Tukiperiaatteet

Puolue tukee uusien vihreiden yhdistysten korvaamalla yhdistyksen rekisteröitymiskulut seuraavasti:

*) Ennakkotarkastetut mallisäännöt on tällä hetkellä tehty puolueen perusyhdistyksille, kunnanosayhdistyksille sekä ViNOn ja Vihreiden Naisten paikallisyhdistyksille.

HUOM! Mainitut tukisummat perustuvat yhdistysrekisterin sähköisen ilmoituspalvelun hintoihin. Perinteinen paperilomakkeella tehty ilmoitus yhdistysrekisterille on kalliimpi (30 euroa ennakkotarkastetuista säännöistä, 100 euroa ennakkotarkastamattomista). Puolue suositteleekin kaikkia yhdistyksiään käyttämään sähköistä palvelua.

Tuen hakeminen

Tuki maksetaan jälkikäteen, ts. sen jälkeen kun yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin. Hakemus on vapaamuotoinen; siihen ei tarvitse kirjoittaa muuta kuin:

  • yhdistyksen nimi
  • mihin haetaan korvausta (yhdistyksen rekisteröintikuluihin)
  • summa (20 tai 37,5 euroa)
  • tilinumero, jolle korvaus maksetaan.

Hakemus toimitetaan puolueen järjestöpäällikölle joko sähköpostitse (osoitteeseen jarjestpaallikko@vihreat.fi) tai paperipostissa osoitteeseen:

Vihreä liitto r.p.
Järjestöpäällikkö Lasse Miettinen
Fredrikinkatu 33 A, 3. krs.
00120 Helsinki

Jaa sivu: