetussa blogissa (www.periaateohjelma.fi) sekä puolueen foorumilla (www.vihreat.info/forum/). Lisäksi on erittäin hyvä, jos järjestätte keskustelutilaisuuksia, joissa jäsenistönne pääsee puimaan ohjelmaluonnosta. Näihin tilaisuuksiin voitte kysyä työryhmän jäseniä alustamaan mutta valitettavasti emme voi taata, että jokaiseen tilaisuuteen joku pääsee paikalle. Luontevaa olisi, että piirijärjestö organisoisi tilaisuuden piirin keskuspaikkakunnalle (tai yhdelle niistä). Voitte olla yhteydessä suoraan johonkin työryhmän jäsenistä (kannattaa kysyä maantieteellisesti lähintä ensin) tai työryhmän sihteeriin Touko Aaltoon, joka koordinoi osallistumisia.

Toimittakaa kommenttinne kirjallisina osoitteeseen ohjelmapalaute-periaate@vihreat.fi viimeistään sunnuntaina 11.3. Kommenttien pohjalta työryhmä työstää ohjelmaa eteenpäin. Puoluehallitus käsittelee ohjelmaa huhtikuussa ja toimittaa sen puoluekokoukselle päätettäväksi. Vielä puoluekokouksessa on mahdollisuus vaikuttaa mutta helpointa sanansa on sanoa tässä vaiheessa.

Työryhmä toivoo aktiivista, rakentavaa ja kriittistäkin keskustelua ja kommentteja!

Ystävällisin terveisin

Sini Terävä ja Oras Tynkkynen
työryhmän puheenjohtajat

lisätiedot: Sini Terävä, sini.terava@vihreat.fi

 

Kunnallisvaaliohjelman kommentointiaika päättyi 15.2.

Hei Vihreät järjestöt,

toivomme että käsittelisitte puolueen kuntavaaliohjelmaluonnoksen (pdf-tiedosto, 84 kt, linkki myös alla), joka toimii kuntavaalien yleisohjelmana.
 
Kuntavaalit käydään paikallisesti ja luonnollisestikin eri puolilla maata erilaiset asiat nousevat keskusteluun. Kuntavaaliohjelma jääkin siksi väkisinkin varsin yleiselle tasolle ja siihen on koetettu koko kuntakenttää koskevia vihreitä näkemyksiä. Mukana on asioita, jotka koskevat valtakunnallisesti vihreää kuntapolitiikkaa. Tällainen on esimerkiksi kohta metropolipolitiikasta, jota kuitenkin puolueilta vaaleissa kysytään, vaikkei se lukumääräisesti montaa kuntaa koskekaan.
 
Meneillään oleva kuntarakenneuudistus on tuonut oman viritteensä kuntavaaliohjelman tekoon. Kukaan ei vielä tiedä, millainen malli kuntakentästä on kuntavaalien aikaan lokakuussa. Siksi olemme ohjelmassa pyrkineet keskittymään asioihin, jotka koskevat kuntalaisten arkea kuntarakenteista riippumatta.
 
Kuntavaaliohjelma on jo ollut puoluevaltuuskunnassa evästyskeskustelussa. Nyt kaipaamme teiltä kommentteja suuremmasta linjasta, emme niinkään rivikohtaisia muutosesityksiä.

Kuntavaaliohjelmaa on työstänyt työryhmä, joka on koostunut eri puolilta Suomea eri tyyppisistä kunnista toimivista vihreistä aktiiveista. Työryhmän puheenjohtajana toimii Olli-Poika Parviainen Tampereelta. Ohjelman taustaksi kyselimme syksyllä jäsenistöltä näkemyksiä kuntien tehtävistä ja muista kuntaa koskevista asioista ja saimmekin vastauksia noin 850.
 
Toivoisimme, että lukisitte ohjelmaa myös peilaten sitä omaan kuntaanne. Miettisitte omaa kuntaanne koskevia esimerkkejä ja asioita, joiden avulla ohjelmaan saa lisää vietyä paikalliselle tasolle. Kuntavaalityöryhmän ajatuksena on ollut, että siinä vaiheessa kun kuntavaaliohjelma julkistetaan, voisi ohjelma olla kuntakohtaisesti räätälöity omin esimerkein ja tavoittein.
 
Kerätkää siis nämä kuntakohtaiset ideat, konkretisoinnit ja tavoitteet omaan talteenne jatkokäyttöä varten. Ei ole tarkoitus, että niitä lähetettäisiin työryhmälle tässä vaiheessa. Puolueessa pyritään kehittämään teknisiä ratkaisuja, joiden avulla kuntakohtaiset osiot voitaisiin liittää ohjelmaan pop up –tyyppisesti. Ajatuksena on, että kun ohjelma olisi netissä, niin ohjelman eri kohdissa esiin tulisi kyseessä olevan kunnan omat konkreettiset tavoitteet. Esimerkiksi kun puolueen ohjelma kertoo, että "vihreät ajavat tavoitetta x", niin kuntakohtainen pop up kertoo samalla, että "kunnan Z vihreät ajavat tavoitetta x keinoilla y ja z". Tästä tulee lisää ohjeita myöhemmin.

(Kommentointiaikaa on päättynyt. Nyt työryhmä käsittelee työstää ohjelman lopulliseen muotoonsa ja ohjelma menee puoluehallituksen kautta valtuuskunnan hyväksyttäväksi maalis-huhtikuun vaihteen kokoukseen.)

Työryhmän puolesta tervehtien,
 
Krista Mikkonen, työryhmän varapuheenjohtaja

 

Jaa sivu: