HUOM! Tämä sivu on vanhentunut.

Tämä sivu on koottu aiemman perustulomallin yhteydessä. Kaikki linkit eivät välttämättä enää toimi. Uusin ja ajantasainen perustulomalli löytyy osoitteesta www.vihreat.fi/perustulo.


Vihreä ovat koko puolueen olemassaolon ajan vaatineet suomalaisen sosiaaliturvan uudistamista perustulon avulla.

Vihreille perustulo merkitsee kaikille suomalaisille maksettavaa nykyisen perusturvan suuruista rahasummaa. Verottomana etuutena perustulon tason tulisi siis olla noin 540 euroa. Verotusta muutettaisiin siten, että perustulo kerättäisiin asteittain enemmän toimeentulevilta pois. Sosiaaliturvajärjestelmämme muuttuisi paljon nykyistä yksinkertaisemmaksi, työnteko olisi aina kannattavaa eikä tuloloukkuja syntyisi. Perustulon päälle maksettaisiin tarvittavat syyperusteiset tuet niille, jotka eivät voi käydä töissä.

Vihreiden perustulomalli on mikrosimulaatiomallinnuksen avulla osoitettu realistiseksi ja täysin mahdolliseksi toteuttaa. On vain puuttunut poliittista tahtoa toteuttaa tarvittava uudistus.

Laki kansalaisaloitteesta mahdollistaa uuden avauksen perustulon ajamiseksi. Kansalaisaloitetta suunnittelee puoluepoliittisesti sitoutumaton BIEN-verkosto, jonka verkkosivut löydät osoitteesta perustulo.org. Kansalaisaloitteeseen voit tutustua täällä.

> Askeleet kohti perustuloa

> Perustulomallimme

 

 

Miksi perustulo?

Suomen sosiaaliturvajärjestelmää on kehitetty vuosikymmenten työllä lukemattomin pienin ja suurin uudistuksin. Arvostamme sen arvopohjaa ja saavutuksia.

Järjestelmämme ei kuitenkaan enää toimi. Se on vuosien saatossa koottu tilkkutäkki, jossa on noin sata erilaista etuusnimikettä, ja joka on täynnä reikiä ja epäloogisuuksia. Samoin sosiaaliturva kohtelee ihmisiä eriarvoisesti riippuen heidän statuksestaan työelämässä. Lisäksi nykyjärjestelmä ei kannusta työntekoon, vaan päinvastoin tekee työllistymisen hyvin vaikeaksi ja muodostaa suuria kannustinloukkuja.

Vastauksemme sosiaaliturvan ongelmiin on perustulo. Sillä korvataan kaikki sosiaaliturvan vähimmäisetuudet, kuten työttömien perusetuudet, opintotuki ja minimivanhempainpäivärahat.

Perustulon avulla sosiaaliturvasta saataisiin paljon nykyistä yhtenäisempi ja yksinkertaisempi. Työ- ja sosiaalihallinnossa voitaisiin keskittyä etuuspäätösten tekemisen sijasta ihmisten henkilökohtaiseen ohjaamiseen ja työkyvyn edistämiseen. Samalla kaikki pienetkin lisäansiot kannattaisi ottaa vastaan eikä työnteosta enää rankaistaisi. Lisäksi kaikki saisivat paremmin heille kuuluvat etuudet myös tilanteissa, joissa omat voimavarat eivät riitä edunvalvontaan.

Siirtyminen nykyisestä sosiaaliturvasta perustuloon on sekä järjestelmän muutoksena että taloudellisesti itse asiassa melko pieni askel. Henkisesti perustulo kuitenkin vapauttaisi järjestelmäämme ja antaisi kansalaisille oikeuden itse määritellä identiteettinsä joustamattomien luokittelujen sijaan.

 

Vihreiden perustulolinjapaperi "Sosiaaliturva kohti perustuloa 2010-luvulla" (20.8.2010).

 

LiiteKoko
Microsoft Office document icon thebasicincomemodel.doc160.5 KB
Jaa sivu: